Najava 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice

21. veljače 2023.

Temeljem članka 32. Statuta Grada Kraljevice i članka 56. i 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice sazivam 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kraljevice za ponedjeljak 27. veljače 2023. godine s početkom u 17:00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici, Frankopanska 1a, Kraljevica.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Kraljevice (prezentacija novo predložene prometne signalizacije, izrađivač INTEA d.o.o., Rijeka, gosp. Sergije Babić, dipl.ing.građ.)
 2. Verifikacija zapisnika 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice
 3. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kraljevice za 2023. godinu
 4. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kraljevice za 2022. godinu
 5. Prijedlog Odluke o Planu, Programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara za područje Grada Kraljevice
 6. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja javne ustanove „Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica“
 7. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
 8. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Kraljevice oznake k.č. 3028/31 k.o. Šmrika
 9. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Kraljevice oznake k.č. 342/10 k.o. Kraljevica
 10. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Kraljevice oznake k.č. 329/1 k.o. Kraljevica
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
 12. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Kraljevice oznake k.č. 1135/3 k.o. Bakarac
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Kraljevice
 14. Aktualni sat

Predsjednik
Božidar Sotošek, v.r.

Materijali:

X
Skip to content