Najava 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice

13. lipnja 2024.

Temeljem članka 32. Statuta Grada Kraljevice i članka 56. stavak 1. i 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice sazivam 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kraljevice za 20. lipnja 2024. godine s početkom u 19:00 sati

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici, Frankopanska 1a, Kraljevica

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI  RED

 1. Verifikacija zapisnika 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice
 2. a) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kraljevice za 2023. godinu;
 3. b) Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu;
 4. c) Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2023. godine
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu
 6. a) Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kraljevice za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu
 7. b) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2024. godinu
 8. c) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2024. godinu
 9. d) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o javnim parkiralištima na kojima se obavlja naplata
 11. Prijedlog Odluke o određivanju posebnog parkirališta za parkiranje autobusa
 12. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na javnim površinama na kojima se vrši naplata na području Grada Kraljevice
 13. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica
 14. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Kraljevice
 15. Aktualni sat

PREDSJEDNIK
Božidar Sotošek, v.r.

MATERIJALI:

X
Skip to content