PRETRAŽIVANJE:   
Srijeda, 11.12.2019.
NOVOSTI
 06.12.2019

Poziv za dostavu ponuda za poslove ukopa pokojnika na grobljina Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za poslove ukopa pokojnika na grobljina Grada Kraljevice

Pročitaj više

 06.12.2019

Poziv za dostavu ponuda za održavanje linijskog zelenila na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za održavanje linijskog zelenila na području Grada Kraljevice

Pročitaj više

 06.12.2019

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGU ČIŠĆENJA POTHODNIKA, POVRŠINE TRŽNICE, AUTOBUSNIH ČEKAONICA, DJEČJIH IGRALIŠTA, ATRIJA DVORCA ZRINSKI I OKOLIŠA ZDRAVSTVENE STANICE NA PODRUČJU GRADA KRALJEVICE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGU ČIŠĆENJA POTHODNIKA, POVRŠINE TRŽNICE, AUTOBUSNIH ČEKAONICA, DJEČJIH IGRALIŠTA, ATRIJA DVORCA ZRINSKI I OKOLIŠA ZDRAVSTVENE STANICE NA PODRUČJU GRADA KRALJEVICE

Pročitaj više

 06.12.2019

Poziv za dostavu ponuda za čišćenje plaža na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za čišćenje plaža na području Grada Kraljevice

Pročitaj više

 06.12.2019

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja čistoće i zelenih površina groblja na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja čistoće i zelenih površina groblja na području Grada Kraljevice

Pročitaj više

 06.12.2019

Poziv za dostavu ponuda za održavanje zelenih površina na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za održavanje zelenih površina na području Grada Kraljevice

Pročitaj više

 03.12.2019

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Ugostiteljsko-turističke zone Javorišće-Podbanj T22

Temeljem članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 44. Statuta Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“ broj...

Pročitaj više

 03.12.2019

Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba Grada Kraljevice za 2020. godinu

Natječaj je otvoren do 3. siječnja 2020. godine

Pročitaj više

 02.12.2019

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Kraljevice za 2020. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba Grada Kraljevice

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)...

Pročitaj više

 02.12.2019

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Grada Kraljevice u 2020. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje...

Pročitaj više

 02.12.2019

Pomorski objekti čiji podaci nisu usklađeni s odredbama Pomorskog zakonika

Vlasnici pomorskih objekata dužni su do 31. prosinca 2019. godine podnijeti lučkim kapetanijama i ispostavama lučkih kapetanija zahtjev za usklađenje podataka

Pročitaj više

 02.12.2019

Podjela poklon bonova umirovljenicima

Poklon bonove moguće je preuzeti u prostorijama gradske uprave, Frankopanska 1a, soba br. 1, od 02.12.2019. do 31.12.2019. godine u vremenu od 8-11 sati svaki radni dan

Pročitaj više

 29.11.2019

Poziv - svim ribarima s područja Lagur-a Tunera

Pozivamo sve ribare s područja LAGUR-a Tunera na sastanak koji će se održati dana 6. prosinca 2019. godine u 13:00 sati u maloj vijećnici Grada Crikvenice na adresi Vinodolska 1....

Pročitaj više

 27.11.2019

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Pročitaj više

 25.11.2019

Obavijest biračima o pregledu, dopuni i ispravku podataka upisanih u registar birača

Birači Grada Kraljevice mogu izvršiti uvid u registar birača u Službi za opću upravu – Rijeka, Rijeka, Riva 10….

Pročitaj više

 25.11.2019

Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske 2019.

Za dan održavanja Izbora određena je nedjelja, 22. prosinca 2019. godine, detaljnije informacije u nastavku...

Pročitaj više

 22.11.2019

Mikuljna va Kraljevici 2019

U čast našem zaštitniku pripremili smo bogat i raznolik program koji će trajati od 30. studenog do 8. prosinca 2019. godine.

Pročitaj više

 21.11.2019

Nabava lož ulja – Odluka o odabiru

Na temelju članka 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (''Službene novine Grada Kraljevice'' broj 1/18) i članka 44. Statuta Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“...

Pročitaj više

 21.11.2019

Javna savjetovanja - 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Javno savjetovanje je otvoreno do 26. studenog 2019. godine

Pročitaj više

 20.11.2019

Najava 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Sjednica će se održati 27. studenog 2019. godine

Pročitaj više

 19.11.2019

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju - II. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju - II. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu

Pročitaj više

Važni dokumenti

ppug-kraljevica-ispravak-greske

USTROJ GRADA

Pročišćeni tekst Statuta Grada Kraljevice

Pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Etički kodeks upravnih tijela i Vlastitog pogona Grada Kraljevice

Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva Grada Kraljevice

Pravilnik o radu (neslužbeni pročišćeni tekst)

 

PRORAČUN

Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kraljevice za 2019. godinu

Proračun za 2020. godinu i projekcija Proračuna za 2021. i 2022. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kraljevice za 2019. godinu- OPĆI I POSEBNI DIO

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kraljevice za 2019. godinu- OBRAZLOŽENJE

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Kraljevice za 2019. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba u sportu

Proračun Grada Kraljevice za 2019. godinu i projekcija Proračuna za razdoblje od 2020. do 2021. godine

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljevice za 2018. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljevice za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu

Proračun Grada Kraljevice za 2018. godinu i projekcija Proračuna za razdoblje od 2019. do 2020. godine

Prijedlog Proračuna Grada Kraljevice za 2018. godinu i projekcija Proračuna za razdoblje od 2019. do 2020. godine

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljevice za 2017. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljevice za 2017. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljevice za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu

Proračun Grada Kraljevice za 2017. godinu i projekcija proračuna za razdoblje od 2018. do 2019. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kraljevice za 2016. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljevice za 2016. godinu

Proračun Grada Kraljevice za 2016. godinu i projekciju proračuna za razdoblje od 2017. do 2018. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kraljevice za 2015. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2015. godini

Proračun Grada Kraljevice za 2015. godinu i projekciju proračuna za razdoblje od 2016. do 2017. godine

Izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljevice za 2014. godinu i projekcije Proračuna za 2015. i 2016. godinu

 

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Grada Kraljevice

Plan gospodarenja otpadom Grada Kraljevice za razdoblje od 2017.-2022. godine

Odluka o komunalnom redu (neslužbeni pročišćeni tekst)

 

PROSTORNO PLANIRANJE

Zaključak o ispravku tehničke pogreške IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice

Prostorni plan uređenja Grada Kraljevice (pročišćeni tekst)

 

JAVNA NABAVA

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

 

RAZVOJ GRADA

Plan upravljanja imovinom Grada Kraljevice za 2019.godinu

Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Kraljevice za 2018.godinu

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Kraljevice za razdoblje od 2016.do 2020.godine

Strategija razvoja Grada Kraljevice za razdoblje 2016. - 2022.

 

SOCIJALNA SKRB

Odluka o visini i načinu isplate novčanih iznosa iz Odluke o socijalnoj skrbi za 2019. godinu

Odluka o potpori za novorođenu djecu za 2019. godinu

 

ODGOJ I OBRAZOVANJE

Odluka o ekonomskoj cijeni i učešću roditelja u sufinanciranju Dječjeg vrtića „Orepčići“ Kraljevica za 2019. godinu

 

PODUZETNIŠTVO

Odluka o kriterijima za izmjenu radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Grada Kraljevice

Odluka o kriterijima - produženo radno vrijeme

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za izmjenu radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Grada Kraljevice

 

GROBLJA

Odluka o cijenama usluge ukopa pokojnika za 2019. godinu

Odluka o cijenama grobnih objekata i cijenama grobnih naknada na grobljima na području Grada Kraljevice

 

UDRUGE

Web odluka o raspodjeli sredstava - javne potrebe 2019

Pravilnik o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama – neslužbeni pročišćeni tekst

Odluka o davanju na upravljanje i korištenje sportskih građevina Graja u Šmriki

 


 

METEO KRALJEVICA
29°C
Tlak: 1015 hPa
Relativna vlaga: 43%
Vjetar: 3 m/s
Interaktivna karta
Grada Kraljevice


 

Javna rasprava

Višenamjenska dvorana PraktikUm Kraljevica

 

Časopis Frankopan

Frankopan br. 48

Arhiva

VIDEO KRALJEVICA

Trg Svetog Nikole

Pitanja građana

Česta pitanja i odgovori

  - građevinska zemljišta

  - razne teme

 

Postavite pitanjePOSTAVITE PITANJE
gradskoj upravi!

 

Preuzmite AdriaGUIDE putni vodič
Download your AdriaGUIDE travel guide
iPhone / iPad
Android
Garmin

 

GRAD KRALJEVICA; Adresa: Frankopanska 1a; 51262 Kraljevica; Telefon: 051 282 450;