Javni poziv za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci

28. lipnja 2024.

Temeljem Zakona o sudovima („Narodne novine“ 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22, 16/23, 155/23 i 36/24) i Zakonu o sudovima za mladež sudovima („Narodne novine“ 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19) pozivaju se zainteresirani kandidati na podnošenje prijava za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci da vlastoručno potpišu obrazac Izjave i istu uz presliku osobne iskaznice dostave na adresu:

GRAD KRALJEVICA
Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja
s naznakom „za suce porotnike za mladež“
Frankopanka 1a,  51262 Kraljevica

najkasnije do 15. kolovoza 2024. godine. 

Kandidat za suca porotnika mora ispunjavati slijedeće uvjete:

– mora biti punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika,
– ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću te ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora, trgovačkog društva ili druge pravne osobe, kao i da ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogao utjecati na njegovu samostalnost i nepristranost ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti,
– radno iskustvo u stručnom odgojnom radu s mladim osobama (profesori, učitelji, odgojitelji i dr.)

Prijedlog kandidata za suce porotnike za mladež utvrđuje Gradsko vijeće Grada Kraljevice na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja, a imenuje ih Županijska skupština Primorsko-goranske županije.

Prilog:Izjava (možete ju preuzeti i u prostorijama Gradske uprave)

PRIVITAK:

X
Skip to content