PRETRAŽIVANJE:   
Ponedjeljak, 09.12.2019.
NOVOSTI
 06.12.2019

Poziv za dostavu ponuda za poslove ukopa pokojnika na grobljina Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za poslove ukopa pokojnika na grobljina Grada Kraljevice

Pročitaj više

 06.12.2019

Poziv za dostavu ponuda za održavanje linijskog zelenila na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za održavanje linijskog zelenila na području Grada Kraljevice

Pročitaj više

 06.12.2019

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGU ČIŠĆENJA POTHODNIKA, POVRŠINE TRŽNICE, AUTOBUSNIH ČEKAONICA, DJEČJIH IGRALIŠTA, ATRIJA DVORCA ZRINSKI I OKOLIŠA ZDRAVSTVENE STANICE NA PODRUČJU GRADA KRALJEVICE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGU ČIŠĆENJA POTHODNIKA, POVRŠINE TRŽNICE, AUTOBUSNIH ČEKAONICA, DJEČJIH IGRALIŠTA, ATRIJA DVORCA ZRINSKI I OKOLIŠA ZDRAVSTVENE STANICE NA PODRUČJU GRADA KRALJEVICE

Pročitaj više

 06.12.2019

Poziv za dostavu ponuda za čišćenje plaža na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za čišćenje plaža na području Grada Kraljevice

Pročitaj više

 06.12.2019

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja čistoće i zelenih površina groblja na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja čistoće i zelenih površina groblja na području Grada Kraljevice

Pročitaj više

 06.12.2019

Poziv za dostavu ponuda za održavanje zelenih površina na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za održavanje zelenih površina na području Grada Kraljevice

Pročitaj više

 03.12.2019

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Ugostiteljsko-turističke zone Javorišće-Podbanj T22

Temeljem članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 44. Statuta Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“ broj...

Pročitaj više

 03.12.2019

Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba Grada Kraljevice za 2020. godinu

Natječaj je otvoren do 3. siječnja 2020. godine

Pročitaj više

 02.12.2019

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Kraljevice za 2020. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba Grada Kraljevice

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)...

Pročitaj više

 02.12.2019

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Grada Kraljevice u 2020. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje...

Pročitaj više

 02.12.2019

Pomorski objekti čiji podaci nisu usklađeni s odredbama Pomorskog zakonika

Vlasnici pomorskih objekata dužni su do 31. prosinca 2019. godine podnijeti lučkim kapetanijama i ispostavama lučkih kapetanija zahtjev za usklađenje podataka

Pročitaj više

 02.12.2019

Podjela poklon bonova umirovljenicima

Poklon bonove moguće je preuzeti u prostorijama gradske uprave, Frankopanska 1a, soba br. 1, od 02.12.2019. do 31.12.2019. godine u vremenu od 8-11 sati svaki radni dan

Pročitaj više

 29.11.2019

Poziv - svim ribarima s područja Lagur-a Tunera

Pozivamo sve ribare s područja LAGUR-a Tunera na sastanak koji će se održati dana 6. prosinca 2019. godine u 13:00 sati u maloj vijećnici Grada Crikvenice na adresi Vinodolska 1....

Pročitaj više

 27.11.2019

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Pročitaj više

 25.11.2019

Obavijest biračima o pregledu, dopuni i ispravku podataka upisanih u registar birača

Birači Grada Kraljevice mogu izvršiti uvid u registar birača u Službi za opću upravu – Rijeka, Rijeka, Riva 10….

Pročitaj više

 25.11.2019

Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske 2019.

Za dan održavanja Izbora određena je nedjelja, 22. prosinca 2019. godine, detaljnije informacije u nastavku...

Pročitaj više

 22.11.2019

Mikuljna va Kraljevici 2019

U čast našem zaštitniku pripremili smo bogat i raznolik program koji će trajati od 30. studenog do 8. prosinca 2019. godine.

Pročitaj više

 21.11.2019

Nabava lož ulja – Odluka o odabiru

Na temelju članka 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (''Službene novine Grada Kraljevice'' broj 1/18) i članka 44. Statuta Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“...

Pročitaj više

 21.11.2019

Javna savjetovanja - 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Javno savjetovanje je otvoreno do 26. studenog 2019. godine

Pročitaj više

 20.11.2019

Najava 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Sjednica će se održati 27. studenog 2019. godine

Pročitaj više

 19.11.2019

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju - II. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju - II. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu

Pročitaj više

Grad Kraljevica - dio Urbane aglomeracije Rijeka

Urbana aglomeracija Rijeka osnovna je odlukom ministra Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 21. rujna 2015. godine, a čine je sljedeći gradovi i općine: Grad Rijeka, Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga, Općina Viškovo.

Republika Hrvatska potpisala je krajem 2014. godine Sporazum o partnerstvu u kojem su definirani i gradovi koji mogu koristiti ITU mehanizam (Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja). Radi se o gradovima iznad 100.000 stanovnika i vezano s tim mogu formirati urbane aglomeracije te gradovima iznad 50.000 stanovnika koji mogu osnovati urbana područja. ITU mehanizam je mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Mehanizam služi za provedbu aktivnosti održivog urbanog razvoja koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju te omogućava pružanje financijske potpore za provođenje integriranih aktivnosti. Aktivnosti ITU mehanizma mogu se financirati iz tri različita europska fonda – Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda, a u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. te Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Za provedbu aktivnosti namijenjenih održivom urbanom razvoju u najvećim urbanim centrima u Republici Hrvatskoj osigurano je 345,35 milijuna eura. S obzirom da se radi o korištenju značajnih iznosa iz europskih fondova, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je bilo obvezno raspisati poziv za odabir ITU područja. Na natječaj su se prijavile i urbane aglomeracije Zagreb, Split i Osijek te urbana područja Pule, Zadra i Slavonskoga Broda.

Urbana aglomeracija Rijeka prošla je na tom natječaju i moći će koristiti mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u Republici Hrvatskoj.

Grad Kraljevica imenovao je svoje predstavnike i zamjenike predstavnika Grada Kraljevice u Radni tim za mlade Urbane aglomeracije Rijeka, Radni tim za kulturu i turizam Urbane aglomeracije Rijeka i Radni tim za socijalne usluge Urbane aglomeracije Rijeka.


 

METEO KRALJEVICA
29°C
Tlak: 1015 hPa
Relativna vlaga: 43%
Vjetar: 3 m/s
Interaktivna karta
Grada Kraljevice


 

Javna rasprava

Višenamjenska dvorana PraktikUm Kraljevica

 

Časopis Frankopan

Frankopan br. 48

Arhiva

VIDEO KRALJEVICA

Trg Svetog Nikole

Pitanja građana

Česta pitanja i odgovori

  - građevinska zemljišta

  - razne teme

 

Postavite pitanjePOSTAVITE PITANJE
gradskoj upravi!

 

Preuzmite AdriaGUIDE putni vodič
Download your AdriaGUIDE travel guide
iPhone / iPad
Android
Garmin

 

GRAD KRALJEVICA; Adresa: Frankopanska 1a; 51262 Kraljevica; Telefon: 051 282 450;