PRETRAŽIVANJE:   
Nedjelja, 21.04.2019.
NOVOSTI
 18.04.2019

Sretan i blagoslovljen Uskrs

Sretan i blagoslovljen Uskrs svim građankama i građanima Grada Kraljevice, svim vjernicima i građanima Republike Hrvatske žele Gradonačelnik Dalibor Čandrlić, zamjenica gradonačelnika...

Pročitaj više

 17.04.2019

Prigodna marenda za Veliki petak

Prigodna marenda za Veliki petak

Pročitaj više

 16.04.2019

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbore vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na razini Primorsko-goranske županije

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbore vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na razini Primorsko-goranske županije

Pročitaj više

 16.04.2019

Odluka o neodržavanju izbora za članove vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Kraljevici

Odluka o neodržavanju izbora za članove vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Kraljevici

Pročitaj više

 12.04.2019

Obavijest poljoprivrednicima o besplatnim analizama tla

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ je u 2018. i početkom 2019. godine opremio laboratorij za početno izučavanje osobina tla u Staroj Sušici. U istom je moguće vršiti analize tla...

Pročitaj više

 12.04.2019

Obavijest iz Rafinerije nafte Rijeka

U periodu od 12. travnja do 20. svibnja planirano je pokretanje procesnih postrojenja nakon obavljenih remontnih radova uslijed čega je moguća pojava pojačane buke i dima.

Pročitaj više

 09.04.2019

Poziv za dostavu ponuda za održavanje prometne signalizacije

Po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/24, URBROJ:2170/08-01-19-1 od 8.travnja 2019.godine), Vlastiti pogon Grada Kraljevice objavljuje...

Pročitaj više

 05.04.2019

Izbori članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina – objava biračima

Objava biračima za izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Kraljevici...

Pročitaj više

 05.04.2019

Izbori članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Vlada Republike hrvatske je 28. ožujka 2019.godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o...

Pročitaj više

 01.04.2019

Objava biračima

Pregled, dopuna i ispravak podataka upisanih u registar birača

Pročitaj više

 01.04.2019

Uređenje okoliša u blizini dvorca Nova Kraljevica – objavljen je postupak javne nabave

Grad Kraljevica pokrenuo je na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) otvoreni postupak javne nabave za uređenje okoliša u blizini dvorca Nova Kraljevica...

Pročitaj više

 28.03.2019

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

15. sjednica Gradskog vijeća

Pročitaj više

 27.03.2019

Humanitarna akcija za samce i obitelji s djecom radnika "3. Maja" Rijeka

Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo crvenog križa Rijeka...

Pročitaj više

 21.03.2019

Najava 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Sjednica Gradskog vijeća održati će se 28. ožujka 2019. godine

Pročitaj više

 15.03.2019

Potpisani Sporazumi o sufinanciranju sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u iznosu od 1.422.000,00 kuna

Danas su u Gradskoj vijećnici Grada Kraljevice potpisani Sporazumi o sufinanciranju sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u iznosu od 1.422.000,00 kuna...

Pročitaj više

 15.03.2019

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Kraljevice

Javna rasprava održana od 13.02.2019. do 26.02.2019. godine

Pročitaj više

 14.03.2019

Poziv za uvođenje u vojnu evidenciju

Područni odsjek za poslove obrane Rijeka od 15. ožujka do 30. travnja 2019. provodi uvođenje u vojnu evidenciju osoba muškog spola s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije...

Pročitaj više

 13.03.2019

Tečaj pripreme trudnica za porod i roditeljsku skrb

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, u suradnji s Patronažnom službom Kraljevica, uz sufinanciranje Grada Kraljevice organizira tečaj pripreme trudnica za porod i roditeljsku skrb...

Pročitaj više

 12.03.2019

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga putem internetskog savjetovanja s javnošću

Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Kraljevice putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Pročitaj više

 11.03.2019

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju sunčališta Oštro

Sukladno Planu nabave Grada Kraljevice za 2019. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/13, URBROJ: 2170/08-01-19-1), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave...

Pročitaj više

 11.03.2019

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju sunčališta Bakarac

Sukladno Planu nabave Grada Kraljevice za 2019. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/14, URBROJ: 2170/08-01-19-1), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupka jednostavne nabave...

Pročitaj više

Povijest

Naselje Kraljevica je nastalo krajem 15. stoljeća. Riječki povjesničar Giovanni Kobler postanak imena Kraljevica dovodi u vezu s carinom za robu, u tadašnje doba zvanom "Portorium", da bi se s vremenom, premetanjem riječi portorium uvriježio naziv "Portore". Hrvatski naziv Kraljevica po prvi puta nalazimo 1605. godine u zapisniku riječkog gradskog vijeća.


O najdavnijoj povijesti Kraljevice malo je zapisa. Poznato je da su najmoćniji srednjovjekovni gospodari ovog kraja, knezovi Zrinski i Frankopani, imali u svom posjedu i Kraljevicu.
Tu su razvili manufakturnu proizvodnju, te proizvode izvozili na sredozemno tržište. Oni su u 17. st. izgradili dva feudalna dvorca. "Stari grad", koji se nalazi u središtu Kraljevice, sagrađen je u prvoj polovici 17. st. Oko 1650. izgrađen je i "Novi grad", danas poznat među stanovništvom kao "dvorac Frankopan", koji svojom ljepotom i položajem iznad same obale mora plijeni pažnju čak i usputna putnika prolaznika. Povijest dvorca zanimljiva je i intrigantana budući da se upravo unutar njegovih zidina kovala poznata urota Zrinsko- Frankopanska, koja je trebala osloboditi Hrvatsku austrijskog jarma.

Nažalost, obje tvrđave bile su opljačkane od strane carske vojske nakon otkrivanja urote Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana 1671. godine, te tako od nekadašnjeg unutarnjeg bogatstva ovih dvoraca nije ostalo ništa. Po uništenju obitelji Zrinski - Frankopan, "Stari grad" postao je barutana austrijske vojske, a "Novi grad" vojna bolnica, te kasnije neko vrijeme i tamnica. Frankopanski grad igra veliku ulogu i u hrvatskoj književnosti budući da je, prema predaji, upravo u Kraljevici Petar Zrinski napisao svoje najslavnije djelo, "Adrianskoga mora sirena".
18. stoljeće bilo je prijelomno za razvoj Kraljevice. Prema naredbi cara Karla VI., 28. travnja 1729. g. započela je gradnja luke i brodogradilišta. U njemu su građeni mnogi austrijski ratni brodovi, a kasnije trgovački jedrenjaci. Senjski trgovac Marko Susanni sagradio je 1785. g. cestovnu vezu Kraljevice na Karolinsku cestu do Plasa, što je dalo dodatni poticaj razvoju naselja. Pomorci, lučki radnici, obrtnici, trgovci i ribari zavjetovali su se Sv. Nikoli kao zaštitniku pomoraca i svih putnika, te 1790. g. osnovali samostalnu crkvenu župu. Crkva u samom središtu starog grada dobila je barokni zvonik koji danas štiti i krasi mjesto.
19. stoljeće bilo je u Kraljevici obilježeno znatnim gospodarskim razvojem uvjetovanim napretkom veletrgovine, osnivanjem poduzeća koja su se bavila izvozom drva i žitarica, uvozom soli i kolonijalne robe. Za potrebe gospodarstva, 1873. g. bila je osnovana banka pod nazivom "Primorska štedionica".
Na kulturnom polju Kraljevica je uvijek visoko dizala svoj barjak. Tu je niz godina (od 1857. g. do 1905. g.) djelovao župnik Jakov Randić, poznati školski dobrotvor i osnivač kostrenske škole. On je prijateljevao s biskupom J.J. Strossmayerom i bio vrlo aktivan u unapređenju prosvjete i kulture našeg kraja. Tako je, između ostalog, i njegovim trudom 1861. g. osnovana Narodna čitaonica, da bude "poticalo duševnog i materijalnog napretka, budilo mara za sve što je domoljubno i slavno," kako je zapisao njezin prvi predsjednik župnik Jakov Randić. Njezini počasni članovi bili su biskup J.J. Strossmayer, dr. Franjo Rački, grof Julije Janković, barun Metel Ožegović te mnogi drugi uglednici onoga doba.
Nesumnjivo jedan od najbitnijih događaja u kulturnom životu Grada je osnivanje Primorske tiskare 1873. g. To je izvan Rijeke (izuzevši staru glagoljašku tiskaru u Senjskoj Dragi), bila prva primorska tiskara koju su onda slijedile ostale: 1874. g. u Senju, 1877. g. u Bakru, te 1878. g. u Sušaku, kamo je preseljena tiskara iz Kraljevice. Dok je djelovala u Kraljevici, izdala je djela V. Hugoa, Ljetopis popa Dukljanina, Voltairea, te Babićev Hrvatski pomorski rječnik . Tiskara je izdavala i misli Ante Starčevića, koji je jedno vrijeme bio i zastupnik Kraljevice u Hrvatskom saboru. Jedan od urednika lista bio je tadašnji učitelj u Kraljevici, međunarodno poznati pedagoški i društveni djelatnik Sebald Cihlar. Bio je jedan od osnivača Pedagoško - književnog zbora. Našoj je književnosti dao dva sina: Milutina Cihlara Nehajeva i Vatroslava Cihlara, koji je osnivač "Knjižnice Augusta Šenoe", danas Narodne knjižnice i čitaonice. U knjizi posjetioca Knjižnice vlastoručno su upisana imena Augusta Šenoe, Antuna Nemčića, A.G. Matoša, Milana Šenoe, Eugena Kumičića, Jana Nerude (češkog pisca) i dr.
Krajem 19. stoljeća započinje značajan razvoj turizma u Kraljevici. Godine 1896. na poluotoku Oštro izgrađeno je jedno od prvih javnih kupališta na Primorju. Razvoj turizma pomogla je i izgradnja hotela "Liburnija", velebne građevine austrijskog grofa Ollschbaura, kasnije pretvorena u bolnicu.
Još dok je Sebald Cihlar bio u Kraljevici, stigao je u Grad za učitelja i domaći sin Juraj Turina, koji je službovao u Kraljevici punih 39 godina (od 1876. g. do 1915. g.). Bio je jedan od glavnih protagonista kulturnog života Kraljevice. Uzorno je vodio dramsku sekciju Čitaonice. Prevodio je drame s talijanskog, režirao i glumio. U mnogim predstavama često su gostovali tadašnji poznati kazališni umjetnici koji su dolazili u Kraljevicu na ljetovanje. Između ostalih bili su to: Milka Trnina, Marija Ružička-Strozzi, Ljerka Šarm, Milica Mihičić, Mila Dimitrijević, Nikola Faller, Andrija Fijan. Čest posjetilac bio je Menci Clement Crnčić, naslikavši ovdje svoje najljepše marine ("Školj Sv. Marka", "Bonaca"), te Miroslav Kraljević. Smisao za umjetnost i ljubav prema istoj, postali su tradicijom u Kraljevici. Kraljevičan Ivan Jakovčić osnovao je 1984. g. Hrvatsko glazbeno društvo "Zvijezda Danica", u čijem sklopu je djelovao i tamburaški zbor. U čast društva Ivan pl. Zajc komponirao je Poputnicu "Zvijezdi Danici" na tekst Augusta Harambašića.

Kraljevica je nekad bila središnje mjesto općine i ponovo je to postala 1993. g. u samostalnoj državi Hrvatskoj. Odlukom Sabora 1997. godine Kraljevica je dobila status grada


 

METEO KRALJEVICA
29°C
Tlak: 1015 hPa
Relativna vlaga: 43%
Vjetar: 3 m/s
Interaktivna karta
Grada Kraljevice


 

Višenamjenska dvorana PraktikUm Kraljevica

 

Časopis Frankopan

Frankopan br. 46

Arhiva

VIDEO KRALJEVICA

Trg Svetog Nikole

Pitanja građana

Česta pitanja i odgovori

  - građevinska zemljišta

  - razne teme

 

Postavite pitanjePOSTAVITE PITANJE
gradskoj upravi!

 

Preuzmite AdriaGUIDE putni vodič
Download your AdriaGUIDE travel guide
iPhone / iPad
Android
Garmin

 

GRAD KRALJEVICA; Adresa: Frankopanska 1a; 51262 Kraljevica; Telefon: 051 282 450;