PRETRAŽIVANJE:   
Subota, 21.09.2019.
JAVNA NABAVA - ZADNJE VIJESTI
 28.04.2017

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektim

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektim

Pročitaj više!

 04.04.2017

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj Grad Kraljevica namjerava pokrenuti ograničeni postupak javne nabave radi odabira privatnog partnera za financiranje, rekonstrukciju, obnovu, održavanje i upravljanje građevinama javne rasvjete po modelu javno-privatnog partnerstva.

Sukladno članku 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), naručitelj ovim putem dana 21.03.2017. godine, stavlja na prethodno savjetovanje dokumentaciju radi prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i to:

- dio Dokumentacije o nabavi koja sadrži:
- opis predmeta nabave
- tehničke specifikacije
- kriterij za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
- kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama naručitelja.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedlog dostaviti naručitelju na adresu e-pošte ivica.jercinovic@kraljevica.hr

Po isteku roka od 5 (pet) dana od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 7 (sedam) dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama www. kraljevica.hr

Prijedlog dokumentacije o nabavi - dio 1 poziv za sudjelovanje

Tehnički i ostali zahtjevi

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

 

METEO KRALJEVICA
29°C
Tlak: 1015 hPa
Relativna vlaga: 43%
Vjetar: 3 m/s
Interaktivna karta
Grada Kraljevice


 

Javna rasprava

Višenamjenska dvorana PraktikUm Kraljevica

 

Časopis Frankopan

Frankopan br. 46

Arhiva

VIDEO KRALJEVICA

Trg Svetog Nikole

Pitanja građana

Česta pitanja i odgovori

  - građevinska zemljišta

  - razne teme

 

Postavite pitanjePOSTAVITE PITANJE
gradskoj upravi!

 

Preuzmite AdriaGUIDE putni vodič
Download your AdriaGUIDE travel guide
iPhone / iPad
Android
Garmin

 

GRAD KRALJEVICA; Adresa: Frankopanska 1a; 51262 Kraljevica; Telefon: 051 282 450;