PRETRAŽIVANJE:   
Ponedjeljak, 09.12.2019.
RAZNO - ZADNJE VIJESTI
 03.12.2019

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Ugostiteljsko-turističke zone Javorišće-Podbanj T22

Temeljem članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 44. Statuta Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“ broj...

Pročitaj više!

 02.12.2019

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Kraljevice za 2020. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba Grada Kraljevice

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)...

Pročitaj više!

 02.12.2019

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Grada Kraljevice u 2020. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje...

Pročitaj više!

 02.12.2019

Pomorski objekti čiji podaci nisu usklađeni s odredbama Pomorskog zakonika

Vlasnici pomorskih objekata dužni su do 31. prosinca 2019. godine podnijeti lučkim kapetanijama i ispostavama lučkih kapetanija zahtjev za usklađenje podataka

Pročitaj više!

 02.12.2019

Podjela poklon bonova umirovljenicima

Poklon bonove moguće je preuzeti u prostorijama gradske uprave, Frankopanska 1a, soba br. 1, od 02.12.2019. do 31.12.2019. godine u vremenu od 8-11 sati svaki radni dan

Pročitaj više!

 29.11.2019

Poziv - svim ribarima s područja Lagur-a Tunera

Pozivamo sve ribare s područja LAGUR-a Tunera na sastanak koji će se održati dana 6. prosinca 2019. godine u 13:00 sati u maloj vijećnici Grada Crikvenice na adresi Vinodolska 1....

Pročitaj više!

 27.11.2019

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 25.11.2019

Obavijest biračima o pregledu, dopuni i ispravku podataka upisanih u registar birača

Birači Grada Kraljevice mogu izvršiti uvid u registar birača u Službi za opću upravu – Rijeka, Rijeka, Riva 10….

Pročitaj više!

 25.11.2019

Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske 2019.

Za dan održavanja Izbora određena je nedjelja, 22. prosinca 2019. godine, detaljnije informacije u nastavku...

Pročitaj više!

 22.11.2019

Mikuljna va Kraljevici 2019

U čast našem zaštitniku pripremili smo bogat i raznolik program koji će trajati od 30. studenog do 8. prosinca 2019. godine.

Pročitaj više!

 22.11.2019

Mikuljna va Kraljevici 2019

U čast našem zaštitniku pripremili smo bogat i raznolik program koji će trajati od 30. studenog do 8. prosinca 2019. godine.

Pročitaj više!

 21.11.2019

Nabava lož ulja – Odluka o odabiru

Na temelju članka 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (''Službene novine Grada Kraljevice'' broj 1/18) i članka 44. Statuta Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“...

Pročitaj više!

 21.11.2019

Javna savjetovanja - 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Javno savjetovanje je otvoreno do 26. studenog 2019. godine

Pročitaj više!

 19.11.2019

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju - II. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju - II. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu

Pročitaj više!

 18.11.2019

Objavljen je Flag natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru mjere b.2.1. Edukativne staze iz lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. Flag-a tunera

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na: http://lagur-tunera.hr/wp/natjecaji/

Pročitaj više!

 15.11.2019

Javno savjetovanje-Proračun 2020.

avno savjetovanje je otvoreno do 25. studenog

Pročitaj više!

 12.11.2019

Ispravak Poziva za dostavu ponuda za nabavu lož ulja

Ispravak Poziva za dostavu ponuda za nabavu lož ulja

Pročitaj više!

 07.11.2019

Prevencija i rano otkrivanje šećerne bolesti

U Praktikumu 14. studenog 2019. godine u 9:00 sati održati će se Predavanje „Prevencija i rano otkrivanje šećerne bolesti“Provjera razine šećera u krvi svim zainteresiranima.

Pročitaj više!

 29.10.2019

Javno savjetovanje - Poziv javnosti za dostavu mišljenja na prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu

Javno savjetovanje - Poziv javnosti za dostavu mišljenja na prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu

Pročitaj više!

 24.10.2019

Savjetovanje potrošača

Savjetovanje potrošača će se održati u utorak 29.10.2019. s početkom u 17 sati u dvorani PraktikUmPročitaj više!

 07.10.2019

Obavijest u vezi problema s javnom rasvjetom

Na području Grada Kraljevice u naseljima Bakarac i Kraljevica već neko vrijeme postoji problem da se javna rasvjeta u dijelu naselja uključuje kasnije nego što bi inače trebala, pa je tako dio...

Pročitaj više!

 02.10.2019

Dan ružičaste vrpce

Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže u subotu 5. listopada ispred Brodokomerca s početkom u 10:00 sati

Pročitaj više!

 01.10.2019

Grad Kraljevica poziva građanke i građane da sudjeluju u kreiranju proračuna za 2020. godinu

Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije do 25. listopada 2019. godine

Pročitaj više!

 25.09.2019

Tribina - Ružna strana društva - Obiteljsko nasilje nad osobama starije životne dobi.

Tribina će se održati u petak 04.10.2019. u 17 sati u Domu kulture i sporta u dvorani PraktikUm

Pročitaj više!

 25.09.2019

Besplatna pravna pomoć

Pozivamo građane da iskoriste mogućnost besplatne pravne pomoći dana 04.10.2019.g (PETAK), od 14-17 sati u dvorani PraktikUm

Pročitaj više!

 20.09.2019

Predavanje: Dohrana i prehrana malog djeteta

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Patronažna zdravstvena skrb-Kraljevica, organizira predavanje pod temom "Dohrana i prehrana malog djeteta" kojeg će održati Dr.sc Mihela Dujmović...

Pročitaj više!

 20.09.2019

Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Kraljevice u 2019. godini

Rok za dostavu prijedloga je 25. listopada 2019. godine

Pročitaj više!

 19.09.2019

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

18. rujna Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je Javni poziv

Pročitaj više!

 16.09.2019

Eko akcija Zelena čistka Kraljevica 2019

Akcija će se održati 21. rujna 2019.godine subota (u slučaju lošeg vremena 28.rujna).

Pročitaj više!

 13.09.2019

Natječaj za dodjelu nagrada učenicima

Natječaj je otvoren do 14. listopada 2019. godine

Pročitaj više!

 13.09.2019

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Natječaj je otvoren do 14. listopada 2019. godine

Pročitaj više!

 12.09.2019

Prevencija i rano otkrivanje šećerne bolesti

Pročitaj više!

 10.09.2019

Obavijest iz Rafinerije nafte Rijeka

Danas je planirano pokretanje PSA jedinice uslijed čega postoji mogućnost pojačane buke, izgaranja i dimljenja na baklji. Završetak pokretanja i stabilizacija jedinice očekuje se do petka 13. rujna.

Pročitaj više!

 09.09.2019

Javni poziv za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci

Temeljem Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18) pozivaju se zainteresirani kandidati na podnošenje prijava za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijec

Pročitaj više!

 09.09.2019

Poziv za dostavu ponuda za izradu konzervatorske studije dijela Starog grada Zrinskih u Kraljevici

Rok za dostavu ponuda je 23. rujna 2019. godine do 14:00 sati

Pročitaj više!

 03.09.2019

Poziv za dostavu ponuda za konzervatorsko-restauratorske radove na obnovi kamene plastike dvorca Novi grad Zrinskih u Kraljevici - obnova stupova i kata

Po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/37, URBROJ: 2170/08-01-19-1), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 1/18), Upravni odjel

Pročitaj više!

 02.09.2019

Poziv

Pozivamo sve građane da svojim dolaskom uveličaju svečano otvorenja Luke za komunalne vezove Carovo koje će se održati u utorak 3.9.2019.godine u 12:00 sati kod ribarske kućice ŠRD „Škarpina“, Carovo.

Pročitaj više!

 30.08.2019

Poziv za dostavu ponuda za ugradnju poluukopanih spremnika otpada u Strossmayerovoj ulici u Kraljevici

Po nalogu Gradonačelnika (KLASA:406-09/19-2/61, URBROJ:2170/08-01-19-1 od 29.kolovoza 2019.godine), Upravni odjel za komunalni sustav Grada Kraljevice objavljuje...

Pročitaj više!

 30.08.2019

Raspisan natječaj za inovatore

Primorsko - goranska županija raspisala je Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko - goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima te...

Pročitaj više!

 29.08.2019

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o službenoj odori i iskaznici komunalnog redara

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o službenoj odori i iskaznici komunalnog redara

Pročitaj više!

 29.08.2019

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o komunalnom redu

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o komunalnom redu

Pročitaj više!

 28.08.2019

Obavijest iz Rafinerije nafte Rijeka

Iz Rafinerije nafte Rijeka obavještavaju da je danas planirano pokretanje PSA jedinice uslijed čega postoji mogućnost pojačane buke, izgaranja i dimljenja na baklju...

Pročitaj više!

 27.08.2019

Kampanja protiv napuštanja životinja i odgovorno skrbništvo pod sloganom "Odgovornost kroz sva godišnja doba"

Primorsko-goranska županija-Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj kroz radnu skupinu za primjenu propisa iz područja zaštite životinja...

Pročitaj više!

 27.08.2019

Obavijest – radovi

U tijeku su radovi na sanaciji asfaltnog kolnika na lokaciji Veli Dol od kućnog broja 69 do kućnog broja 84. Za vrijeme izvođenja radova navedena dionica zatvorena je za promet.

Pročitaj više!

 16.08.2019

Poziv za dostavu ponuda – usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju okoliša u blizini dvorca Nova Kraljevica

Grad Kraljevica pokreće postupak nabave za koji sukladno članku 12. stavak 1. točka 1a, Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 – dalje u tekstu: ZJN 2016) nije obvezan provesti jedan od

Pročitaj više!

 30.07.2019

Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

Na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja u ponedjeljak 5.kolovoza u 9:00 sati,

Pročitaj više!

 25.07.2019

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog Odluke o komunalnom redu putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Javno savjetovanje je otvoreno od 26. srpnja – 26. kolovoza 2019. godine

Pročitaj više!

 25.07.2019

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog Odluke o službenoj odori i iskaznici komunalnog redara putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Javno savjetovanje je otvoreno od 26. srpnja – 26. kolovoza 2019. godine

Pročitaj više!

 24.07.2019

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Uvala Scott – UPU 6

Javna rasprava održana je od 07.06.2019. do 14.06.2019. godine

Pročitaj više!

 19.07.2019

Dijalog EU-a s mladima

Upitnik - Stvaranje mogućnosti za mlade - dio Europske strategije od 2019. do 2027.

Pročitaj više!

 18.07.2019

Najava događanja u sklopu „Leta va Kraljevici“

Večeras nas očekuje Etno Camping na Oštru, u petak 19.7. izvrsni Ri Teatar s dječjom predstavom "Šumska Bajka", a u subotu 20.07. Ribarska fešta

Pročitaj više!

 18.07.2019

Posjet predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Gradu Kraljevici

Predsjednica je u svom obilasku posjetila kraljevički škver, uvalu Carovo i dvorac Frankopan

Pročitaj više!

 12.07.2019

Najava događanja u sklopu Kraljevačkog kulturnog leta

Koncert Đani Stipaničev, večeras s početkom u 21 sat, a u nedjelju nas očekuje nagrađivana predstava Teatra Exit

Pročitaj više!

 09.07.2019

Najava akcije darivanja krvi

Društvo DDK Grada i Brodogradilišta Kraljevica organizira treću po redu akciju darivanja krvi u 2019. godini.

Pročitaj više!

 05.07.2019

OTVORENJE KRALJEVAČKOG KULTURNOG LETA

Svečano otvorenje održati će se u subotu 6. srpnja s početkom u 20 sati na Ljetnoj pozornici u Kraljevici

Pročitaj više!

 04.07.2019

Grad Kraljevica među vodećim gradovima po transparentnosti

U srijedu, 3. srpnja 2019. godine Institut za javne financije predstavio je godišnje rezultate istraživanja o transparentnosti proračuna. Institut za javne financije iz godine u godinu analizira...

Pročitaj više!

 01.07.2019

Proslava Petrove u Bakarcu

Proslava Petrove u Bakarcu

Pročitaj više!

 28.06.2019

Obavijest svim dobavljačima

Obavijest o e-računu

Pročitaj više!

 28.06.2019

Obavijest iz Rafinerije nafte Rijeka

U Rafineriji nafte Rijeka u periodu od 27. lipnja do 1. srpnja planirano je zaustavljanje i ponovno pokretanje FSA postrojenja

Pročitaj više!

 28.06.2019

Proslava blagdana Presvetog Srca Isusova

Pozivamo Vas u petak, 28.06., na proslavu blagdana Presvetog Srca Isusova, na Križišće. Kulturno-zabavni program započinje nakon popodnevne mise, u 19.00 sati. ,

Pročitaj više!

 27.06.2019

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Pisano testiranje i intervju provodi se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za imenovanje Pročelnika/Pročelnice Upravnog odijela za

Pročitaj više!

 27.06.2019

Jubilarna 25. kraljevačka regata krstaša

Jubilarna 25. kraljevačka regata krstaša održat će se 29. lipnja 2019. s okupljanjem jedriličara na rivi u 10.00 sati

Pročitaj više!

 24.06.2019

Čestitka gradonačelnika Grada Kraljevice povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske

Čestitka gradonačelnika Grada Kraljevice povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske

Pročitaj više!

 18.06.2019

Leto va Kraljevici 2019.

Pročitaj više!

 18.06.2019

Obavijest Rafinerije nafte Rijeka

Rafinerija nafte Rijeka uputila je obavijest o pokretanju PSA postrojenja planiranom za 15. lipnja 2019. uslijed čega je moguća pojava pojačanog izgaranja i dimljenja na baklji. Završetak pokretanja i

Pročitaj više!

 10.06.2019

Izvješće o visini troškova izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Kraljevici koji su održani 5. svibnja 2019. godine i načinu njihova korištenja

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kraljevice na temelju članka 79. stavka 7. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 25/19) utvrdilo je i objavljuje...

Pročitaj više!

 06.06.2019

Rezultati upisa djece u Dječji vrtić “Orepčići” Kraljevica za pedagošku godinu 2019./2020.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Orepčići” na sjednici održanoj 04.06.2019. godine donijelo je odluku da su sva djeca koja su pristupila upisu u Dječji vrtić “Orepčići” primljena, osim djece koja ne...

Pročitaj više!

 04.06.2019

U 90-oj godini života preminuo mons. Mijo Liković

Dana 03. lipnja 2019. blago je u Gospodinu preminuo dugogodišnji župnik Kraljevice, mons. Mijo Liković u 90- toj godini života.Tijelo pokojnika bit će izloženo u župnoj crkvi Sv. Nikole u srijedu...

Pročitaj više!

 28.05.2019

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju na I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljevice za 2019. godinu i projekcije Proračuna za razdoblje od 2020. do 2021. godine

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju na I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljevice za 2019. godinu i projekcije Proračuna za razdoblje od 2020. do 2021. godine

Pročitaj više!

 24.05.2019

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju dijela ogradnog zida na groblju Križišće

Po nalogu Gradonačelnika (KLASA:406-09/19-2/41, URBROJ:2170/08-01-19-1 od 21.svibnja 2019.godine), Vlastiti pogon Grada Kraljevice objavljuje...

Pročitaj više!

 23.05.2019

Javna rasprava za II. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja turističke zone Uvale Scott - UPU 6

Temeljem odredbi iz članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13,65/17,114/18 i 39/19), Upravni odjel za komunalni sustav Grada Kraljevice kao nositelj izrade objavljuje...

Pročitaj više!

 16.05.2019

Besplatan WiFi Gradu Kraljevici

Grad Kraljevica se nalazi među gradovima koji su dobili vaučer u vrijednosti od 15.000 eura


Pročitaj više!

 13.05.2019

20. godina Dječjeg vrtića „Orepčići“

Dječji vrtić Orepčići ove godine slavi 20. godina rada od odcjepljenja od Dječjeg vrtića Rijeka. Cijeli tjedan nas očekuje slavljenički program i raspoloženje!U slučaju lošeg vremena...

Pročitaj više!

 03.05.2019

Poziv za dostavu ponuda za popravak udarnih jama - asfaltiranje na više mjesta na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za popravak udarnih jama - asfaltiranje na više mjesta na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 03.05.2019

Obavijest

Komunalna naknada može se platiti bez naknade u prostorijama Grada Kraljevice (Frankopanska 1A, 1. kat, soba 1) tijekom mjeseca svibnja od ponedjeljka do četvrtka u vremenu od 8 do 15 sati.

Pročitaj više!

 03.05.2019

Upisi u Dječji vrtić „Orepčići“ za pedagošku godinu 2019./2020.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Orepčići donijelo je Odluku o upisu djece u Dječji vrtić „Orepčiči“ za pedagošku godinu 2019./2020.

Pročitaj više!

 29.04.2019

Predavanje „Prevencija i rano otkrivanje raka dojke“

Predavanje će se održati 6. svibnja 2019. godine s početkom u 16:00 sati u Višenamjenskoj dvorani PraktikUm

Pročitaj više!

 25.04.2019

Obavijest o provođenju dezinsekcije i deratizacije na području Grada Kraljevice

"Pestic"d.o.o. Kraljevica provoditi će mjere dezinsekcije (uništavanje larvi komaraca) i deratizacije (uništavanje štakora i miševa) na području Grada Kraljevice 29. i 30. 04. 2019. godine.

Pročitaj više!

 23.04.2019

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog 1. izmjena i dopuna proračuna Grada Kraljevice za 2019. godinu i projekcije proračuna za razdoblje od 2020. di 2021. godine

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog 1. izmjena i dopuna proračuna Grada Kraljevice za 2019...

Pročitaj više!

 18.04.2019

Sretan i blagoslovljen Uskrs

Sretan i blagoslovljen Uskrs svim građankama i građanima Grada Kraljevice, svim vjernicima i građanima Republike Hrvatske žele Gradonačelnik Dalibor Čandrlić, zamjenica gradonačelnika...

Pročitaj više!

 17.04.2019

Prigodna marenda za Veliki petak

Prigodna marenda za Veliki petak

Pročitaj više!

 16.04.2019

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbore vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na razini Primorsko-goranske županije

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbore vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na razini Primorsko-goranske županije

Pročitaj više!

 16.04.2019

Odluka o neodržavanju izbora za članove vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Kraljevici

Odluka o neodržavanju izbora za članove vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Kraljevici

Pročitaj više!

 12.04.2019

Obavijest poljoprivrednicima o besplatnim analizama tla

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ je u 2018. i početkom 2019. godine opremio laboratorij za početno izučavanje osobina tla u Staroj Sušici. U istom je moguće vršiti analize tla...

Pročitaj više!

 12.04.2019

Obavijest iz Rafinerije nafte Rijeka

U periodu od 12. travnja do 20. svibnja planirano je pokretanje procesnih postrojenja nakon obavljenih remontnih radova uslijed čega je moguća pojava pojačane buke i dima.

Pročitaj više!

 09.04.2019

Poziv za dostavu ponuda za održavanje prometne signalizacije

Po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/19-02/24, URBROJ:2170/08-01-19-1 od 8.travnja 2019.godine), Vlastiti pogon Grada Kraljevice objavljuje...

Pročitaj više!

 05.04.2019

Izbori članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina – objava biračima

Objava biračima za izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Kraljevici...

Pročitaj više!

 05.04.2019

Izbori članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Vlada Republike hrvatske je 28. ožujka 2019.godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o...

Pročitaj više!

 01.04.2019

Objava biračima

Pregled, dopuna i ispravak podataka upisanih u registar birača

Pročitaj više!

 01.04.2019

Uređenje okoliša u blizini dvorca Nova Kraljevica – objavljen je postupak javne nabave

Grad Kraljevica pokrenuo je na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) otvoreni postupak javne nabave za uređenje okoliša u blizini dvorca Nova Kraljevica...

Pročitaj više!

 28.03.2019

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

15. sjednica Gradskog vijeća

Pročitaj više!

 27.03.2019

Humanitarna akcija za samce i obitelji s djecom radnika "3. Maja" Rijeka

Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo crvenog križa Rijeka...

Pročitaj više!

 15.03.2019

Potpisani Sporazumi o sufinanciranju sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u iznosu od 1.422.000,00 kuna

Danas su u Gradskoj vijećnici Grada Kraljevice potpisani Sporazumi o sufinanciranju sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u iznosu od 1.422.000,00 kuna...

Pročitaj više!

 15.03.2019

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Kraljevice

Javna rasprava održana od 13.02.2019. do 26.02.2019. godine

Pročitaj više!

 14.03.2019

Poziv za uvođenje u vojnu evidenciju

Područni odsjek za poslove obrane Rijeka od 15. ožujka do 30. travnja 2019. provodi uvođenje u vojnu evidenciju osoba muškog spola s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije...

Pročitaj više!

 13.03.2019

Tečaj pripreme trudnica za porod i roditeljsku skrb

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, u suradnji s Patronažnom službom Kraljevica, uz sufinanciranje Grada Kraljevice organizira tečaj pripreme trudnica za porod i roditeljsku skrb...

Pročitaj više!

 12.03.2019

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga putem internetskog savjetovanja s javnošću

Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Kraljevice putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Pročitaj više!

 08.03.2019

Sretan Međunarodni dan žena

Međunarodni dan žena tradicionalno se svake godine obilježava 8. ožujka s ciljem promicanja ekonomskih, političkih i društvenih prava i dostignuća žena...

Pročitaj više!

 01.03.2019

Dohrana i prehrana malog djeteta

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Patronažna zdravstvena skrb Kraljevica, organizira predavanje pod temom "Dohrana i prehrana malog djeteta" kojeg će održati Dr.sc Mihela Dujmović...

Pročitaj više!

 01.03.2019

Najava javne rasprave na prijedlog vanjskog plana zaštite i spašavanja

Javna rasprava održati će se u srijedu, 13. ožujka u Narodnoj čitaonici Kostrena

Pročitaj više!

 21.02.2019

Obavijest – komunalna naknada

Nova rješenja i uplatnice/računi, biti će dostavljeni najkasnije do uskrsnih blagdana

Pročitaj više!

 13.02.2019

Obavijest

Obavještavamo sve građanke i građane da je Župni ured u Kraljevici promijenio broj telefona...

Pročitaj više!

 12.02.2019

KD Čistoća d.o.o. - Odvoz glomaznog otpada na zahtjev korisnika (obrazac)

Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom te Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području...

Pročitaj više!

 12.02.2019

Odluka o financiranju javnih potreba u području: kulture, zdravstva i socijalne skrbi i ostalih udruga civilnog društva

Odluka o financiranju javnih potreba u području: kulture, zdravstva i socijalne skrbi i ostalih udruga civilnog društva

Pročitaj više!

 08.02.2019

11. veljače obilježava se Dan europskog broja 112.

11. veljače obilježava se Dan europskog broja 112. U državama Europske unije broj 112 koristi se temeljem Odluke Vijeća Europskih zajednica o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe

Pročitaj više!

 04.02.2019

Javna rasprava o prijedlogu Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17. i 114/18.), Odluke o izradi Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice...

Pročitaj više!

 30.01.2019

Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne stvari

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18), Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu...

Pročitaj više!

 30.01.2019

Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne stvari


Pročitaj više!

 29.01.2019

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – 13. sjednica Gradskog vijeća

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – 13. sjednica Gradskog vijeća

Pročitaj više!

 23.01.2019

Poziv javnosti za dostavu mišljenja putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Poziv javnosti za dostavu mišljenja putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 23.01.2019

Poziv za dostavu ponuda za čišćenje prostora u vlasništvu Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za čišćenje prostora u vlasništvu Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 21.01.2019

Fond solidarnosti za djecu i mlade Primorsko-goranske županije

Pozivaju se obitelji u kojima jednom ili oba roditelja nisu isplaćene dvije uzastopne plaće da se jave radi ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć...

Pročitaj više!

 21.01.2019

Obavijest udrugama

Obveza dostave izvješća za 2018. godinu

Pročitaj više!

 21.01.2019

Povećan iznos novčane potpore za novorođenu djecu

Iznos novčane potpore za novorođenu djecu u 2019. godini iznositi će 2.000,00 kuna

Pročitaj više!

 18.01.2019

Obavijest za sve zainteresirane ribare i uzgajivače školjaka

Zaključno do 1. ožujka 2019. godine možete podnijeti Zahtjev za državnu potporu male vrijednosti

Pročitaj više!

 16.01.2019

Udruga “Mijau” već tradicionalno, organizira akciju Sterilizacija mačaka s 50% popusta

Uz suradnju sa pet veterinarskih ambulanti u Rijeci i okolici, Udruga “Mijau” Rijeka organizira akciju sterilizacije mačaka. Akcija počinje već u siječnju i to od 15.siječnja 2019 i traje cijelu...

Pročitaj više!

 16.01.2019

Najava događanja: Antonja va Šmriki 2019.

Program ovogodišnje Antonje va Šmriki od 17. do 20. siječnja

Pročitaj više!

 15.01.2019

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Grada...

Pročitaj više!

 14.01.2019

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta raspisanog Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata javnih potreba Grada Kraljevice za 2019. godinu

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta raspisanog Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata javnih potreba Grada Kraljevice za 2019. godinu

Pročitaj više!

 11.01.2019

Maškare u Kraljevici 2019.

Ovu subotu, 12. siječnja očekuje nas preuzimanje ključeva Grada, a maškare će tako i službeno preuzeti vlast u Kraljevici.

Pročitaj više!

 07.01.2019

Video: Grad Kraljevica 2018. godina

Pročitaj više!

 07.01.2019

Video: Grad Kraljevica 2018. godina

Pročitaj više!

 04.01.2019

Upisi u predškolu 2018/2019

Javni poziv za upis u obvezni program predškole u pedagoškoj godini 2018./2019. za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom

Pročitaj više!

 25.12.2018

Božićna i novogodišnja čestitka

Pročitaj više!

 24.12.2018

Obavijest - objava

Obavještavamo sve umirovljenike koji imaju prebivalište na području Grada Kraljevice i čija mirovina ne prelazi iznos od 2.000 kuna...

Pročitaj više!

 20.12.2018

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 19.12.2018

Najava planiranog zaustavljanja postrojenja u Rafineriji nafte Rijeka

Grad Kraljevica zaprimio je obavijest iz Rafinerije nafte Rijeka kako je s 25. prosinca 2018. godine planirano zaustavljanje procesnih postrojenja prilikom čega postoji mogućnost pojačane buke...

Pročitaj više!

 13.12.2018

Obavijest – kvar javne rasvjete Fara i Sisačka

Obavještavamo mještane ulica Fara i Sisačka da se intenzivno radi na otklanjanju kvara javne rasvjete koja već duže vrijeme ne svijetli u navedenim ulicama. S obzirom da kvar nije u svjetiljkama...

Pročitaj više!

 13.12.2018

Prijedlog Odluke o II. izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 5 ugostiteljsko-turističke zone Javorišće-Podbanj T22

Prijedlog Odluke o II. izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 5 ugostiteljsko-turističke zone Javorišće-Podbanj T22

Pročitaj više!

 13.12.2018

Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

Pročitaj više!

 13.12.2018

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

Pročitaj više!

 13.12.2018

Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i Prijedlog Odluke o načinu, uvjetima i postupku provedbe javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada

Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i Prijedlog Odluke o načinu, uvjetima i postupku provedbe javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada

Pročitaj više!

 13.12.2018

Savjetovanje potrošača – tema Gospodarenje komunalnim otpadom

U ponedjeljak 17 prosinca s početkom u 17:00 sati u dvorani PraktikUm

Pročitaj više!

 13.12.2018

Obavijest – radovi na serveru

Obavještavamo cijenjene građanke i građane Grada Kraljevice da postoji mogućnost da uslijed radova na serveru u petak 14. prosinca 2018. godine telefonska centrala i...

Pročitaj više!

 11.12.2018

Upisi u drugi ciklus osposobljavanja za Junior Developere Bootcamp IT

Pozivamo sve zainteresirane nezaposlene osobe da se prijave na besplatno intenzivno osposobljavanje za Junior Developere u sklopu europskog projekta Bootcamp IT.

Pročitaj više!

 11.12.2018

Povodom Mikuljne održana svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Dvadeset i šest godina prošlo je od kada je, u prosincu 1992. godine, sveti Nikola proglašen zaštitnikom Kraljevice. U čast svog zaštitnika Kraljevičani 6. prosinca slave Dan Grada...

Pročitaj više!

 11.12.2018

Najava događanja - KONCERT "BOŽIĆU SPROTUN"

U ponedjeljak, 17.12.2018. u 19:00 sati u Društvenom domu "Ivica Turina", Šmrika, ulaz je slobodan

Pročitaj više!

 11.12.2018

Stranica ne postoji!

Stranica ne postoji!

Pročitaj više!

 10.12.2018

Podjela poklon bonova umirovljenicima

Poklon bonove moguće je preuzeti u prostorijama gradske uprave, Frankopanska 1a, soba br. 1, od 10.12.2018. do 21.12.2018. godine u vremenu od 8-15 sati svaki radni dan.

Pročitaj više!

 06.12.2018

Dodijeljene stipendije izvrsnim učenicima i studentima

Dana 4. prosinca 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Kraljevice u sklopu proslave Dana Grada Kraljevice, Mikuljne 2018., upriličeno je svečano potpisivanje Ugovora o stipendiranju učenika...

Pročitaj više!

 03.12.2018

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Kraljevice za 2019. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba Grada Kraljevice

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Kraljevice za 2019. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 03.12.2018

Sportska zajednica Grada Kraljevice raspisala je Natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz područja sporta za Grad Kraljevicu za 2019. godinu

Dana 3. prosinca 2018. godine raspisan je natječaj za javne potrebe u sportu

Pročitaj više!

 03.12.2018

Podjela poklona za djecu predškolskog uzrasta

U ponedjeljak 3. prosinca, u grad stiže djeci najdraži svetac...

Pročitaj više!

 30.11.2018

Otvorenje izložbe „In memoriam akademskog slikara Božidara Pravdice“

Program Mikuljne 2018. započinje u subotu otvorenjem izložbe, a u nedjelju nas očekuje 20. po redu Tradicionalno hodočašće pomoraca

Pročitaj više!

 29.11.2018

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 23.11.2018

Mikuljna u Kraljevici - Dani zaštitnika Župe i Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 23.11.2018

Mikuljna u Kraljevici - Dani zaštitnika Župe i Grada Kraljevice

Kraljevica slavi svog zaštitnika- svetog Nikolu. Brojna vjerska, kulturna, zabavna i sportska događanja obilježit će „Mikuljnu“. Bogat program događanja počinje 2. prosinca, a traje do 9. prosinca...

Pročitaj više!

 23.11.2018

Odgoda sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice za četvrtak 29. studenog 2018. godine

Zbog tehničkih razloga redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice održati će se u ČETVRTAK 29. STUDENOG 2018. godine s početkom u 18:00 sati, umjesto ranije planiranog dana 27. studenog...

Pročitaj više!

 20.11.2018

Javno savjetovanje – 11. sjednica Gradskog vijeća

Javno savjetovanje – 11. sjednica Gradskog vijeća

Pročitaj više!

 19.11.2018

Predavanje „Važnost ranog otkrivanja karcinoma debelog crijeva".

U organizaciji Mjesnog odbora Kraljevica, u ponedjeljak 26.11.2018. s početkom u 18:00 satu u dvorani PraktikUM

Pročitaj više!

 15.11.2018

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Prijedlog Proračuna Grada Kraljevice za 2019. godinu i projekcije Proračuna za razdoblje od 2020. do 2021. godine

... putem savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Pročitaj više!

 02.11.2018

Glazbeno scenski prikaz bitke za Vukovar

U srijedu 7. studenog 2018. godine u 19:00 sati u Domu kulture i sporta u Kraljevici

Pročitaj više!

 30.10.2018

Obavijest Rafinerije nafte Rijeka

Rafinerija nafte Rijeka, pogon Urinj obavještava da je danas planirano pokretanje PSA jedinice te postoji mogućnost pojačane buke i dimljenja. Završetak pokretanja jedinice očekuje se do sutra.

Pročitaj više!

 25.10.2018

Samanj u Šmriki

Mjesni odbor Šmrika organizira Samanj robe široke potrošnje u subotu 27. listopada 2018. godine od 08:00 - 17:00 ur ispred Društvenog doma "Ivica Turina" u Šmriki, Burićeva 38...

Pročitaj više!

 17.10.2018

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije

Primorsko-goranska županija objavila je Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije. Savjet mladih savjetodavno je tijelo...

Pročitaj više!

 15.10.2018

Obavijest o Javnoj raspravi za urbanistički plan uređenja UPU 2-1

Temeljem odredbi iz članaka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17), Upravni odjel za održivi razvoj Grada Kraljevice kao nositelj izrade objavljuje...

Pročitaj više!

 15.10.2018

Obavijest o Javnoj raspravi za UPU 2-2

Temeljem odredbi iz članaka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17), Upravni odjel za održivi razvoj Grada Kraljevice kao nositelj izrade objavljuje ...

Pročitaj više!

 11.10.2018

Obavijest

Za vrijeme izvođenja radova na izgradnji luke Kraljevica - lučki bazen Carovo dozvoljava se držanje plovila do 10 m duljine na k.č.br. 4130/5, k.o. Kraljevica, a radi privremenog skladištenja plovila

Pročitaj više!

 11.10.2018

Obavijest

Od 1. studenog 2018. godine započeti će primjena novog načina obračuna javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i novog cjenika

Pročitaj više!

 09.10.2018

Poziv građanima za mogućnost korištenja socijalne usluge pomoći u kući

Poziv građanima Grada Kraljeviceza mogućnost korištenja socijalne usluge pomoći u kući...

Pročitaj više!

 07.10.2018

Čestitka povodom Dana neovisnosti

8. listopada slavimo Dan neovisnosti, u znak sjećanja na dan kada je Sabor Republike Hrvatske 1991. godine jednoglasno proglasio neovisnost.

Pročitaj više!

 05.10.2018

Eko akciju čišćenja podmorja u lučici Črišnjevo

KPA ADRIA Kraljevica uz potporu Grada Kraljevice, Turističke zajednice Grada Kraljevice i Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena provesti će eko akciju čišćenja podmorja u lučici Črišnjevo

Pročitaj više!

 03.10.2018

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za namirenje razlike povećane zaštićene najamnine/naknade

Na temelju odredbe članka 7. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova („Narodne novine“ broj 68/18), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj

Pročitaj više!

 28.09.2018

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju fasade zgrade mrtvačnice na groblju Križišće

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju fasade zgrade mrtvačnice na groblju Križišće

Pročitaj više!

 20.09.2018

Sajam robe široke potrošnje u Šmriki

U subotu, 22. rujna 2018. godine ispred Društvenog doma „Ivica Turina“, Burićeva 38 održati će se sajam robe široke potrošnje s početkom u 08:00 sati uz ponudu proizvoda od meda i ulja, ekoloških...

Pročitaj više!

 19.09.2018

Predavanje "Dohrana i prehrana malog djeteta"

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Patronažna zdravstvena skrb-Kraljevica organiziraju predavanje pod temom "Dohrana i prehrana malog djeteta" kojeg će održati dr.sc. Mihela Dujmović...

Pročitaj više!

 14.09.2018

Grad Kraljevica poziva građanke i građane da sudjeluju u kreiranju proračuna za 2019. godinu

Sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađ

Pročitaj više!

 10.09.2018

Eko akcija Zelena čistka Kraljevica 2018.

Akcija će se održati 15.rujna 2018.godine subota (u slučaju lošeg vremena 22.rujna)

Pročitaj više!

 04.09.2018

Zatvaranje Kraljevačkog kulturnog leta

U nedjelju 9. rujna 2018. godine s početkom u 19:30 očekuje nas zatvaranje Kraljevačkog kulturnog leta uz nastup klape Tramuntana na ljetnoj pozornici u Kraljevici...


Pročitaj više!

 01.09.2018

Odgađa se zatvaranje Kraljevačkog kulturnog leta i koncert Klape Tramuntana

Obavještavamo Vas da se zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta odgađa večerašnje zatvaranje Kraljevačkog kulturnog leta i koncert Klape Tramuntana

Pročitaj više!

 31.08.2018

Zatvaranje Kraljevačkog kulturnog leta

U subotu 1. rujna 2018. godine s početkom u 20:30 sati na Ljetnoj pozornici u Kraljevici očekuje nas zatvaranje Kraljevačkog kulturnog leta...
Pročitaj više!

 31.08.2018

Najava Predavanja „Prevencija i rano otkrivanje raka dojke“

Najava Predavanja „Prevencija i rano otkrivanje raka dojke“

Pročitaj više!

 30.08.2018

Otvorenje izložbe MARE MODUL

Pozivamo vas u subotu, 01.09., u 18.30 u dvorac Frankopan na otvorenje izložbe Mare Modul. Naime, grupa umjetnika okupljena u projekt MARE MODUL izradila je staništa, umjetničke objekte od keramike...

Pročitaj više!

 17.08.2018

Prvo kuhanje kotlića "dagnje na buzaru" u Kraljevici i koncert Marka Škugora

U kulinarskom izazovu pripremanja "Dagnji na buzaru" večeras će se okušati ukupno 13 ekipa s područja Grada Kraljevice te gostujuća ekipa iz Jadranova. Nakon što žiri kuša sva jela i ocijeni ih...

Pročitaj više!

 05.08.2018

Obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

U prigodi obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, jutros su na spomenik braniteljima iz Domovinskog rata i spomenik palim borcima...

Pročitaj više!

 03.08.2018

Odluka o ukidanju Odluke o davanju koncesije

Na temelju članka 55. stavka 4. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ 69/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno...

Pročitaj više!

 26.07.2018

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta Mladih Grada Kraljevice

Na temelju članaka 12. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Kraljevice (“Službene novine Grada Kraljevice” broj 5/14) objavljuju se...

Pročitaj više!

 26.07.2018

Konačna lista prvenstva za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

Konačna lista prvenstva za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

Pročitaj više!

 23.07.2018

Predstava „Izvorno Hrvacko“ u izvedbi Ri Teatra

Pozivamo vas u srijedu, 25.07., na hit komediju "Izvorno hrvacko"

Pročitaj više!

 23.07.2018

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – 9. sjednica Gradskog vijeća

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – 9. sjednica Gradskog vijeća

Pročitaj više!

 19.07.2018

Promenadni koncert na Oštru

Danas na Oštru nas očekuje promenadni koncert Klape Reful. Promenadni koncert započinje u 19.00 sati...

Pročitaj više!

 17.07.2018

Obilazak dimnjačara u Kraljevici i Bakarcu

Dimnjačar – koncesionar za područje Grada Kraljevice – obrt „KAMINO“ vlasnik Ivica Ćendo, obilaziti će Kraljevicu i Bakarac u periodu od ponedjeljka 23.07.2018. do subote 28.07.2018. godine...

Pročitaj više!

 17.07.2018

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

Temeljem članka 13. Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 7/15, 1/17) i Javnog natječaja za dodjelu gradskog prostora na korištenje...

Pročitaj više!

 16.07.2018

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 16.07.2018

Najava 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Sjednica će se održati 23. srpnja 2018. godine

Pročitaj više!

 16.07.2018

Ispravak Poziva za dostavu ponuda za izradu idejnog projekta uređenja obalne šetnice na poluotoku Oštro

Vezano na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata Upravni odjel za održivi razvoj Grada Kraljevice objavljuje...

Pročitaj više!

 13.07.2018

Podrška Vatrenima uoči finala

Sjajni Vatreni odveli su nas u finale Svjetskog nogometnog prvenstva!

Pročitaj više!

 13.07.2018

Obavijest - Obilazak dimnjačara u Križišću

Dimnjačar – koncesionar za područje Grada Kraljevice – obrt „KAMINO“ vlasnik Ivica Ćendo, obilaziti će Križišće u ponedjeljak 16.07.2018. i u utorak 17.07.2018. godine. Obilazak će se izvršiti...

Pročitaj više!

 12.07.2018

U programu Leta va Kraljevici slijedi: Koncert klasične glazbe i Dječja regata

petak 13.07.2018. u 21:30 koncert klasične glazbe, BRAĆA ATANASKOVIĆ

Pročitaj više!

 11.07.2018

Ministar turizma Gari Cappelli u radnom posjetu Gradu Kraljevici

Ministar turizma Gari Cappelli danas je u službenom posjetu Gradu Kraljevici. Tom prigodom, ministar Cappelli održao je radni sastanak s temom turističkog razvoja Grada s gradonačelnikom...

Pročitaj više!

 10.07.2018

Komedija „Izvorno hrvacko“ Ri teatra, najavljena za 15.07.2018.. ODGAĐA se za srijedu 25.07.2018.

Zbog naše publike koja podjednako voli i nogomet i kazalište, Komediju „Izvorno hrvacko“ Ri teatra, najavljenu za 15.07.2018. zbog Finala svjetskog prvenstva u nogometu 2018. ODGAĐAMO za srijedu 25.07

Pročitaj više!

 09.07.2018

Mali koncert Rina Petrovića

U utorak 10. srpnja ispred Brodokomerca u Kraljevici zabavljati će nas naš mladi glazbenik Rino Petrović

Pročitaj više!

 06.07.2018

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Kraljevice

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine” broj 41/14) i članka 10. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Kraljevice (“Službene novine Grada Kraljevice”

Pročitaj više!

 06.07.2018

Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Kraljevice

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine” broj 41/14) i članka 10. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Kraljevice (“Službene novine Grada Kraljevice”...

Pročitaj više!

 05.07.2018

Otvorenje Kraljevačkog kulturnog leta

Službeno otvorenje Kraljevačkog kulturnog leta predviđeno je za petak, 06.07., u 18:30 sati, u Dvorcu Frankopan.

Pročitaj više!

 02.07.2018

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Pročitaj više!

 27.06.2018

Obavijest - Obilazak dimnjačara u Šmriki

Dimnjačar – koncesionar za područje Grada Kraljevice – obrt „KAMINO“ vlasnik Ivica Ćendo, obilaziti će naselje Šmrika u petak 29.06.2018. i u subotu 30.06.2018. godine. Obilazak će se izvršiti na...

Pročitaj više!

 27.06.2018

Otvorenjem izložbe i koncertom u Bakarcu započinje ovogodišnje Leto va Kraljevici

Zanimljiv spoj zabave i kulture kroz ukupno sedamnaest programa donosi “Leto va Kraljevici”, koje se proteže od 28. lipnja pa sve do 1. rujna.

Pročitaj više!

 27.06.2018

Veleučilište u Rijeci pokreće preddiplomski stručni studij održivi agroturizam

U nadolazećoj akademskoj godini 2018./2019. Veleučilište u Rijeci pokreće novi preddiplomski stručni studijski program Održivi agroturizam. Studijski program Održivi agroturizam deseti je...

Pročitaj više!

 25.06.2018

Obilježen Dan državnosti

Svim građankama i građanima Grada Kraljevice i Republike Hrvatske upućujemo čestitke povodom Dana državnosti...

Pročitaj više!

 21.06.2018

Obilježen Dan anifašističke borbe

U prigodi obilježavanja Dana anifašističke borbe jutros su na spomenicima NOB-a u Kraljevici, Križišću, Bakarcu i Šmriki položeni vijenci. Predstavnici Grada Kraljevice...

Pročitaj više!

 16.06.2018

Leto va Kraljevici 2018

Pročitaj više!

 16.06.2018

Leto va Kraljevici 2018

Pročitaj više!

 13.06.2018

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi - Urbanistički plan uređenja uvale Črišnjeva

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi - Urbanistički plan uređenja uvale Črišnjeva

Pročitaj više!

 08.06.2018

Ponovljeni Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Kraljevice za 2018. Godinu

projekt “Uredimo naš Grad”

Pročitaj više!

 08.06.2018

Javni poziv za podnošenje prijava za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Samostalni upravni referent/referentica za komunalna pitanja

Pročitaj više!

 06.06.2018

Najava proslave blagdana Presvetog Srca Isusova

Pročitaj više!

 06.06.2018

Raspisan javni poziv za izbor novih članova Savjeta mladih Grada Kraljevice

Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 30. svibnja 2018. godine raspisalo je Ponovljeni Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 29.05.2018

Javni poziv za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci

Javni poziv za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci

Pročitaj više!

 29.05.2018

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – 8. sjednica Gradskog vijeća

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – 8. sjednica Gradskog vijeća

Pročitaj više!

 25.05.2018

Početak radova na projektu Energetska obnova zgrade Osnovne škole Kraljevica

Župan Zlatko Komadina, pročelnica UO za odgoj i obrazovanje Edita Stilin, pročelnik UO za regionalni razvoj Ljudevit Krpan te ravnatelj REA Kvarner, posjetili su 24. svibnja 2018. godine...

Pročitaj više!

 25.05.2018

Odgoda 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice za srijedu 30. svibnja 2018. godine

Zbog tehničkih razloga redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice održati će se u SRIJEDU 30. SVIBNJA 2018. godine s početkom u 19:00 sati, umjesto ranije planiranog dana 29. svibnja...

Pročitaj više!

 22.05.2018

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Kraljevice za 2018. godinu putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Kraljevice za 2018. godinu putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Pročitaj više!

 22.05.2018

Izmjene Poziva kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju)

U Pozivu na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) objavljenog 21. svibnja 2018. godine mijenja se vrijeme održavanja usmenog dijela provjere znanja i sposobnosti te će se isti...

Pročitaj više!

 21.05.2018

Poziv kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju)

Poziv kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju)

Pročitaj više!

 17.05.2018

Koncert klapa Tramuntana i Vinčace

Mjesni odbor Bakarac i PŠK Tunera Bakarac organiziraju koncert klapa Tramuntana i Vinčace za otvorenje leta u Bakarcu 19. 05. 2018. sprid crikve Sv. Petra u 20 sati.

Pročitaj više!

 16.05.2018

Izmjena vezana uz poziv na dostavu ponuda za asfaltiranje dijela sabirne prometnice u poslovnoj zoni Žlibina

Izmjena vezana uz poziv na dostavu ponuda

Pročitaj više!

 11.05.2018

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – Natječaj za prijam u službu višeg savjetnika za financije

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18), Javnog natječaja za prijam...

Pročitaj više!

 10.05.2018

Tečaj pripreme trudnica za porod i roditeljsku skrb

Predavanja i vježbe održavaju se u Kraljevici, Frankopanska 9 s početkom u 18,00 sati.

Pročitaj više!

 07.05.2018

Upisi djece u dječji vrtić “Orepčići” za pedagošku godinu 2018./2019.

Upisi za pedagošku 2018./2019. godinu ostvarivati će se...

Pročitaj više!

 02.05.2018

Obnova javne rasvjete u Kraljevici

U petak 27. travnja Grad Kraljevica i Petrol javna rasvjeta d.o.o. potpisali su Ugovor o javno-privatnom partnerstvu za projekt obnove javne rasvjete na cijelom području Grada Kraljevice...

Pročitaj više!

 25.04.2018

Prvomajska fritaja

Pročitaj više!

 25.04.2018

Samanj u Šmriki

Mjesni odbor Šmrika organizira Samanj robe široke potrošnje u subotu 28. travnja 2018. godine od 08:00 - 17:00 ur ispred Društvenog doma "Ivica Turina" u Šmriki, Burićeva 38...

Pročitaj više!

 24.04.2018

Održana Noć knjige u Frankopanu

Noć knjige se diljem zemlje obilježava 23. travnja. Ove godine u tu se manifestaciju uključio i Posjetiteljski centar Kraljevica u suradnji s Narodnom knjižnicom i čitaonicom Kraljevica...

Pročitaj više!

 24.04.2018

Održana Noć knjige u Frankopanu

Noć knjige se diljem zemlje obilježava 23. travnja. Ove godine u tu se manifestaciju uključio i Posjetiteljski centar Kraljevica u suradnji s Narodnom knjižnicom i čitaonicom Kraljevica...

Pročitaj više!

 18.04.2018

Obilježavanje dana oslobođenja Grada Kraljevice od fašizma

17. travnja 2018. godine predstavnici Grada Kraljevice položili su cvijeće na spomenike palim borcima NOB-a u Križišću, Šmriki, Bakarcu i Kraljevici, prisjetivši se tako poginulih boraca koji su...

Pročitaj više!

 17.04.2018

Noć knjige u Frankopanu

Noć knjige manifestacija je koja već sedmu godinu daje poticaj čitanju te razgovoru o statusu i važnosti knjige u suvremenom društvu. Posjetiteljski centar Kraljevica također posjeduje biblioteku...

Pročitaj više!

 16.04.2018

Najava akcije darivanja krvi

U subotu 21. travnja 2018. godine Društvo DDK Grada i Brodogradilišta Kraljevica organizira akciju darivanja krvi.Akcije će se održati u prostorijama Hotela Kraljevica od 8:00 do 12:00 sati.

Pročitaj više!

 10.04.2018

Najava radne akcije

Najava radne akcije

Pročitaj više!

 06.04.2018

Poziv za dostavu ponuda za popravak udarnih jama - asfaltiranje

Poziv za dostavu ponuda za popravak udarnih jama - asfaltiranje

Pročitaj više!

 04.04.2018

Obavijest

Od petka, 06.04.2018. g. od 8:30 do subote, 07.04.2018. g. do 17:00, zbog radova na asfaltiranju prometnice za sav promet se zatvara ulica Kalina - od magistrale (benzinska stanica „INA“) do...

Pročitaj više!

 04.04.2018

Raspisan javni poziv za izbor novih članova Savjeta mladih Grada Kraljevice

Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine raspisalo je Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Kraljevice...

Pročitaj više!

 30.03.2018

Sretan i blagoslovljen Uskrs

Sretan i blagoslovljen Uskrs svim građankama i građanima Grada Kraljevice, svim vjernicima i građanima Republike Hrvatske žele Gradonačelnik Dalibor Čandrlić, zamjenica gradonačelnika...

Pročitaj više!

 30.03.2018

Javni poziv za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci

Javni poziv za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci

Pročitaj više!

 29.03.2018

Pozivamo sve građane i građanke na druženje 30.03.2018. povodom Velikog petka s početkom u 11 ispred Brodokomerca uz bakalar i frigane ribice

Pročitaj više!

 29.03.2018

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 27.03.2018

Dohrana i prehrana malog djeteta

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, patronažna zdravstvena skrb Kraljevica poziva sve zainteresirane na predavanje pod temom "Dohrana i prehrana malog djeteta" koje će održati dr.sc. Mihela...

Pročitaj više!

 23.03.2018

Obavijest - LAG „VINODOL“ objavio natječaj za provedbu mjere 1.1.3. - Razvoj i održivost malih poljoprivrednih gospodarstava

LAG „VINODOL“ dana 22. ožujka 2018. god. objavio je svoj prvi LAG natječaj za provedbu Mjere 1.1.3. – Razvoj i održivost malih poljoprivrednih gospodarstava...

Pročitaj više!

 23.03.2018

Poziv javnosti za dostavu mišljenja na Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Poziv javnosti za dostavu mišljenja na Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 23.03.2018

Poziv javnosti za dostavu mišljenja na Prijedlog Odluke o mjerama sprečavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Kraljevice

Poziv javnosti za dostavu mišljenja na Prijedlog Odluke o mjerama sprečavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 22.03.2018

SAT ZA PLANETU ZEMLJU

Volontersku akciju "Sat za planetu Zemlju" (Earth hour) organizira Svjetska nevladina organizacija za zaštitu prirode – WWF...

Pročitaj više!

 22.03.2018

Obavijest

Obavještavamo cijenjene građanke i građane Grada Kraljevice da zbog radova u petak, 23. ožujka 2018. godine u periodu od 9:00 – 10:30 službena Internet stranica Grada Kraljevice neće biti dostupna...

Pročitaj više!

 21.03.2018

Dan narcisa

Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže u subotu 24. ožujka 2018.g. ispred Brodokomerca s početkom u 10:00 sati

Pročitaj više!

 16.03.2018

Potpisivanje Sporazuma i Ugovora o sufinanciranju izgradnje komunalnih vezova u luci Carovo

Danas u 15 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kraljevice ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i ravnateljica ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena Dijana Mihaljević potpisuju sporazum

Pročitaj više!

 15.03.2018

Poziv za dostavu ponuda - Projekt proširenja groblja Kraljevica

Sukladno Planu nabave Grada Kraljevice za 2018. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 361-02/18-01/2, URBROJ: 2170/08-01-18-1), u skladu s Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave...

Pročitaj više!

 14.03.2018

Obavijest - Poziv za uvođenje u vojnu evidenciju

Temeljem članka 21. Zakona o obrani, Ministarstvo obrane poziva sve muške osobe...

Pročitaj više!

 13.03.2018

Fantastičan uspjeh Plesnog kluba Dance Queen

U Opatiji se ovog vikenda održao Dance star državni i ujedno kvalifikacijski turnir u kojem je sudjelovalo preko 2000 plesača različitih generacija. Između mnogo koreografija i plesača...

Pročitaj više!

 12.03.2018

Održan program pod nazivom Ana Katarina - žena, majka, banica

Povodom Dana žena, u dvorcu Nova Kraljevica održao se program pod nazivom "Ana Katarina - žena, majka, banica".U romantičnom ambijentu kule našega Centra, emotivnim čitanjem pisma Petra Zrinskog...

Pročitaj više!

 09.03.2018

Obavijest o planiranom pokretanju procesnih postrojenja u Rafineriji nafte Rijeka

Obavijest o planiranom pokretanju procesnih postrojenja u Rafineriji nafte Rijeka

Pročitaj više!

 05.03.2018

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada...

Pročitaj više!

 05.03.2018

Ana Katarina - žena, majka, banica

Predavanje u povodu Dana Žena

Pročitaj više!

 23.02.2018

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje javnih potreba u području: kulture, zdravstva i socijalne skrbi i ostalih udruga civilnog društva

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje javnih potreba u području: kulture, zdravstva i socijalne skrbi i ostalih udruga civilnog društva

Pročitaj više!

 23.02.2018

Prijava poreza na kuće za odmor

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici ili suvlasnici kuća za odmor na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 23.02.2018

Obavijest Udrugama – korisnicima sredstava Proračuna Grada Kraljevice

Godišnji izvještaj za 2017. godinu o provedbi Programa

Pročitaj više!

 19.02.2018

Dohrana i prehrana malog djeteta

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, patronažna zdravstvena skrb Kraljevica poziva sve zainteresirane na predavanje pod temom "Dohrana i prehrana malog djeteta" koje će održati...

Pročitaj više!

 16.02.2018

Javna rasprava za urbanistički plan uređenja Uvale Črišnjevo

Temeljem odredbi iz članka 95. Zakona o prostornom uređenju Upravni odjel za održivi razvoj Grada Kraljevice objavljuje javnu raspravu za urbanistički plan uređenja Uvale Črišnjevo

Pročitaj više!

 13.02.2018

Stihovi kraljevske luke

U suradnji s Hrvatskim književnim društvom Posjetiteljski centar Kraljevica u petak 16.2.2018. godine s početkom u 19 sati priprema pravu romantičnu poslasticu u povodu Valentinova

Pročitaj više!

 12.02.2018

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Kraljevice

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 12.02.2018

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju na Plan gospodarenja otpadom Grada Kraljevice za razdoblje 2017.-2022.

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju na Plan gospodarenja otpadom Grada Kraljevice za razdoblje 2017.-2022.

Pročitaj više!

 08.02.2018

Poziv za dostavu ponuda – Upojni bunar Kalina

Poziv za dostavu ponuda – Upojni bunar Kalina

Pročitaj više!

 06.02.2018

Javni poziv

Grad Kraljevica započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste naziva "Od D8 do Ž5065" pod šifrom KRA-104 koja se nalazi u naselju Kraljevica

Pročitaj više!

 05.02.2018

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 01.02.2018

Obavijest iz Rafinerije nafte Rijeka

Dana 31. siječnja 2018. godine u Rafineriji nafte Rijeka obustavit će se rad procesnih postrojenja uslijed čega može doći do pojačanog dimljenja i povećanja razine buke. Tijekom veljače obavljat...

Pročitaj više!

 30.01.2018

Održana Noć muzeja

Posjetiteljski centar Kraljevica je u petak, 26.01. održao manifestaciju Noć muzeja 2018. koju je po trinaesti put organiziralo Hrvatsko muzejsko društvo u suradnji s brojnim hrvatskim muzejima i bašt

Pročitaj više!

 26.01.2018

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Grada Kraljevic

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Grada Kraljevic

Pročitaj više!

 25.01.2018

Obavijest iz Rafinerije nafte Rijeka

Rafinerija nafte Rijeka, Pogon Urinj obavještava da je u periodu od 24. do 26. siječnja 2018. godine planirano pokretanje PSA jedinice te postoji mogućnost pojačanog izgaranja i dimljenja na baklji.

Pročitaj više!

 19.01.2018

Obavijest o planiranim radovima

Od 22. – 26. siječnja 2018. godine HEP će provoditi radove na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 19.01.2018

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja linijskog zelenila na području Grada Kraljevice

Temeljem plana Proračun Grada Kraljevice za 2018., a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/18-02/4, URBROJ: 2170/08-01-18-1), u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti...

Pročitaj više!

 17.01.2018

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja zelenih površina na području Grada Kraljevice

Temeljem plana Proračun Grada Kraljevice za 2018., a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/18-02/3, URBROJ: 2170/08-01-18-1), u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti...

Pročitaj više!

 17.01.2018

Noć muzeja u Posjetiteljskom centru Kraljevica

26. siječnja održati će se Noć muzeja 2018. godine pod temom "Muzeji i sport - brže, više, jače - citius, altius, fortius".


Pročitaj više!

 16.01.2018

Antonja va Šmriki 2018

Raspored događanja

Pročitaj više!

 15.01.2018

Najava prve akcije darivanja krvi u 2018. godini

U subotu 20. siječnja u prostorijama Hotela Kraljevica održati će se akcija darivanja krvi

Pročitaj više!

 15.01.2018

Akcija sterilizacije mačaka s 50% popusta

Udruga “Mijau” već tradicionalno i ove godine ali nešto ranije s početkom već u siječnju, a nastavlja se i u veljači, organizira

Pročitaj više!

 11.01.2018

Obavijest

Službena internet stranica Sportske zajednice Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 09.01.2018

Kroz energetsku učinkovitost do uštede

Danas je u Gradskoj vijećnici svečano potpisan Ugovor o suradnji za pripremu projekta

Pročitaj više!

 28.12.2017

Savjetovanje potrošača

zadovoljstvo nam je pozvati Vas na savjetovanje potrošača organizirano u Gradu Kraljevici u suradnji sa Udrugom Potrošački centar.

Pročitaj više!

 28.12.2017

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o - Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kraljevice za 2017. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o - Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kraljevice za 2017. godinu

Pročitaj više!

 22.12.2017

Božićna i novogodišnja čestitka


Pročitaj više!

 22.12.2017

Sportska zajednica Grada Kraljevice raspisala Natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz područja sporta za Grad Kraljevicu za 2018. godinu

Na temelju članka 48. stavka 3. i članka 76. stavka 3. i 5. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10 i 86/12, 85/15 i 19/16), Sportska zajednica Grada Kraljevice...

Pročitaj više!

 22.12.2017

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Grada Kraljevice u 2018. godini u sportu

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) Izvršni...

Pročitaj više!

 22.12.2017

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kraljevice za 2017. godinu

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga...

Pročitaj više!

 21.12.2017

Objava natječaja - usluga održavanja čistoće i zelenih površina groblja na području Grada Kraljevice

Temeljem plana Proračun Grada Kraljevice za 2017. i projekcije za 2018. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/17-02/68, URBROJ: 2170/08-01-17-1), u skladu s Odlukom o provedbi postupaka...

Pročitaj više!

 20.12.2017

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Grada Kraljevice u 2018. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje...

Pročitaj više!

 20.12.2017

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Kraljevice za 2018. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba Grada Kraljevice u sportu odnosno sufinanciranje rada udruga

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), u skladu...

Pročitaj više!

 20.12.2017

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Kraljevice za 2018. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba Grada Kraljevice

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), u skladu...

Pročitaj više!

 19.12.2017

Obavijest o aktivnostima u cilju normalizacije vodoopskrbe Rijeke i okolice

Vrijednosti mutnoće vode na izvorištima u funkciji vodoopskrbe šireg riječkog područja ispod su maksimalno dozvoljenih vrijednosti definiranih Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju i Pravilnikom...

Pročitaj više!

 19.12.2017

Poziv za dostavu ponuda za uslugu ukopa pokojnika na grobljima na području Grada Kraljevice

Temeljem plana Proračuna Grada Kraljevice za 2017. i projekcije za 2018. godinu, a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/17-01/8, URBROJ: 2170/08-01-17-1), u skladu s Odlukom o provedbi postupaka...

Pročitaj više!

 15.12.2017

Poziv za dostavu ponuda za uslugu čišćenja pothodnika, površine tržnice, autobusnih čekaonica, dječjih igrališta, atrija dvorca Zrinski i okoliša zdravstvene stanice na području Grada Kraljevice

Temeljem plana Proračuna Grada Kraljevice za 2017., a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/17-02/64, URBROJ: 2170/08-01-17-1), u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne...

Pročitaj više!

 08.12.2017

Obavijest: zbog vremenskih nepogoda odgađa se podmorsko hodočašće sv. Nikoli najavljeno za subotu 9.12.

Obavijest: zbog vremenskih nepogoda odgađa se podmorsko hodočašće sv. Nikoli najavljeno za subotu 9.12.

Pročitaj više!

 07.12.2017

Povodom Dana Grada i blagdana zaštitnika sv. Nikole održana svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

U Hotelu Kraljevica održana je svečana sjednica Gradskog vijeća te svečano obilježen zaštitnik Grada, sv. Nikola

Pročitaj više!

 05.12.2017

Pozivamo sve građanke i građane Grada Kraljevice da se pridruže sutrašnjoj proslavi Dana Grada

Posebnost ovogodišnje svečanosti jest da se ove godine obilježava 25 godina otkako je blagdan Svetog Nikole proglašen Danom Grada Kraljevice.Pozivamo Vas da date doprinos svečanosti zaštitnika...

Pročitaj više!

 05.12.2017

Dodijeljene stipendije izvrsnim učenicima i studentima

Dana 4. prosinca 2017. godine u Gradskoj vijećnici Grada Kraljevice u sklopu proslave Dana Grada Kraljevice upriličeno je svečano potpisivanje Ugovora o stipendiranju učenika i studenata...

Pročitaj više!

 28.11.2017

Otvorenje izložbe likovnih radova djece iz Doma za djecu i mladež Kraljevica-Oštro

Izložba će se otvoriti 29. studenog 2017. godine u Narodnoj knjižnici i čitaonici Kraljevica u sklopu manifestacije Dani sv. Nikole u Kraljevici 2017.

Pročitaj više!

 28.11.2017

Pozivamo Vas na predavanje Prevencija i rano otkivanje raka dojki u PraktikUmu 29.11.2017. s početkom u 18:00 sati

Udruga žena operiranih dojki Nada – Rijeka poziva Vas na predavanje

Pročitaj više!

 28.11.2017

Dječja adventska radionica u dvorcu Frankopan

Posjetiteljski centar Kraljevica vas u utorak 5.12. od 17 do 20 sati poziva na Dječju adventsku radionicu u dvorac Frankopan. Dođite sa svojim najmlađima i uživajte u kreativnim radinostima...

Pročitaj više!

 24.11.2017

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na: Prijedlog Proračuna Grada Kraljevice za 2018. godinu i projekcije Proračuna za razdoblje od 2019. do 2020. godine

Prijedlog Proračuna Grada Kraljevice za 2018. godinu i projekcije Proračuna za razdoblje od 2019. do 2020. godine...

Pročitaj više!

 23.11.2017

Počinju Dani Sv.Nikole u Kraljevici

Pročitaj više!

 23.11.2017

Počinju Dani Sv.Nikole u Kraljevici

Kraljevica slavi svog zaštitnika - svetog Nikolu. Bogat program događanja počinje 27.11. otvorenjem izložbe Nenada Petronija „Pejzaži“ u dvorcu Frankopan, a traje sve do 19.12.2017....

Pročitaj više!

 23.11.2017

Gradonačelnik predstavio prijedlog Proračuna za 2018.

Gradonačelnik Grada Kraljevice Dalibor Čandrlić predstavio je prijedlog Proračuna Kraljevice za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu. U sklopu prijedloga predstavljeni su razvoj

Pročitaj više!

 23.11.2017

Održane sjednice Skupštine i Upravnog odbora LAG-a „Vinodol“

Na poziv Grada Bakra, jednog od suosnivača Lokalne akcijske grupe „VINODOL“, dana 14.11.2017.g. u Upravnoj zgradi Industrijske zone d.o.o. u Bakru održana je 11. sjednica Skupštine LAG-a "VINODOL"...

Pročitaj više!

 16.11.2017

Poziv za dostavu ponuda za Uslugu čišćenja plaža u 2018. godini

Temeljem plana Proračuna Grada Kraljevice za 2018., a po nalogu Gradonačelnika (KLASA: 406-09/17-02/63, URBROJ: 2170/08-01-17-1), u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti..

Pročitaj više!

 16.11.2017

Za sav promet zatvorena ulica Kalina u Kraljevici

Od 16. studenog od 8:30 sati do 2. prosinca do 14 sati zbog građevinskih radova za sav će promet biti zatvorena ulica Kalina, od magistrale (benzinska stanica INE) do križanja s Rovinom i...

Pročitaj više!

 16.11.2017

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2017. godini

Prijedlozi za dodjelu nagrada dostavljaju se najkasnije do 15. siječnja 2018. godine

Pročitaj više!

 09.11.2017

Pozivamo Vas na zdravstveno savjetovanje, mjerenje šećera u krvi i krvnog tlaka

Povodom obilježavanja svjetskog dana šećerne bolesti 14.11.2017. patronažne sestre Doma zdravlja Primorsko goranske županije provodit će zdravstveno savjetovanje, mjerenje šećera u krvi i krvnog...

Pročitaj više!

 07.11.2017

Održano predavanje i otvorenje izložbe “Dobri stari zakoni - tradicija suzbijanja korupcije u Hrvatskoj između 13. i 16. stoljeća”

Posjetiteljski centar Kraljevica u petak 3. studenog 2017. ugostio je projekt “Dobri stari zakoni - tradicija suzbijanja korupcije u Hrvatskoj”. Projekt govori o štetnosti korupcije i korupcijskim...

Pročitaj više!

 03.11.2017

Javnozdravstvena radionica „Pravo na odbijanje medicinskog zahvata i pravo na drugo mišljenje“ 8. studenog 2017. godine

U organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Grada Kraljevice, organizira se javnozdravstvena radionica...

Pročitaj više!

 30.10.2017

Obavijest: Obilazak dimnjačara u Bakarcu

Dimnjačar – koncesionar za područje Grada Kraljevice – obrt „KAMINO“ vlasnik Ivica Ćendo, obilaziti će naselje Bakarac u terminu od 1.11.2017. do 4.11.2017.

Pročitaj više!

 27.10.2017

Humanitarna akcija „Na krilima glazbe i mira“

U gradskoj vijećnici Grada Kraljevice održana je press konferenciju povodom humanitarne akcije „Na krilima glazbe i mira: Banja Luka 27.10.-29.10.2017.godine“.

Pročitaj više!

 27.10.2017

Poziv sportskim klubovima

Zajednica sportova Primorsko-goranske županije raspisala je Javni poziv za prijavu programa za zadovoljenje javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije u 2018. godini.

Pročitaj više!

 26.10.2017

DOBRI STARI ZAKONI, 3.11.2017., Posjetiteljski centar Kraljevica, dvorac Frankopan

Posjetiteljski centar Kraljevica ugošćuje projekt "Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku", koji predstavlja povijest borbe protiv korupcije, interpretira srednjovjekovne akte uključujući

Pročitaj više!

 26.10.2017

Pozivamo Vas na savjetovanje potrošača u četvrtak 2. studenog 2017. godine

Tema savjetovanja – gospodarenje komunalnim otpadom

Pročitaj više!

 10.10.2017

Najava akcije darivanja krvi

U subotu, 21. listopada 2017. godine, Društvo DDK Grada i Brodogradilišta Kraljevica organizira akciju darivanja krvi koja će se održati u prostorijama Hotela Kraljevica od 8:00 do 12:00 sati

Pročitaj više!

 09.10.2017

Grad Kraljevica poziva građanke i građane da sudjeluju u kreiranju proračuna za 2018. godinu

Sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri...

Pročitaj više!

 09.10.2017

Održana manifestacija „ĆA, KAJ, ŠTO naša baština“

Manifestacija “ČA, KAJ, ŠTO - naša baština” koja se održava već 15. godinu za redom, ove se godine odvila u dvorcu Nova Kraljevica. Okrugli stol "Tragovima Zrinskih i Frankopana - zavičajna baština...

Pročitaj više!

 06.10.2017

Gradsko društvo Crvenog križa organizira Akciju prikupljanja odjeće i obuće

Pozivamo Vas da se uključite u akciju prikupljanja odjeće, obuće i igračaka koju organizira Gradsko društvo Crvenog križa Grada Kraljevice u periodu od 10.-12. listopada od 14:00 do 18:00 sati u...

Pročitaj više!

 06.10.2017

Tečaj „Prerada mlijeka“

Od 16. do 20. listopada 2017. godine održati će se tečaj „Prerada mlijeka“ u prostorijama Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, Stara Sušica, Karolinska cesta 87.Polaznicima tečaja će nakon...

Pročitaj više!

 05.10.2017

Obavijest: Obilazak dimnjačara

Dimnjačar – koncesionar za područje Grada Kraljevice – obrt „KAMINO“ vlasnik Ivica Ćendo, obići će naselja u sljedećim terminima...

Pročitaj više!

 04.10.2017

Predavanje "Dohrana i prehrana malog djeteta" i tečaj priprema trudnica za porod i roditeljsku skrb

Patronažna zdravstvena skrb u Kraljevici organizira predavanje "Dohrana i prehrana malog djeteta" te tečaj priprema trudnica za porod i roditeljsku skrb...

Pročitaj više!

 03.10.2017

XV. Susret čakavaca-kajkavaca-štokavaca

U subotu 7. listopada održati će se XV. Susret čakavaca-kajkavaca-štokavaca pod nazivom „Ča kaj što – Naša baština“

Pročitaj više!

 03.10.2017

Obavijest iz Rafinerije nafte Rijeka

U periodu od 3. do 13. listopada 2017. u Rafineriji nafte Rijeka planira se provoditi testiranje sustava upravljanja gorionicima generatora pare uslijed čega može doći do pojačanog dimljenja.

Pročitaj više!

 02.10.2017

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Kraljevice za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17), Grad Kraljevica objavljuje...

Pročitaj više!

 29.09.2017

Bogati program Bele Nedilje na Križišću

1. listopada u jutarnjim satima počinje obilježavanje “Bele nedilje” i rezerviran je za malonogometni turnir “3 na 3” koji počinje u 9 sati na Boćalištu Križišće.

Pročitaj više!

 29.09.2017

Eko akcija čišćenja podmorja u Bakarcu

U subotu 30. rujna 2017. godine u Bakarcu, KPA Adria i Turistička zajednica Grada Kraljevice održavaju eko akciju čišćenja podmorja i obale, uz čišćenje okolnog obalnog prostora u lučici u Bakarcu.

Pročitaj više!

 28.09.2017

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju - 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju - 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 25.09.2017

Promocija dječje knjige u Narodnoj knjižnici i čitaonici Kraljevica

U srijedu 27. rujna 2017. godine u 18:00 sati u Narodnoj knjižnici i čitaonici Kraljevica, Frankopanska 1 a, održati će se promocija dječje knjige „Velike avanture malog Orehovića“...Pročitaj više!

 21.09.2017

Najava dana otvorenih vrata u Staroj Sušici

Koji će se održati 27. rujna 2017. godine (srijeda) u 11:00 sati u prostorijama Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko - goranske županije na adresi: Stara Sušica, Karolinska cesta 87.

Pročitaj više!

 21.09.2017

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 21.09.2017

Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Kraljevice u 2017. godini

Temeljem članka 9. Odluke o javnim priznanjima Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 6/15) Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja Grada Kraljevice objavljuje

Pročitaj više!

 20.09.2017

Obavijest o pokretanju PSA jedinice

Rafinerija nafte Rijeka, pogon Urinj obavještava da je u periodu od 19. do 22. rujna 2017. godine planirano pokretanje PSA jedinice te postoji mogućnost pojačane buke i dimljenja.

Pročitaj više!

 19.09.2017

Obavijest o mogućnostima nastupanja na sajmovima i manifestacijama

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva kao i Poljoprivredni obrti u Primorsko-goranskoj županiji koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, mogu putem Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj...

Pročitaj više!

 12.09.2017

Poziv na porinuće novogradnje DA06

Nakon dugih 6 godina, u subotu 16. rujna, u prostoru kraljevičkog brodogradilišta, kojim od 2014. upravlja domaća tvrtka Dalmont d.o.o., biti će održano porinuće...

Pročitaj više!

 07.09.2017

Javni poziv za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci

Javni poziv za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci

Pročitaj više!

 07.09.2017

Krenula realizacija projekta rekonstrukcije ulice Podbanj

Danas je u Gradskoj vijećnici Grada Kraljevice potpisan je Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji ulice Podbanj – I Faza, između Gradonačelnika Grada Kraljevice Dalibora Čandrlića i direktora...

Pročitaj više!

 06.09.2017

Grad Kraljevica sufinancira prijevoz učenika srednjih škola i studenata

Grad Kraljevica sufinancirati će trošak mjesečne pokazne karte kod javnog linijskog prijevoznika KD „Autotrolej“ d.o.o., redovitim studentima s prebivalištem u Gradu Kraljevici u iznosu od 33%...

Pročitaj više!

 05.09.2017

Obavijest – kvar na telefonskoj liniji

Obavještavamo cijenjene građanke i građane Grada Kraljevice da zbog kvara na telefonskoj liniji od ponedjeljka 4. rujna...

Pročitaj više!

 04.09.2017

Prezentacija streličarstva te predavanje o značaju Krbavske bitke

U organizaciji Posjetiteljskog centra Kraljevica u dvorcu Nova Kraljevica u petak 8. rujna 2017. godine s početkom u 17 sati, uoči obljetnice Krbavske bitke održati će se prezentacija streličarstva...

Pročitaj više!

 31.08.2017

Adiatica Folk Festival u Uvali Scott

Posljednja manifestacija u sklopu Leta va Kraljevici 2017. godine, Adiatica folk Festival, održati će se umjesto na ljetnoj pozornici u Kraljevici, u turističkom naselju Uvala Scott...

Pročitaj više!

 31.08.2017

Eko akcija Črišnjevo

U organizaciji RŠK Jastog i KPA Adria održati će se u nedjelju 3. rujna 2017. godine eko akciju čišćenja podmorja i obale u Črišnjevoj

Pročitaj više!

 28.08.2017

Preminuo pročelnik Upravnog odjela za održivi razvoj gospodin Vladimir Dročić

28. kolovoza 2017. godine u 60. godini života nakon teške bolesti preminuo je pročelnik Upravnog odjela za održivi razvoj gospodin Vladimir Dročić

Pročitaj više!

 23.08.2017

Lista kandidata za prijam u službu Samostalnog upravnog referenta za komunalne poslove na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11), Javnog natječaja za prijam u službu...

Pročitaj više!

 16.08.2017

Održana RIBARiJA u dvorcu Frankopan

S obzirom da je druga polovica kolovoza rezervirana za brojna lokalna događanja vezana uz ribolov, tunovol, tune i ribe općenito, i Posjetiteljski centar Kraljevica pridružio se obilježavanju...

Pročitaj više!

 10.08.2017

Poziv građanima Grada Kraljevice za mogućnost korištenja socijalne usluge pomoći u kući

Grad Kraljevica objavljuje poziv s ciljem mogućnosti pokretanja usluge pomoći u kući te prikupljanja podataka i utvrđivanjem potreba nemoćnih i starijih stanovnika Grada Kraljevice.

Pročitaj više!

 10.08.2017

Poziv za iskaz interesa za posao gerontodomaćice

Grad Kraljevica objavljuje poziv za iskaz interesa s ciljem mogućnosti pokretanja usluge pomoći u kući za svoje građanke i građane...

Pročitaj više!

 04.08.2017

Čestitka gradonačelnika Grada Kraljevice povodom obilježavanja Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

Čestitka gradonačelnika Grada Kraljevice povodom obilježavanja Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

Pročitaj više!

 04.08.2017

Obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

U prigodi obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, jutros su na spomenik braniteljima iz Domovinskog rata i spomenik palim borcima NOB-a u Kraljevici...

Pročitaj više!

 03.08.2017

RIBARiJA

U dvorcu Nova Kraljevica u petak 11. kolovoza možete uživati u edukacijama, izložbi i radionicama s ribama i o ribama

Pročitaj više!

 02.08.2017

Najava programa u sklopu Leta u Kraljevici „Tira Tira“ Fešta od tune

Najava programa u sklopu Leta u Kraljevici „Tira Tira“ Fešta od tune

Pročitaj više!

 31.07.2017

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 27.07.2017

Večerašnji jazz koncert najavljen za 21:00 na ljetnoj pozornici ODGAĐA se!

Sutra nas očekuje Porto re rock festival na kojem nastupaju Belfast Food i Alen Islamović.

Pročitaj više!

 25.07.2017

Najava Događanja u sklopu „Leta va Kraljevici“ 2017

U petak 28. srpnja u 21:00 sat na rivi u Kraljevici očekuje nas rock koncert, Porto re rock na kojem će nastupiti Alen Islamović, bivši pjevač legendarne grupe Bijelo dugme...

Pročitaj više!

 24.07.2017

Poziv javnosti za dostavu mišljenja putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Poziv javnosti za dostavu mišljenja putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 21.07.2017

Pozivamo Vas na Dan otvorenih vrata u Staroj Sušici

Dan otvorenih vrata u Staroj Sušici održati će se 26. srpnja 2017. godine (srijeda) u 11:00 sati

Pročitaj više!

 19.07.2017

Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u organizaciji manifestacije koja će se održati u sklopu Leta va Kraljevici 2017. godine

Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u organizaciji manifestacije koja će se održati u sklopu Leta va Kraljevici 2017. godine

Pročitaj više!

 19.07.2017

Najava događanja u sklopu „Leta u Kraljevici 2017.“

U sklopu Leta u Kraljevici u četvrtak 20. srpnja 2017. godine očekuje nas koncert „Primorska noć“. Nastupiti će višestruko nagrađivani i poznati “mikovski” izvođači...

Pročitaj više!

 17.07.2017

Najava akcije darivanja krvi

U subotu, 22. srpnja 2017. godine, Društvo DDK Grada i Brodogradilišta Kraljevica organizira treću od četiri planirane akcije darivanja krvi...

Pročitaj više!

 05.07.2017

Dopuna upute za provedbu Naputka ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15.

Dopuna upute za provedbu Naputka ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15....

Pročitaj više!

 03.07.2017

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Kraljevice za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13), Grad Kraljevica objavljuje...

Pročitaj više!

 03.07.2017

Održan Dan streličarstva u Dvorcu Frankopan

Unatoč neumornoj kiši, u petak 30. lipnja 2017. godine s početkom u 17 sati, u dvorcu Nova Kraljevica održao se Dan streličarstva. Svi koji su posjetili dvorac...

Pročitaj više!

 29.06.2017

Obavijest iz INA - Rafinerije nafte Rijeka

Iz INA – rafinerije nafte Rijeka obavještavaju sve stanovnike okolnih gradova i općina da je u Rafineriji planirano pokretanje PSA jedinice od 28. do 29.6.2017.godine te da postoji mogućnost...

Pročitaj više!

 27.06.2017

Obilježen Dan državnosti u Kraljevici

U prigodi obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske u nedjelju 25. lipnja 2017.godine gradonačelnik Dalibor Čandrlić i mnogobrojni predstavnici UDVDR, podružnice Kraljevica položili...

Pročitaj više!

 27.06.2017

Održana 23.Kraljevačka regata krstaša

U subotu 24. lipnja 2016.godine održala se 23. Kraljevička regata krstaša koja se već tradicionalno održava u akvatoriju Kraljevice...

Pročitaj više!

 24.06.2017

Svim građankama i građanima Grada Kraljevice želimo sretan Dan državnosti Republike Hrvatske

Svim građankama i građanima Grada Kraljevice želimo sretan Dan državnosti Republike Hrvatske

Pročitaj više!

 23.06.2017

Izložba likovnih amatera - " Petrova" - 2017

Povodom blagdana Sv. Petra, koji se tradicionalno obilježava 29. lipnja u Bakarcu, u Domu kulture Bakarac...

Pročitaj više!

 23.06.2017

30.06.2017. Dan streličarstva

Atrij dvorca Nova Kraljevica - Frankopan

Pročitaj više!

 21.06.2017

Dan otvorenih vrata u Staroj Sušici

Koji će se održati 28. lipnja 2017. godine (srijeda) u 11:00 sati u prostorijama...

Pročitaj više!

 21.06.2017

Obilježavanje Dana antifašističke borbe

Povodom obilježavanja Dana antifašističke borbe u srijedu 21. lipnja 2017. godine u 9:00 sati zamjenica gradonačelnika Grada Kraljevice Paula Vučković...

Pročitaj više!

 20.06.2017

Dežurstvo GIP-a Grada Kraljevice – predaja financijskih izvještaja izbornih sudionika

Dežurstvo GIP-a Grada Kraljevice – predaja financijskih izvještaja izbornih sudionika

Pročitaj više!

 19.06.2017

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

Agencija za poljoprivredno zemljište objavila je obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo...

Pročitaj više!

 16.06.2017

Večeras otvorenje Leta Va Kraljevici

Leto va Kraljevici otvoriti će večeras u 21 sat na Ljetnoj pozornici u Velom kaštelu dvorca Zrinskih u samom centru Kraljevice HGD Zvijezda Danica i gosti...

Pročitaj više!

 14.06.2017

Eko akcija čišćenja podmorja u luci Kraljevica

U nedjelju 18. lipnja 2017.godine KPA ADRIA Kraljevica u suradnji sa TZ Grada Kraljevice i Gradom Kraljevica organizira eko akciju čišćenja podmorja u luci Kraljevica. Pozivamo Vas da nam se pridružit

Pročitaj više!

 13.06.2017

Napustila nas je naša Milka Milinković

Uvijek vedra i nasmijana vlasnica zlatne, tri srebrne i četiri brončane medalje prošle je godine u Rio de Janeiru nastupila na svojim desetim Paraolimpijskim igrama.

Pročitaj više!

 12.06.2017

Održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice održana je u petak, 9. lipnja 2017. godine u Gradskoj vijećnici Grada Kraljevice....

Pročitaj više!

 07.06.2017

Leto va Kraljevici 2017

Pročitaj više!

 07.06.2017

Leto va Kraljevici 2017

Leto va Kraljevici 2017

Pročitaj više!

 06.06.2017

Predavanje "Dohrana i prehrana malog djeteta" u PraktikUmu

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, patronažna zdravstvena skrb Kraljevica, poziva sve zainteresirane na predavanje pod temom "Dohrana i prehrana malog djeteta" koje će održati dr.sc. Mihela Duj

Pročitaj više!

 06.06.2017

Obavijest

Obavještavamo sve građanke i građane Grada Kraljevice da su popunjeni svi termini za besplatne preglede madeža u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo...

Pročitaj više!

 02.06.2017

Uspjeh Plesnog kluba „Dance Queen“

Od 22. do 28. svibnja 2017. godine Poreč je postao velika svjetska plesna scena mnogih zemalja svijeta koji su došli pokazati svoje plesne koreografije za koje su ostvarili kvalifikaciju...

Pročitaj više!

 01.06.2017

Odluka o odabiru Izrada konzervatorske studije i konzervatorsko restauratorski istražni radovi za dvorac „Nova Kraljevica-Frankopan"

Sukladno članku 20. stavku 2. Odluke o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (''Službene novine Grada Kraljevice'' broj 3/14) objavljuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude...

Pročitaj više!

 30.05.2017

Održana primopredaja vlasti u Gradu Kraljevici

Dana 30. svibnja 2017. godine održana je primopredaja vlasti između gradonačelnice Nade Turine Đurić i novo izabranog gradonačelnika Dalibora Čandrlića koji je na redovnim izborima...

Pročitaj više!

 25.05.2017

Obavijest

Obavještavamo građanke i građane Grada Kraljevice da se zbog radova na glavnom serveru u četvrtak i petak, 25. i 26.svibnja 2017. godine mogu očekivatipoteškoće u radu telefona i e-maila gradske...

Pročitaj više!

 25.05.2017

Obavijest – mobilni šalterski ured

Obavještavamo Vas da do mjeseca rujna ove godine nije predviđen dolazak mobilnog šalterskog ureda MUP-a...

Pročitaj više!

 23.05.2017

Pozivamo sve građanke i građane na besplatni pregled madeža

Ambulanta Doma zdravlja Kraljevica, 6. i 13. lipnja 2017. godine uz obvezu naručivanja na broj 358-729

Pročitaj više!

 22.05.2017

Predavanje - "Prevencija - rano otkrivanje raka dojke"

U praktikumu 24. svibnja 2017. godine u 18:00 održati će se Predavanje - "Prevencija - rano otkrivanje raka dojke"

Pročitaj više!

 22.05.2017

Rezultati izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kraljevice

Rezultati izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 22.05.2017

Obavijest

Rezultati izbora za članove Gradskog vijeća i rezultati izbora za gradonačelnika Grada Kraljevice na izborima...

Pročitaj više!

 22.05.2017

Rezultati izbora za Gradsko vijeće Grada Kraljevice i gradonačelnika Grada Kraljevice

(12:45) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kraljevice utvrdilo je i objavljuje:

Pročitaj više!

 22.05.2017

Održan Viteški dan u dvorcu Nova Kraljevica - Frankopan

U našem predivnom dvorcu Nova Kraljevica - Frankopan, 18. svibnja 2017. godine s početkom u 18 sati, održan je pravi Viteški dan! U Posjetiteljskom centru Kraljevica moglo se čuti svakakve zanimljivos

Pročitaj više!

 19.05.2017

Obavijest biračima – izdavanje potvrda za glasovanje

Izdavanje potvrda za glasovanje

Pročitaj više!

 19.05.2017

Dan otvorenih vrata u Staroj Sušici

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, 31. svibnja 2017. godine organizira Dan otvorenih vrata

Pročitaj više!

 19.05.2017

Dežurstvo Gradskog izbornog povjerenstva Grada Kraljevice

Dežurstvo Gradskog izbornog povjerenstva Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 18.05.2017

Rezultati upisa djece u Dječji vrtić “Orepčići” Kraljevica za pedagošku godinu 2017./2018.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Orepčići” na sjednici održanoj 18. svibnja 2017. godine donijelo je odluku da su sva djeca koja su pristupila upisu u Dječji vrtić “Orepčići” primljena, osim jednog...

Pročitaj više!

 17.05.2017

Glasovanje birača koji nisu u mogućnosti pristupiti biračkom mjestu

Glasovanje birača koji nisu u mogućnosti pristupiti biračkom mjestu

Pročitaj više!

 17.05.2017

U dvorcu Nova Kraljevica predstavljen projekt Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana"

U dvorcu Nova Kraljevica danas je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljen projekt kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana". Konferenciji su prisustvovali...

Pročitaj više!

 16.05.2017

Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja – Viteški dan

Svake godine 18.05. obilježava se Međunarodni dan muzeja, a ovoga puta taj dan je ujedno i točno 6 mjeseci od otvaranja Posjetiteljskoga centra Kraljevica, interpretacijskoga centra Kulturne rute Puto

Pročitaj više!

 15.05.2017

Predavanje i edukacija o važnosti pregleda madeža i zaštiti kože

U srijedu 17. svibnja 2017. godine u 17:00 sati u PraktikUmu održati će se predavanje „Imate samo jednu kožu, pažljivo je čuvajte“

Pročitaj više!

 12.05.2017

Dežurstvo Gradskog izbornog povjerenstva – financiranje izborne promidžbe

Dežurstvo Gradskog izbornog povjerenstva – financiranje izborne promidžbe

Pročitaj više!

 11.05.2017

Odluka o odabiru Sanacija rivice Lipica

Odluka o odabiru Sanacija rivice Lipica

Pročitaj više!

 11.05.2017

Odluka o odabiru Sanacija sunčališta ispred doma Oštro

Odluka o odabiru Sanacija sunčališta ispred doma Oštro

Pročitaj više!

 11.05.2017

Objava javnog nadmetanja Izrada konzervatorske studije i konzervatorsko restauratorski istražni radovi za dvorac ''Nova Kraljevica-Frankopan''

Objava javnog nadmetanja Izrada konzervatorske studije i konzervatorsko restauratorski istražni radovi za dvorac ''Nova Kraljevica-Frankopan''

Pročitaj više!

 08.05.2017

Mobilni šalterski ured u Kraljevici

U četvrtak, 11.5.2017. godine u prostorijama Udruge umirovljenika u Kraljevici (Dom kulture i sporta) biti će postavljen...

Pročitaj više!

 08.05.2017

Policijski info punkt u Kraljevici

Službenici 3. policijske postaje Rijeka će u utorak 9.5.2017. i u srijedu 10.5.2017. od 10:00 do 11:00 sati postaviti INFO PUNKT ispred Brodokomerca u Kraljevici.

Pročitaj više!

 04.05.2017

Poziv na javnozdravstvenu radionicu „Sukob dvaju prava – roditeljskog prava i prava na život djeteta s osvrtom na zakonsku obvezu cijepljenja“

Radionica će se održati 10.05.2017. godine, u Kraljevici, Domu kulture i sporta – dvorana PraktikUM, s početkom u 17,00 sati

Pročitaj više!

 04.05.2017

Obavijest o radovima - asfaltiranje

Obavještavamo sve građanke/građane Grada Kraljevice da će u četvrtak započeti asfaltiranje ulice Rovina, na potezu od rive do križanja s ulicom Palih boraca...

Pročitaj više!

 04.05.2017

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kraljevice

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 03.05.2017

Zelena čistka 2017.

U subotu 6. svibnja 2017. godine održati će se Zelena čistka „Zeleni grad 2017."


Pročitaj više!

 03.05.2017

Zelena čistka 2017.

U subotu 6. svibnja 2017. godine održati će se Zelena čistka „Zeleni grad 2017."


Pročitaj više!

 27.04.2017

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 2-2 Kraljevica-Podbanj

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 2-2 Kraljevica-Podbanj

Pročitaj više!

 27.04.2017

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU K3 – Kraljevica: poslovna zona Lukićevo

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU K3 – Kraljevica: poslovna zona Lukićevo

Pročitaj više!

 27.04.2017

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 2-1 Kraljevica-Podbanj

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 2-1 Kraljevica-Podbanj

Pročitaj više!

 27.04.2017

Obavijest o izradi Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice

Obavijest o izradi Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 27.04.2017

Otvorenje izložbe fotografija Đir po Kraljevici

U subotu 29. travnja 2017.godine s početkom u 19:00 sati u dvorcu Frankopan u Kraljevici...

Pročitaj više!

 27.04.2017

Upisi u Dječji vrtić „Orepčići“ za pedagošku 2017./2018. godinu

Upisi u Dječji vrtić „Orepčići“ za pedagošku 2017./2018. godinu

Pročitaj više!

 26.04.2017

Knezovi Modruški - Bernardin i Krsto Frankopan, mačem i govorom za Hrvatsku

U petak 21.04.2017. s početkom u 19 sati, u Posjetiteljskom centru Kraljevica održana je promocija knjige "Knezovi Modruški - Bernardin i Krsto Frankopan, mačem i govorom za Hrvatsku" ...

Pročitaj više!

 21.04.2017

Obnova ulice Kalina u Kraljevici

Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije i Grad Kraljevica započeli su projekt rekonstrukcije ulice Kalina u Kraljevici...

Pročitaj više!

 20.04.2017

Ponovno, i ove godine Tour of Croatia prolazi kroz Kraljevicu. Navijajmo i pratimo utrku.

U petak, 21. travnja, biciklisti će pod pratnjom policije na području nadležnosti Policijske uprave primorsko-goranske kretati se sljedećom trasom:

Pročitaj više!

 20.04.2017

Eko akcija 6.5.2017.

Eko akcija - „Zeleni grad 17“ koja se trebala održati u Kraljevici 22.04.2017.godine odgađa se za subotu, 06.05.2017.godine...

Pročitaj više!

 19.04.2017

Obilježavanje dana oslobođenja Grada Kraljevice od fašizma

Gradonačelnica Grada Kraljevice Nada Turina Đurić, zamjenik gradonačelnice Alan Crnković te predsjednik Gradskog vijeća Aleksandar Kružić položili...

Pročitaj više!

 18.04.2017

Predstavljanje knjige "Knezovi Modruški - Bernardin i Krsto Frankopan, mačem i govorom za Hrvatsku"

Multimedijalno predstavljanje održat će se u petak 21.04.2017. u 19 sati u Posjetiteljskom centru Kraljevica, dvorac Frankopan.

Pročitaj više!

 14.04.2017

Policijski info punkt u Kraljevici

U utorak 18.4.2017. od 13:00 do 14:00 sati i u srijedu 19.04.2017. od 08:00 do 9:00 sati, službenici 3. POLICIJSKE POSTAJE RIJEKA postaviti će INFO PUNKT ispred...

Pročitaj više!

 11.04.2017

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću...

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA KRALJEVICE

Pročitaj više!

 11.04.2017

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 11.04.2017

Održana Večer francuske šansone

U petak 07. travnja 2017. godine s početkom u 19 sati, u Posjetiteljskom centru Kraljevica održana je Večer francuske šansone...

Pročitaj više!

 10.04.2017

Mobilni šalterski ured u Kraljevici

U četvrtak, 13.04.2017.godine u prostorijama Udruge umirovljenika u Kraljevici (Dom kulture i sporta) biti će postavljen MOBILNI ŠALTERSKI URED MUP-a...

Pročitaj više!

 05.04.2017

Javno savjetovanje na prijedloge akata najavljene 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Javno savjetovanje na prijedloge akata najavljene 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 04.04.2017

Večer francuske šansone u Dvorcu Frankopan – Nova Kraljevica

Posjetiteljski centar Kraljevica poziva Vas u petak 7. travnja na večer francuske šansone

Pročitaj više!

 25.03.2017

Obilježen Dan narcisa u Kraljevici

Danas je u centru Kraljevice obilježen Dan narcisa, humanitarna akcija posvećena prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke...

Pročitaj više!

 23.03.2017

Humanitarna akcija – Dan Narcisa

Dan Narcisa

Pročitaj više!

 22.03.2017

Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora s područja Grada Kraljevice 2017.

Gradsko vijeće Grada Kraljevice donijelo je dana 14. ožujka 2017. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kraljevice...

Pročitaj više!

 20.03.2017

Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba u sportu – Pokroviteljstva sportskih manifestacija Grada Kraljevice za 2017. godinu

Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba u sportu – Pokroviteljstva sportskih manifestacija Grada Kraljevice za 2017. godinu

Pročitaj više!

 20.03.2017

Izmjene i dopune Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge za 2017. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje...

Pročitaj više!

 20.03.2017

Izmjene i dopune Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Kraljevice za 2017. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), u skladu s...

Pročitaj više!

 20.03.2017

Javni poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina s područja Grada Kraljevice u kojima se nalazi azbest

Grad Kraljevica, Upravni odjel za održivi razvoj, temeljem članka 30. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (''Narodne novine'' broj 69/16) dana 16.02.2017. godine objavl

Pročitaj više!

 17.03.2017

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje javnih potreba u području: kulture, zdravstva i socijalne skrbi i ostalih udruga civilnog društva

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje javnih potreba u području: kulture, zdravstva i socijalne skrbi i ostalih udruga civilnog društva

Pročitaj više!

 15.03.2017

Održano svečano potpisivanje Ugovora o sufinanciranju navalnog vatrogasnog vozila za potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljevica

Danas je ispred tvrtke „M.G.S.“ Grupa upriličeno svečano potpisivanje Ugovora o sufinanciranju navalnog vatrogasnog vozila za potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljevica.Potpisana su dva...

Pročitaj više!

 15.03.2017

Izvješće s provedenog Javnog savjetovanja na prijedloge akata najavljene 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Izvješće s provedenog Javnog savjetovanja na prijedloge akata najavljene 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 10.03.2017

Poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2017. godinu

za podnošenje prijava za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2017. godinu

Pročitaj više!

 08.03.2017

Gradonačelnica Grada Kraljevice i predsjednik Gradskog vijeća Aleksandar Kružić povodom Međunarodnog dana žena dijelili ruže svojim sugrađankama

Gradonačelnica Grada Kraljevice Nada Turina Đurić i predsjednik Gradskog vijeća Grada Kraljevice povodom Međunarodnog dana žena dijelili su ruže svojim sugrađankama...

Pročitaj više!

 08.03.2017

Odgođen dolazak mobilnog šalterskog ureda

Odgođen je ovotjedni dolazak mobilnog šalterskog ureda. Šalter stoga neće biti na raspolaganju građanima Grada Kraljevice u četvrtak 09.03.2017. godine...

Pročitaj više!

 08.03.2017

Obavijest privatnim iznajmljivačima

Ministarstvo turizma je u okviru programa Konkurentnost turističkog gospodarstva objavilo natječaj za odjelu bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva...

Pročitaj više!

 08.03.2017

Javno savjetovanje na prijedloge akata najavljene 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Javno savjetovanje na prijedloge akata najavljene 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice...

Pročitaj više!

 08.03.2017

31. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice - utorak 14. ožujka 2017. godine s početkom u 18:00 sati

Temeljem članka 32. Statuta Grada Kraljevice i članka 56. i 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice sazivam...

Pročitaj više!

 01.03.2017

Gradonačelnica Grada Kraljevice primila Mesopustare Grada Kraljevice i djecu iz Dječjeg vrtića „Orepčiči“ Kraljevica

Djeca iz Dječjeg vrtića „Orepčići“ posjetila su gradsku upravu Grada Kraljevice. Povodom pusnog utorka ugostila ih je Gradonačelnica Nada Turina Đurić i zamjenik gradonačelnice Alan Crnković...

Pročitaj više!

 16.02.2017

Priopćenje za javnost s 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice

30. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice održana 14. veljače 2017.Pročitaj više!

 16.02.2017

Izvješća s provedenog javnog savjetovanja na prijedloge akata 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Izvješća s provedenog javnog savjetovanja na prijedloge akata 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 13.02.2017

Pozivamo Vas na produkciju plesnog kluba Dance queen - 19.02. u 18:00 u Domu kulture Kraljevica

Pozivamo Vas na produkciju plesnog kluba Dance queen kojom klub obilježava 10-tu godišnjicu rada s djecom i mladeži

Pročitaj više!

 13.02.2017

Obavijest o pokretanju postrojenja u Rafineriji nafte Rijeka

INA d.d. obavještava da je u Rafineriji nafte Rijeka od 10.2.2017. do 26.02.2017. planirano pokretanje procesnih postrojenja, nakon obavljenih remontnih radova prilikom...

Pročitaj više!

 13.02.2017

Održana večer ljubavne i erotske poezije uoči Valentinova

U petak 10. veljače 2017. godine, s početkom u 19 sati, u Posjetiteljskom centru Kulturne rute Putovima Frankopana, održana je Večer ljubavne i erotske poezije. Tu večer, Centar je odisao...

Pročitaj više!

 09.02.2017

Održana prezentacija Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja uvale Črišnjeva

U utorak 7. veljače 2017. godine održana je u domu „Ivica Turina“ u Šmriki prezentacija Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja uvale Črišnjeva...

Pročitaj više!

 09.02.2017

Najava 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice za utorak 14. veljače 2017. godine

Temeljem članka 32. Statuta Grada Kraljevice i članka 56. i 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice sazivam...

Pročitaj više!

 08.02.2017

Uskoro kreće gradnja zgrade POS

Jučerašnjim potpisivanjem Predugovora o međusobnim pravima i obvezama učinjen je novi, važan korak ka realizaciji projekta izgradnje stambeno-poslovne zgrade POS-a u Šmriki...

Pročitaj više!

 08.02.2017

Lista prijavitelja koji ispunjavaju formalne uvjete temeljem Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata javnih potreba Grada Kraljevice za 2017. godinu

Na temelju članka 28. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Pročitaj više!

 07.02.2017

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017.godini

Na temelju članka 44. Statuta Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 4/14, 5/14, 5/15 i 4/16), a u svezi članka 11. stavak 6. Zakona o pravu na pristup informacijama...

Pročitaj više!

 07.02.2017

Javno savjetovanje na prijedloge akata najavljene 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Pozivi javnosti za dostavu mišljenja...

Pročitaj više!

 07.02.2017

Večer ljubavne i erotske poezije uoči Valentinova

Posjetiteljski centar kulturne rute Putovima Frankopana postat će domaćin romantične pjesničke atmosfere. Uz djela ljubavne tematike pjesnika našega područja, imat ćete priliku čuti predstavljanje...

Pročitaj više!

 06.02.2017

Grad Kraljevica poziva na prezentaciju nacrta prijedloga plana UPU Črišnjevo

Pročitaj više!

 31.01.2017

Natječaj za tajnika Sportske zajednice

Sportska zajednica Grada Kraljevice temeljem odredbi članka 50. Statuta Sportske zajednice Grada Kraljevice i odluke Izvršnog odbora Zajednice donijete na sjednici 20. siječnja 2017. godine...

Pročitaj više!

 30.01.2017

Sportska zajednica Grada Kraljevice objavljuje natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz područja sporta Grada Kraljevice u 2017. godini

Dana, 30. siječnja 2017. godine Sportska zajednica Grad Kraljevice raspisala je Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba Grada Kraljevice za 2017. godinu u sportu.

Pročitaj više!

 30.01.2017

Noć muzeja u Posjetiteljskom centru Kraljevica

Ove godine se po prvi puta i Posjetiteljski centar Kulturne rute Putovima Frankopana uključio u Noć muzeja...

Pročitaj više!

 30.01.2017

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Grada Kraljevice u 2017. godini u sportu

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) Izvršni...

Pročitaj više!

 26.01.2017

Lista kandidata za prijam u službu Samostalnog upravnog referenta za komunalna pitanja na određeno vrijeme

Pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja, a to su:

Pročitaj više!

 26.01.2017

Mesopusna događanja u Gradu Kraljevici

Nakon što su u prosincu obilježeni dani Grada Kraljevice te nakon božićno-novogodišnjih blagdana, u siječnju počelo je peto godišnje doba u Kraljevici.

Pročitaj više!

 24.01.2017

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Kraljevice za 2017. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba Grada Kraljevice u sportu

Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Kraljevice za 2017. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba Grada Kraljevice u sportu odnosno sufinanciranje rada...

Pročitaj više!

 24.01.2017

Obavijest

Zbog velikog interesa korisnika, LAG "VINODOL" će organizirati, za stanovnike s područja LAG-a...

Pročitaj više!

 19.01.2017

Pozivamo sve zainteresirane na predavanje "Dohrana i prehrana malog djeteta"

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, patronažna zdravstvena skrb Kraljevica...

Pročitaj više!

 19.01.2017

Akcija sterilizacije mačaka

Udruga “Mijau” već tradicionalno organizira akciju sterilizacije mačaka s 50% popusta

Pročitaj više!

 18.01.2017

Grad Kraljevica je raspisao natječaj za javne potrebe u kulturi, zdravstvu i socijalnoj skrbi te ostalim programima civilnog društva

Dana, 28. prosinca Grad Kraljevica je raspisao Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba Grada Kraljevice za 2017. godinu. Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do...

Pročitaj više!

 18.01.2017

Odgoda najvaljenog programa Antonje u Šmriki

Program Svetom Antonu...! najavljen za 19. s'ječnja, četvrtak, na 6 ur večer va Domu odgađa se za 25. siječnja 2016. godine

Pročitaj više!

 17.01.2017

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Upravni odjel za održivi razvoj Grada Kraljevice na radno mjesto samostalni upravni referent za komunalna pitanja

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Upravni odjel za održivi razvoj Grada Kraljevice na radno mjesto samostalni upravni referent za komunalna pitanja

Pročitaj više!

 17.01.2017

Podaci uz Oglas za prijam u službu na određeno

Na temelju članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) Pročelnik Upravnog odjela za održivi razvoj...

Pročitaj više!

 17.01.2017

Odgoda sastanka

s udrugama civilnog društva povodom raspisanog natječaja za javne potrebe dana 17. siječnja 2017. godine

Pročitaj više!

 16.01.2017

Antonja Va Šmriki – raspored događanja

Program

Pročitaj više!

 13.01.2017

Grad Kraljevica poziva udruge civilnog društva na sastanak povodom raspisanog natječaja za javne potrebe

S obzirom na složenu problematiku vezanu uz zakonske odredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata te opsežnu dokumentaciju koje udruge moraju...

Pročitaj više!

 13.01.2017

Obavijest udrugama

Još jednom podsjećamo sve Udruge da je natječaj za javne potrebe raspisan 28. prosinca 2016. godine i otvoren je do 31. siječnja 2017. godine.

Pročitaj više!

 12.01.2017

Priopćenje iz Ureda Gradonačelnice

Radni sastanak sa Ministricom socijalne politike i mladih u Centru za rehabilitaciju djece „Oštro“

Pročitaj više!

 30.12.2016

Javni poziv za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za financije, opće i pravne poslove Grada Kraljevice

Javni poziv za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za financije, opće i pravne poslove Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 30.12.2016

Obavijest

Obavještavaju se svi građani Grada Kraljevice da će se od 2. siječnja 2017. godine zdravstvena stanica...

Pročitaj više!

 28.12.2016

Grad Kraljevica raspisuje Natječaje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Natječaji su objavljeni na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 28. prosinca 2016. godine i otvoreni su do 5. siječnja 2017. godine.

Pročitaj više!

 25.12.2016

Čestitka

Svim građanima Grada Kraljevice i svim suradnicima želimo sve najbolje u Novoj godini. Grad Kraljevica

Pročitaj više!

 24.12.2016

Čestitka

Sretan Božić i puno sreće, zdravlja i osobnog uspjeha svima u Novoj 2017. godini!


Pročitaj više!

 23.12.2016

Najava savjetovanja potrošača

Poštovani,zadovoljstvo nam je pozvati Vas na savjetovanje građana organizirano u Gradu Kraljevici u suradnji s Udrugom Potrošački centar.

Pročitaj više!

 22.12.2016

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Kraljevice za 2017. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba Grada Kraljevice u području: kulture, zdravstva i socijalne ...

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Grada Kraljevicena području Grada Kraljevice za 2017. godinu

Pročitaj više!

 20.12.2016

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću oprijedlogu odluke o donošenju strategije razvoja Grada Kraljevice za razdoblje 2016.-2022.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću oprijedlogu odluke o donošenju strategije razvoja Grada Kraljevice za razdoblje 2016.-2022.

Pročitaj više!

 16.12.2016

Vesela bućica - radost djeci

Subota 17.12.2016. od 10:00 sati Mesopustari Vas pozivaju na akciju kićenja jelvice sprid marketa...

Pročitaj više!

 16.12.2016

Najava događanja u sklopu proslave Dana Grada Kraljevice

„Vesela bućica – radost djeci“ 2016. i Dani otvorenih vrata Plesnog kluba Dance Queen

Pročitaj više!

 15.12.2016

Najava događanja u sklopu proslave Dana Grada Kraljevice

U četvrtak, 15. prosinca 2016. godine u 19:00 sati održati će se tradicionalan koncert HGD „Zvijezde Danice“ u crkvi Sv. Nikole u Kraljevici...


Pročitaj više!

 15.12.2016

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog odluke o donošenju strategije razvoja Grada Kraljevice za razdoblje 2016. - 2020. putem internetskog savjetovanja

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog odluke o donošenju strategije razvoja Grada Kraljevice za razdoblje 2016. - 2020. putem internetskog savjetovanja ...

Pročitaj više!

 14.12.2016

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice za utorak 20. prosinca 2016. godine s početkom u 17:30 sati

Temeljem članka 32. Statuta Grada Kraljevice i članka 56. i 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice sazivam...

Pročitaj više!

 12.12.2016

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja linijskog zelenila području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja linijskog zelenila području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 12.12.2016

Poziv za dostavu ponuda za uslugu čišćenja pothodnika površine tržnice, autobusnih čekaonica, dječjih igrališta, atrija dvorca Zrinski i okoliša zdravstvene stanice na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu čišćenja pothodnika površine tržnice, autobusnih čekaonica, dječjih igrališta, atrija dvorca Zrinski i okoliša zdravstvene stanice na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 09.12.2016

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja zelenih površina na području Grada Kraljevice

Predmet nabave je usluga održavanja zelenih površina i čistoće zelenih površina na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 09.12.2016

Planinarsko društvo Dedomir Križišće

Planinarsko društvo Dedomir Križišće poziva Vas povodom Dana Sv. Nikole u Kraljevici 2016. na planinarski pohod na Dedomir...

Pročitaj više!

 07.12.2016

Dan Grada Kraljevice svečano obilježen otvorenjem obnovljene zgrade zdravstvene stanice u Kraljevici i svečanom sjednicom Gradskog vijeća

Na Sv. Nikolu, Dan Grada Kraljevice, u centru Kraljevice u 12:00 sati održano je svečano otvorenje i primopredaja rekonstruirane zdravstvene stanice u centru Kraljevice...

Pročitaj više!

 02.12.2016

Najava događanja u sklopu proslave Dana Grada Kraljevice

U subotu 3. prosinca 2016. godine u sklopu proslave Dana Grada Kraljevice održava se...

Pročitaj više!

 01.12.2016

Sveti Nikola daruje djecu

Grad Kraljevica i Sv. Nikola pozivaju vas dana 2. prosinca 2016. godine u Dom kulture i sporta na nezaobilazni događaj...

Pročitaj više!

 01.12.2016

Dodijeljene nagrade i stipendije izvrsnim učenicima i studentima

Dana 30. studenog 2016. godine u Gradskoj vijećnici Grada Kraljevice u sklopu proslave Dana Grada Kraljevice upriličeno je svečano potpisivanje Ugovora o stipendiranju učenika i studenata s područja

Pročitaj više!

 01.12.2016

Najava koncerta „Kraljevici s ljubavlju“

Skraćeni naslov: 1. prosinca 2016. godine u dvorcu „Nova Kraljevica- Frankopan“ s početkom u 19:00 sati održati će se koncert „Kraljevici s ljubavlju“

Pročitaj više!

 01.12.2016

test

test

Pročitaj više!

 29.11.2016

Održano Tradicionalno hodočašće pomoraca u Kraljevicu

Dana 27. studenog 2016. godine održano je jedinstveno hodočašće pomoraca koje je ujedno i početak bogate proslave Dana Grada Kraljevice.


Pročitaj više!

 25.11.2016

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2016. godini

Na temelju članka 13. stavka 3. – 5. Odluke o javnim priznanjima Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 36/14), Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja objavljuje...

Pročitaj više!

 24.11.2016

Poziv

Ovim putem Vas pozivamo da nam se pridružite na sajmu rukotvorina na Ljetnoj pozornici u centru Kraljevice...

Pročitaj više!

 23.11.2016

Obavijest

Obavještavaju se građani grada kraljevice da je Grad Kraljevica primio donaciju jabuka od caritasa

Pročitaj više!

 22.11.2016

Dani sv. Nikole u Kraljevici 2016. – raspored događanja

Pročitaj više!

 15.11.2016

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu proračuna Grada Kraljevice za 2017. godinu i projekcije proračunaza razdoblje od 2018. do 2019. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Pročitaj više!

 15.11.2016

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu izmjena i dopuna proračuna Grada Kraljevice za 2016. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Pročitaj više!

 09.11.2016

Poziv za iskaz interesa za podnošenje pisma namjere za kupnju poslovnog prostora koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje u Šmriki

U cilju ispitivanja zainteresiranosti fizičkih i pravnih osoba objavljujem...

Pročitaj više!

 08.11.2016

Poziv za iskaz interesa za kupnju zemljišta u vlasništvu Grada Kraljevice u Poslovnoj zoni K1 Žlibina

U cilju ispitivanja zainteresiranosti fizičkih i pravnih osoba objavljujem poziv za iskaz interesa za kupnju zemljišta u vlasništvu Grada Kraljevice u Poslovnoj zoni K1 Žlibina

Pročitaj više!

 08.11.2016

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Pročitaj više!

 08.11.2016

Održana osnivačka skupština Sportske zajednice Grada Kraljevice

Nakon višemjesečnih priprema osnovana je Sportska zajednica Grada Kraljevice. Skupština je okupila predstavnike svih registriranih sportskih udruga...

Pročitaj više!

 08.11.2016

Poziv za iskaz interesa za podnošenje pisma namjere za kupnju poslovnog prostora koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje u Šmriki

Pročitaj više!

 08.11.2016

Poziv za iskaz interesa za kupnju zemljišta u vlasništvu Grada Kraljevice u Poslovnoj zoni K1 Žlibina

Pročitaj više!

 07.11.2016

Poziv za dostavu ponuda za najam osobnog vozila putem operativnog leasinga

Temeljem plana nabave za 2016. godinu, a po nalogu Gradonačelnice (KLASA: 406-09/16-02/55, URBROJ: 2170/08-01-16-1), od 16.08.2016. u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave...

Pročitaj više!

 03.11.2016

Obavijest - radovi

Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka započeti će radove na izgradnji kanalizacijskog priključka Centra za rehabilitaciju Fortica Kraljevica.

Pročitaj više!

 28.10.2016

Anketni upitnik

Poštovani, Grad Kraljevica započeo je s izradom Akcijskog plana održivog energetskog razvoja (SEAP) do 2020. godine u suradnji s regionalnom energetskom agencijom REA Kvarner i Sensum d.o.o....

Pročitaj više!

 24.10.2016

Nada Turina Đurić - reagiranje

Temeljem zaključka Gradskog vijeća Grada Kraljevice od 24.08.2016.dužna sam reagirati na stavove Načelnice Kostrene, gđe. Mirele Marunić...

Pročitaj više!

 20.10.2016

Održano savjetovanje potrošača

U PraktikUmu je jučer održana tematska radionica „Savjetovanje potrošača“ na kojoj su sudjelovali predstavnik Udruge za zaštitu potrošača...

Pročitaj više!

 18.10.2016

Obavijest udrugama - uvrštenje u programe javnih potreba za 2017. godinu

Grad Kraljevica obavještava sve udruge da će se sukladno zakonskoj obvezi od ove godine sustav raspisivanja javnih poziva i natječaja promijeniti...

Pročitaj više!

 17.10.2016

Održan 10. jubilarni turnir Heroji Kornata

Tradicionalni jesenski humanitarni turnir „Heroji Kornata“ posvećen poginulim vatrogascima na otoku Kornatu ove je godine doživio svoje jubilarno 10. izdanje

Pročitaj više!

 17.10.2016

Savjetovanje potrošača

Udruga za zaštitu prava potrošača i Grad Kraljevica pozivaju Vas na Savjetovanje potrošača koje će se održati u srijedu, 19. listopada 2016.g. u 17:00 sati u Višenamjenskoj dvorani „PraktikUm“

Pročitaj više!

 14.10.2016

Odgođena Eko akcija 15.10.2016. u Bakarcu

Obavještavamo zainteresirane građane da je planirana Eko akcija u Bakarcu odgođena zbog prognoze lošeg vremena. Akcija se odgađa za 22.10.2016.

Pročitaj više!

 10.10.2016

Mobilni šalterski ured – 13.10, 10.11 i 08.12.2016. u prostorijama Udruge umirovljenika u Kraljevici

Svakog drugog četvrtka u mjesecu listopadu, studenom i prosincu, točnije 13.10, 10.11 i 08.12.2016. godine, u prostorijama Udruge umirovljenika u Kraljevici, Dom kulture i sporta, Strossmayerova 29...

Pročitaj više!

 07.10.2016

Gradska uprava i predstavnici Grada Kraljevice u posjetu Gradu Ivancu

Predstavnici Grada Kraljevice na čelu s gradonačelnicom Nadom Turina-Đurić i predsjednikom Gradskog vijeća Aleksandrom Kružićem u četvrtak 6. listopada, posjetili su gradsku upravu Grada Ivanca...

Pročitaj više!

 07.10.2016

Poziv svima da se pridruže Velikoj Eko akciji!!!

Podržite Veliku Eko akciju i pridružite nam se u čišćenju jednog od najpoznatijih hrvatskih zaljeva. U subotu 15. listopada zajedno očistimo Bakarski zaljev!

Pročitaj više!

 07.10.2016

Natječaj za dodjelu nagrada učenicima

Upravni odjel za financije, opće i pravne poslove Grada Kraljevice temeljem Odluke o nagrađivanju učenika («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 45/09 i 39/12) i Odluke...

Pročitaj više!

 07.10.2016

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Upravni odjel za financije, opće i pravne poslove Grada Kraljevice temeljem Odluke o stipendiranju učenika i studenata («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 45/09) i Odluke...

Pročitaj više!

 07.10.2016

Obilježavanje Dana neovisnosti

Povodom obilježavanja Dana neovisnosti 8. listopada, zamjenik gradonačelnice Grada Kraljevice Alan Crnković i predstavnici Grada Kraljevice, 7. listopada 2016. godine...

Pročitaj više!

 29.09.2016

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu odluke o izradi urbanističkog plana uređenja UPU 5 ugostiteljsko-turističke zone Javorišće

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu odluke o izradi urbanističkog plana uređenja UPU 5 ugostiteljsko-turističke zone Javorišće

Pročitaj više!

 29.09.2016

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Odluke o imenovanju ulice

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Odluke o imenovanju ulice

Pročitaj više!

 28.09.2016

Poziv svim udrugama na sudjelovanje u osnivanju Sportske zajednice Grada Kraljevice

Temeljem pokrenutog postupka osnivanja Sportske zajednice Grada Kraljevice te ispunjenih potrebnih predradnji, obavještavamo sve zainteresirane udruge i druge pravne osobe čija je djelatnost...

Pročitaj više!

 28.09.2016

Koncert - "Lanterna i prijatelji"

U petak, 30. rujna 2016. godine s početkom u 19:30 sat, u Domu kulture i sporta u Kraljevici u dvorani PraktikUm održat će se koncert KUD Lanterne iz Kraljevice...

Pročitaj više!

 26.09.2016

Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Kraljevice u 2016. godini

Temeljem članka 9. Odluke o javnim priznanjima Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 6/15) Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja Grada Kraljevice objavljuje

Pročitaj više!

 26.09.2016

Poziv za dostavu ponuda za obnovu poda atrija Dvorca „Nova Kraljevica – Frankopan“ Faza III

Temeljem plana nabave za 2016. godinu (KLASA: 406-09/16-01/1, URBROJ: 2170/08-01-16-3), a po nalogu Gradonačelnice (KLASA: 612-08/14-01/3, URBROJ: 2170/08-03-16-63), u skladu s Odlukom o provedbi...

Pročitaj više!

 23.09.2016

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog odluke o izradi urbanističkog plana uređenja UPU 5 ugostiteljsko - turističke zone Javorišće - Podbanj T22

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog odluke o izradi urbanističkog plana uređenja UPU 5 ugostiteljsko - turističke zone Javorišće - Podbanj T22 putem internetskog..

Pročitaj više!

 23.09.2016

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog odluke o imenovanju ulice putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Razlog donošenja sadržan je u odredbi članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima (“Narodne novine” broj 54/88)

Pročitaj više!

 22.09.2016

Obavijest - Hrvatske ceste d.o.o.

Hrvatske ceste d.o.o. pristupaju rekonstrukciji državne ceste D523, dionica od raskrižja „Šmrika“ do uklapanja u dionicu „Sv. Kuzam-Križišće“

Pročitaj više!

 20.09.2016

Održan sastanak e-Županije u Gradu Kraljevici

Dana 19. rujna 2016. godine u Gradskoj vijećnici Grada Kraljevice održan je sastanak predstavnika e-županije i predstavnika Grada Kraljevice, Grada Crikvenice, Vinodolske Općine, Općine Čavle,..

Pročitaj više!

 15.09.2016

Grad Kraljevica sufinancira prijevoz učenika srednjih škola i studenata

Grad Kraljevica sufinancirati će trošak mjesečne pokazne karte kod javnog linijskog prijevoznika KD „Autotrolej“ d.o.o., redovitim studentim...

Pročitaj više!

 09.09.2016

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor - dostava obavijesti o nemogućnosti pristupa birača biračkom mjestu

Birači s područja Grada Kraljevice koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto radi glasovanja (jer su bolesni, osobe sa invaliditetom...

Pročitaj više!

 08.09.2016

Grad Kraljevica postao bogatiji za cestovni poligon u sklopu dječjeg vrtića "Orepčići"

U sklopu projekta “Mladi- snaga zajednice“, koji Grad Kraljevica provodi s Europskom zakladom za filantropiju i društveni razvoj, u srijedu 7. rujna 2016. godine, u Dječjem vrtiću „Orepčić"...

Pročitaj više!

 07.09.2016

Prvi dan škole

U ponedjeljak, na prvi dan škole, pripremljen je svečani doček za 43 prvašića...Pročitaj više!

 30.08.2016

Izbori 2016.

Riješenje o biračkim mjestima - Kraljevica i Rješenje o posebnim biračkim mjestima

Pročitaj više!

 24.08.2016

Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Izvješća o provedenom internetskom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za sljedeće...

Pročitaj više!

 17.08.2016

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Pozivamo javnost na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za sljedeće...

Pročitaj više!

 10.08.2016

Izborna promidžba

Dana, 4. kolovoza 2016. godine Gradonačelnica Grada Kraljevice donijela je Odluku o isticanju plakata i drugog promidžbenog materijala...

Pročitaj više!

 08.08.2016

Fešta od tune

Ponedjeljak, 8.08.2016. u 19 sati otvorenje izložbe o tunerama i tunolovu u bakaračkomdomu kao uvod u veliku feštu od tune "Tira, tira", subotu 13.08.2016.


Pročitaj više!

 04.08.2016

Obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

U prigodi obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, jutros su na spomenik braniteljima iz Domovinskog rata...

Pročitaj više!

 04.08.2016

Objava informacije o strateškoj procjeni utjecaja III izmjena PPU-a na okoliš

Grad Kraljevica, Upravni odjel za održivi razvoj, sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanju zaštite okoliša...

Pročitaj više!

 04.08.2016

Mario Šimunović i Martina Majerle, 04.08.2016. u 21:00

U četvrtak, 4.08.2016. na Ljetnoj pozornici Kraljevica u 21:00 sat...

Pročitaj više!

 04.08.2016

Koncert Jole, 5.08.2016. od 22:00 sata

u petak, 05.08.2016. godine od 22:00 sata, na gradskoj Rivi u Kraljevici koncert će održati popularni Jole. Ulaz je 30,00 kuna.Pročitaj više!

 02.08.2016

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 11.09.2016.

Predsjednica Republike Hrvatske je dana 16. srpnja 2016.godine donijela Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Pročitaj više!

 22.07.2016

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog Plana razvoja širokopojasne infrastrukture Grada Kraljevice putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga...

Pročitaj više!

 21.07.2016

Festival Porto Re Rock

Ovaj vikend, 22. i 23.07.2016. godine na rivi u Kraljevici, s početkom u 21:00 sat, održat će se treći po redu dvodnevni festival Porto Re Rock.

Pročitaj više!

 21.07.2016

Obavijest

Obavještavamo sve građanke i građane Grada Kraljevice da će u petak dana 22. srpnja 2016. godine...

Pročitaj više!

 20.07.2016

Koncert muške klape "Kastav"

U nedjelju 24. srpnja 2016. s početkom u 21 sat na Ljetnoj pozornici u Kraljevici koncert ...


Pročitaj više!

 15.07.2016

Obavijest

Otkazuje se Humanitarni koncert najavljen za 17.07. i otvorenje izložbe Damira Urbana najavljene za 18.07.2016.

Pročitaj više!

 15.07.2016

Obavijest

Zbog lošeg vremena večerašnja komedija "Pozdravi iz Remetinca" ...

Pročitaj više!

 14.07.2016

Obavijest

Obavještavamo sve zainteresirane da je „Magic show“...

Pročitaj više!

 14.07.2016

Predstava "Pozdravi iz Remetinca"

Urnebesna komedija "Pozdravi iz Remetinca" na...

Pročitaj više!

 14.07.2016

Gradonačelnica Grada Kraljevice potpisala ugovore s mladima iz Kraljevice i Križišća za provedbu dva projekta

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj i gradonačelnica Grada Kraljevice Nada Turina Đurić potpisali su 7. srpnja 2016. godine s predstavnicima neformalnih skupina mladih iz Kraljevice...

Pročitaj više!

 14.07.2016

Održana 10. Koordinacija gradonačelnika i načelnika gradova i općina Riječkog prstena i Liburnije

U višenamjenskoj dvorani PraktikUm u Kraljevici održana je dana 8. srpnja 2016. godine 10. Koordinacija gradonačelnika i načelnika gradova i općina Riječkog prstena i Liburnije, kojim je...

Pročitaj više!

 12.07.2016

Održana izložba likovnih amatera Petrova-2016.

Održana je izložba likovnih amatera Grada Kraljevice u povodu proslave Petrove, od 29. lipnja do 1. srpnja 2016. u Domu kulture u Bakarcu.

Pročitaj više!

 07.07.2016

Javni poziv svim udrugama na sudjelovanje u osnivanju Sportske zajednice Grada Kraljevice

Obavještavaju se sve sportske udruge sa sjedištem na području Grada Kraljevice da je pokrenut postupak osnivanja Sportske zajednice Grada Kraljevice.

Pročitaj više!

 05.07.2016

Smotra klapa "Frankopanski glasi"

Tradicionalna smotra klapa „Frankopanski glasi“ i ove će godine ugostiti ponajbolje...


Pročitaj više!

 30.06.2016

Javni poziv

za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci

Pročitaj više!

 28.06.2016

2. Dječji festival pjesme i plesa "Dječji dani"

02. i 03. 07. u Kraljevici na rivi s početkom u 19 h održati će se 2. Dječji festival pjesme i plesa "Dječji dani" u organizaciji udruge "Djeca Kraljevice".Pročitaj više!

 27.06.2016

Obavijest

Tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2016. godine nije predviđeno korištenje prijenosnog šaltera

Pročitaj više!

 27.06.2016

Koncert Amire Medunjanin na Ljetnoj pozornici u Kraljevici

petak, 8.07.2016.
Pročitaj više!

 27.06.2016

Održana 22. kraljevačka regata krstaša

Kraljevačka regata krstaša ponovno se pokazala kao jedna od najposjećenijih, najpopularnijih ali i "naiskoristivijih" regata jer na njoj uvijek ima dovoljno vjetra da najveći dio brodova projedri...

Pročitaj više!

 24.06.2016

Obilježen Dan državnosti

U prigodi obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske jutros je na spomeniku braniteljima iz Domovinskog rata položen vijenac i zapaljena svijeća. Predstavnici Grada Kraljevice...

Pročitaj više!

 21.06.2016

Odluka o poništenju Oglasa za imenovanje Upravitelja Vlastitog pogona Grada Kraljevice na određeno vrijeme

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Gradonačelnica Grada Kraljevice...

Pročitaj više!

 21.06.2016

Letnji karneval 2016.

Va Kraljevici će se subotu, 25. lipnja, održat letnji karneval.

Pročitaj više!

 21.06.2016

Obilježen dan antifašističke borbe

Obilježen dan antifašističke borbe
Pročitaj više!

 16.06.2016

Obavijest o izradi urbanističkog plana uređenja uvale Črišnjeva

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Grad Kraljevica, Upravni odjel za održivi razvoj, kao Nositelj izrade objavljuje

Pročitaj više!

 16.06.2016

Najavljen Program „Leta va Kraljevici 2016.“

Dana 16. lipnja 2016. održana je konferencija za medije povodom otvorenja Leta va Kraljevici 2016.

Pročitaj više!

 14.06.2016

Mobilni šalterski ured – 16.06.2016. u prostorijama Udruge umirovljenika u Kraljevici

U četvrtak, 16.06.2016.godine u prostorijama Udruge umirovljenika u Kraljevici, Dom kulture i sporta, Strossmayerova 29, biti će postavljen Mobilni šalterski...

Pročitaj više!

 13.06.2016

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), u svezi s člankom 7. stavkom 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora na području...

Pročitaj više!

 09.06.2016

Natječaj za davanje u zakup javnih površina

Predmet zakupa za sezonsku prodaju na Oštru.

Pročitaj više!

 06.06.2016

"Leto va Kraljevici 2016", kalendar događaja

Pročitaj više!

 06.06.2016

"Leto va Kraljevici 2016"

Kalendar događajaPročitaj više!

 31.05.2016

Osnovan prvi LAGUR u Primorsko - goranskoj županiji

Dana 23.5.2016.g. u Crikvenici održana je osnivačka skupština Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) – eng. FLAG (Fisheries local action group).

Pročitaj više!

 30.05.2016

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu odluke o izradi urbanističkog plana uređenja uvale Črišnjeva

Izvješće

Pročitaj više!

 25.05.2016

POS – konačna lista prvenstva


Nakon obrađenih svih zahtjeva za kupnju stana koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje...

Pročitaj više!

 25.05.2016

POS – konačna lista prvenstva

Nakon obrađenih svih zahtjeva za kupnju stana koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje...

Pročitaj više!

 25.05.2016

Intervju s našom Gradonačelnicom Nadom Turinom Đurić

U nastavku možete pogledati intervju s našom Gradonačelnicom i saborskom zastupnicom Nadom Turinom Đurić u emisiji Aktualna Hrvatska na Televiziji Jadran.

Pročitaj više!

 25.05.2016

Obavijest o novom terminu sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Zbog tehničkih razloga redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice održati će se u utorak 31. svibnja 2016. godine s početkom u 18:00 sati...

Pročitaj više!

 24.05.2016

Plava čistka

Plava čistka – Let’s do it Mediterranean je zajednička jednodnevna akcija čišćenja mora, podmorja...
Pročitaj više!

 23.05.2016

Tvornica ideja: Mladi se zalažu da Kraljevica dobije cestovni poligon i park na Križišću

U sklopu projekta „Mladi – snaga zajednice“, koji Grad Kraljevica provodi s Europskom zakladom za filantropiju i društveni razvoj, u nedjelju, 22. svibnja, u višenamjenskoj dvorani „PraktikUm“ u Kralj

Pročitaj više!

 23.05.2016

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi, i prijedloga na prijedlog odluke o izradi urbanističkog plana uređenja uvale Črišnjeva putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Razlog donošenja sadržan je u odredbi članaka 79. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13).

Pročitaj više!

 23.05.2016

Izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

Zbog velikog interesa korisnika, LAG „VINODOL“ će organizirati izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida.

Pročitaj više!

 17.05.2016

Upute i Obavijesti kandidatima/kandidatkinjama koji podnose prijavu na Oglas za imenovanje u službu na određeno vrijeme u Vlastitom pogonu Grada Kraljevice

Temeljem članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Gradonačelnica Grada Kraljevice objavljuje...

Pročitaj više!

 05.05.2016

Poziv na dostavu ponuda za nabavu dugoročnog kredita

Pozivamo zainteresirane poslovne subjekta da dostave svoje ponude...

Pročitaj više!

 05.05.2016

POS - Prijedlog liste prvenstva

Temeljem članka 29. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva za kupnju stanova koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Kraljevici...

Pročitaj više!

 04.05.2016

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić „Orepčići“ za pedagošku godinu 2016./2017.

Temeljem članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 17. Statuta Dječjeg vrtića “Orepčići” Kraljevica...

Pročitaj više!

 04.05.2016

Zelena čistka 2016.

U subotu 07.05.2016. s početkom u 08:00 sati na Oštru


Pročitaj više!

 04.05.2016

Prezentacija Programa POS-a - Kraljevica

Pročitaj više!

 04.05.2016

POS - Prijedlog liste prvenstva

Temeljem članka 29. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva za kupnju stanova koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Kraljevici...

Pročitaj više!

 04.05.2016

Priredba za Majčin dan

Udruga Djeca Kraljevice Vas poziva da nam se pridružite 08.05. u 18 h (dvorana Praktikum) na priredbi za „Majčin dan“.


Pročitaj više!

 29.04.2016

Poduzetnik u PGŽ 2016.

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko - goranske županije provodi program kreditiranja "PODUZETNIK U PGŽ U 2016"

Pročitaj više!

 28.04.2016

Priča o svemiru i Higgsovom bozonu

Pozivamo građane da u što većem broju prisustvuju predavanju na temu „Priča o svemiru i Higgsovom bozonu“...

Pročitaj više!

 28.04.2016

Moja cvjetna Kraljevica – subota 30. travnja u 9:00 sati ispred marketa Brodokomerc

Akcija prodaje ukrasnog i voćnog sadnog materijala

Pročitaj više!

 28.04.2016

Mobilni šalterski ured

Danas, 28.04.2016.godine u prostorijama Udruge umirovljenika u Kraljevici, Dom kulture i sporta, Strossmayerova 29, biti će postavljen Mobilni šalterski ured MUP-a.

Pročitaj više!

 27.04.2016

Predstavljanje projekta Udruge - S vjetrom kroz tišinu

Pozivamo Vas da nam se pridružite na dvodnevnom jedriličarskom druženju prilikom predstavljanja projekta u organizaciji Udruge "S vjetrom kroz tišinu"


Pročitaj više!

 21.04.2016

Danas u petak 22. 04. 2016. kroz Kraljevicu i Bakarac prolazi 4. etapa biciklističke utrke Tour of Croatia

Pozivamo građane da izađu na magistralu i u što većem broju poprate prolazak biciklista koji se očekuju da će proći kroz Kraljevicu i Bakarac oko 13:20 sati.

Pročitaj više!

 21.04.2016

Obavijest o odgodi eko akcije „Zelena čistka Oštro 2016.“

Zbog najave lošeg vremena eko akcija se odgađa za subotu 07.svibnja 2016. godine.

Pročitaj više!

 21.04.2016

Grad Kraljevica raspisuje Natječaje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Grad Kraljevica raspisuje Natječaje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Pročitaj više!

 18.04.2016

Obilježavanje dana oslobođenja Grada Kraljevice od fašizma

Zamjenik gradonačelnice Alan Crnković i predstavnici gradske uprave položili su cvijeće na spomenik palim borcima NOB-a...

Pročitaj više!

 08.04.2016

Potpisivanje Ugovora o osiguranju sredstava za financiranje rekonstrukcije i proširenja zdravstvene stanice u Kraljevici

Župan Zlatko Komadina i gradonačelnica Grada Kraljevice Nada Turina Đurić potpisali su Ugovor o osiguranju sredstava za financiranje rekonstrukcije i proširenja zdravstvene stanice u Kraljevici.

Pročitaj više!

 07.04.2016

Maša i medvjed - hit predstava za djecu

Kraljevica, Dvorana PraktikUm, ponedjeljak 11.04.2016
Pročitaj više!

 26.03.2016

Sretan Uskrs

Sretan Uskrs svim građankama i građanima Grada Kraljevice želi gradonačelnica Nada Turina Đuric, zamjenik gradonačelnice Alan Crnković te djelatnici gradske uprave Grada Kraljevice.

Pročitaj više!

 25.03.2016

Odbor Mladi za mlade nastavlja s promocijom projekta

Danas od 11 sati u centru Kraljevice članovi Odbora Mladi za mlade Grada Kraljevice promovirali su Program Mladi: snaga zajednice.

Pročitaj više!

 25.03.2016

Poziv na promociju Programa Mladi: snaga zajednice

Pozivamo sve zainteresirane, a posebno mlade između 17 i 30 godina, s područja Grada Kraljevice...
Pročitaj više!

 25.03.2016

Odličan odaziv na predstavljanju Programa „Mladi: snaga zajednice“

Dvorana PraktikUm jučer je bila puna entuzijastičnih mladih ljudi zainteresiranih za Program

Pročitaj više!

 24.03.2016

Grad Kraljevica započeo s pripremama za Zelenu čistku 2016.

Dana, 23. ožujka 2016. godine održan je drugi sastanak Stožera Eko akcije zelena čistka 2016.
Pročitaj više!

 23.03.2016

Poziv tvrtkama i obrtima na Sajam poslova

Hrvatski zavod za zapošljavanje, RU Rijeka u proljeće 2016. tradicionalno organizira manifestaciju...

Pročitaj više!

 23.03.2016

Poziv na prezentaciju Programa Mladi: snaga zajednice

Pozivamo sve zainteresirane, a posebno mlade između 17 i 30 godina, s područja Grada Kraljevice na prezentaciju Programa...Pročitaj više!

 23.03.2016

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu izmjena i dopuna proračuna...

Pročitaj više!

 17.03.2016

Grad Kraljevica raspisuje Natječaje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Grad Kraljevica raspisuje Natječaje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa...

Pročitaj više!

 17.03.2016

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog izmjena i dopuna proračuna...

Pročitaj više!

 09.03.2016

Gradonačelnica Grada Kraljevice povodom Međunarodnog dana žena dijelila ruže svojim sugrađankama

Gradonačelnica Grada Kraljevice Nada Turina Đurić, sa svojim zamjenikom Alanom Crnkovićem povodom Međunarodnog dana žena dijelila je ruže svojim sugrađankama. Lijepa je to gesta...

Pročitaj više!

 07.03.2016

Obavijest o planiranom pokretanju postrojenja u Rafineriji nafte Rijeka

Obavještavamo sve građane da je u rafineriji nafte Rijeka od 05.03.2016.g. do 19.03.2016.g. planirano pokretanje procesnih postrojenja prilikom čega postoji mogućnost...

Pročitaj više!

 04.03.2016

Izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

Od 26. studenoga 2015. g. svi profesionalni korisnici, savjetnici i distributeri sredstava za zaštitu bilja, propisno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) dužni su imati položenu...

Pročitaj više!

 01.03.2016

Održana edukacija za članove gradskih odbora u sklopu Programa "Mladi: snaga zajednice"

Grad Kraljevica, 1. ožujka 2016. - U zadarskom Impact centru od 26. do 28. veljače trajala je edukacija članova odbora “Mladi za mlade” u sklopu Programa “Mladi: snaga zajednice”...

Pročitaj više!

 29.02.2016

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kraljevice za 2015. godinu

Pročitaj više!

 27.02.2016

"Tehnički maraton" Đuke Pelcla

Povodom obilježavanja 70 godina Hrvatskog saveza tehničke kulture, predsjednik radio-amatera Hrvatske, Đuka Pelcl, pješačeći od Iloka do Prevlake "Tehnički maraton" svratio je srijedu, 24. ožujka...

Pročitaj više!

 25.02.2016

Porez na kuće za odmor i porez na tvrtku – obavijest

Temeljem članaka 38. i 42. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave...

Pročitaj više!

 22.02.2016

Svečano potpisan Ugovor o suradnji prolaska četvrte etape biciklističke utrke TOUR OF CROATIA kroz Grad Kraljevicu

Gradonačelnica Grada Kraljevice Nada Turina Đurić i direktor Top Sport Events d.o.o. Ivan Črnjarić danas su svečano potpisali Ugovor o suradnji kojim je domaćinstvo prolaska četvrte ...

Pročitaj više!

 22.02.2016

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Pročitaj više!

 17.02.2016

Obavijest – promjena polazišne stanice linije 29

Obavještavamo sve korisnike linije 29 Kd Autotrolej d.o.o. Rijeka da se s danom 15. veljače 2016. godine sadašnji polazak linije 29 za Rijeku u 9:00 sati sa stanice Oštro mijenja sa...

Pročitaj više!

 15.02.2016

Zašto kupiti stan po progamu POS Šmrika? - prezentacija APN, Krešimir Žunić

Prezentacija APN-a će se održati u utorak 16. veljače u 15 sati u vijećnici doma "Ivica Turina" u Šmriki

Pročitaj više!

 12.02.2016

Mobilni šalterski ured – 17. veljače 2016. godine

U prostorijama Udruge umirovljenika u Kraljevici

Pročitaj više!

 11.02.2016

Potpisan Sporazum o suradnji na Programu „Mladi snaga zajednice“

Grad Kraljevica i Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj iz Zagreba upravo su potpisali Sporazum o suradnji na inovativnom Programu "Mladi: snaga zajednice"

Pročitaj više!

 09.02.2016

Malci i Ribice iz Dječjeg vrtića Orepčiči Kraljevica posjetili gradsku upravu Grada Kraljevice

Djeca iz Dječjeg vrtića „Orepčići“ posjetile su danas gradsku upravu Grada Kraljevice. Povodom pusnog utorka ugostio ih je zamjenik gradonačelnice Alan Crnković i zaposlenici gradske uprave Grada...

Pročitaj više!

 05.02.2016

Gradonačelnica Grada Kraljevice primila maškaranu grupu Mesopustare i kraljicu Riječkog karnevala Sandru Ložnik Vidaček

U Gradskoj vijećnici Grada Kraljevica gradonačelnica Nada Turina Đurić zajedno sa svojim suradnicima u duhu maškara, uz pjesmu i ples primila je Mesopustare Grada Kraljevice, kraljicu Riječkog...

Pročitaj više!

 05.02.2016

Svečana primopredaja radova na obnovi atrija dvorca Nova Kraljevica-Frankopan

Dana 5. veljače 2015. godine održana je svečana primopredaja radova na obnovi poda atrija dvorca „Nova Kraljevica-Frankopan“. Uz stručni nadzor Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci...

Pročitaj više!

 02.02.2016

Lista kandidata za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za održivi razvoj

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11), Natječaja za imenovanje pročelnika/ice...

Pročitaj više!

 02.02.2016

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj i Kraljevica pozivaju zainteresirane mlade osobe s područja Grada Kraljevice da se prijave u Odbor "Mladi za mlade" Programa -Mladi: snaga zajednice

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj i Grad Kraljevica pozivaju sve zainteresirane mlade osobe s područja Grada Kraljevice da se prijave u Odbor "Mladi za mlade" Programa...

Pročitaj više!

 22.01.2016

Podaci uz natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odijela za održivi razvoj

Gradonačelnica Grada Kraljevice, temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), objavljuje...

Pročitaj više!

 22.01.2016

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odijela za održivi razvoj

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) – (u nastavku teksta: ZSN), Gradonačelnica Grada...

Pročitaj više!

 22.01.2016

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Kraljevici

Pročitaj više!

 21.01.2016

Ispravak Uputa i obavijesti – testiranje za pročelnika Upravnog odjela za financije, opće i pravne poslove

Ispravak uputa i obavijesti kandidatima/kandidatkinjama koji podnose prijavu na
natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice...

Pročitaj više!

 20.01.2016

Lista kandidata za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za financije, opće i pravne poslove

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11), Natječaja za imenovanje...

Pročitaj više!

 19.01.2016

Lista kandidata za prijam u službu Samostalnog upravnog referenta za komunalna pitanja na određeno vrijeme

Lista kandidata za prijam u službu Samostalnog upravnog referenta za komunalna pitanja na određeno vrijeme...

Pročitaj više!

 19.01.2016

Odluka o poništenju Natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odijela za održivi razvoj

Odluka o poništenju Natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odijela za održivi razvoj...

Pročitaj više!

 14.01.2016

Obavijest

Obavještavaju se građani grada Kraljevice da je grad Kraljevica primio donaciju jabuka od Caritasa...

Pročitaj više!

 13.01.2016

Besplatan tečaj za trudnice

Drage trudnice, pozivam vas i vaše partnere da se prijavite na besplatan tečaj pripreme za porod koji se po prvi puta organizira u Kraljevici. Ne propustite saznati što vas sve....

Pročitaj više!

 05.01.2016

Javni poziv za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto smostalni upravni referent za komunalna pitanja

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (“Narodne novine” broj 57/12, 120/12) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa....

Pročitaj više!

 05.01.2016

Javni poziv za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto smostalni upravni referent za proračun

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (“Narodne novine” broj 57/12, 120/12) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2015. godinu...

Pročitaj više!

 14.12.2015

Javni poziv za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci

Na temelju članka 119. Zakona o sudovima (Narodne novine 28/13, 33/15 i 82/15) pozivaju se zainteresirani kandidati za obavljanje dužnosti suca porotnika za podnošenje prijava za imenovanje...

Pročitaj više!

 09.12.2015

Javni poziv za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto samostalni upravni referent za za komunalna pitanja

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (“Narodne novine” broj 57/12, 120/12) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za...

Pročitaj više!

 09.12.2015

Javni poziv za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto samostalni upravni referent za proračun

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (“Narodne novine” broj 57/12, 120/12) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2015. godinu

Pročitaj više!

 09.12.2015

VESELA BUĆICA - RADOST DJECI

Ove subote 12. 12. 2015. s početkom u 10 sati pozivamo sve ljude dobre volje da s nama okite jelku ispred marketa...

Pročitaj više!

 07.12.2015

Poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji zdravstvene stanice u Kraljevici

Poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji zdravstvene stanice u Kraljevici

Pročitaj više!

 02.12.2015

Dodijeljene nagrade i stipendije izvrsnim učenicima i studentima

Dana 01. prosinca 2015. godine u Gradskoj vijećnici Grada Kraljevice upriličeno je svečano potpisivanje Ugovora o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Kraljevice i nagrađivanje...

Pročitaj više!

 01.12.2015

Grad zahvalio svojim kraljevčanima

“Željeli smo zahvaliti onima koji su tijekom godine doprinijeli ugledu Kraljevice kao i tome da naša zajednica ljepše živi i osjeća se bolje. Nagrade za životno djelo i stvaralački rad dodjeljuju...

Pročitaj više!

 30.11.2015

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama“

Predmet: gradski prostor u ulici Strossmayerova 29, Kraljevica, ukupne površine 44 m2, koji se sastoji od 2 prostorije sa sanitarnim čvorom.

Pročitaj više!

 26.11.2015

Svetište svetoga Nikole biskupa Kraljevica

Blagdan Mikuljne u svetištu svetog Nikole u Kraljevici, najstarijem i jedinom u Hrvatskom primorju, kojega je Papa Pio VI. 29.11.1795. godine obdario posebnom povlasticom potpunog oprosta vremenitih k

Pročitaj više!

 24.11.2015

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja čistoće i zelenih površina groblja na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja čistoće i zelenih površina groblja na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 24.11.2015

Poziv za dostavu ponuda za uslugu ukopa pokojnika na grobljima na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu ukopa pokojnika na grobljima na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 23.11.2015

Dani Sv. Nikole 2015.

Program

Pročitaj više!

 13.11.2015

Besplatna pravna pomoć

Centar za participaciju žena u društvenom životu u suradnji sa Gradom Kraljevica u Višenamjenskoj dvorani „PraktikUm“ u Kraljevici dana 17.11.2015.godine s početkom u 10:00 sati organizira...

Pročitaj više!

 13.11.2015

Prijedlog Proračuna Grada Kraljevice za 2016. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Kraljevice za 2016. godinu

Pročitaj više!

 12.11.2015

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko - goranske županije

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko - goranske županije

Pročitaj više!

 12.11.2015

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju divljih deponija na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju divljih deponija na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 12.11.2015

Poziv za dostavu ponuda za proširenje groblja u Kraljevici

Poziv za dostavu ponuda za proširenje groblja u Kraljevici

Pročitaj više!

 09.11.2015

Odluka Gradonačelnice – Stipendije

Gradonačelnica Grada Nada Turina Đurić je donijela odluku o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija

Pročitaj više!

 09.11.2015

Odluka Gradonačelnice – Nagrade učenicima

Gradonačelnica Grada Nada Turina Đurić je donijela odluku o dodjeli nagrada za uspjeh u osnovnoj i srednjoj školi.

Pročitaj više!

 04.11.2015

Poziv za iskaz interesa za postavu štanda

Povodom proslave Dana Grada Kraljevice i župe Sv. Nikola, Turistička zajednica Grada Kraljevice i Grad Kraljevica obavještavaju sve zainteresirane...

Pročitaj više!

 04.11.2015

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor - dostava obavijesti o nemogućnosti pristupa birača biračkom mjestu

Birači s područja Grada Kraljevice koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto radi glasovanja...

Pročitaj više!

 30.10.2015

Obavijest o dežurstvu gradskog izbornog povjerenstva Grada Kraljevice

U subotu 31. listopada 2015. godine, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kraljevice dežurat će u vremenu od 08:00 do 16:00 sati...

Pročitaj više!

 30.10.2015

Obilježen blagdan Svi sveti

Uoči Svi svetih, u petak 30. listopada 2015. godine u 11,00 sati zamjenik gradonačelnice Grada Kraljevice Alan Crnković, predsjednik Gradskog vijeća...

Pročitaj više!

 30.10.2015

Svečano otvoreno Dječje igralište u Kraljevici

U petak, 30. listopada 2015. godine u 10:00 sati, u ulici Filipa Pavešića u Kraljevici održana je svečanost otvaranja novouređenog Dječjeg igrališta...

Pročitaj više!

 28.10.2015

Javna rasprava za treće izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Kraljevice

Temeljem odredbi iz članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) članka 86. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50...

Pročitaj više!

 26.10.2015

Javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

1.Raspisuje se javni natječaj za dodjelu sljedećeg gradskog prostora na korištenje udrugama, prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama...

Pročitaj više!

 21.10.2015

PREZENTACIJA POTICAJNIH MJERA U PODUZETNIŠTVU

U ponedjeljak 19. listopada 2015. godine u višenamjenskoj dvorani PraktikUm u Kraljevici Lokalna akcijska grupa (LAG) „Vinodol“ i Poslovni centar (PC) „Vinodol“ d.o.o. održali su prezentaciju...

Pročitaj više!

 16.10.2015

Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Kraljevice u 2015. godini

Temeljem članka 9. Odluke o javnim priznanjima Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 6/15) Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja Grada Kraljevice objavljuje...

Pročitaj više!

 15.10.2015

Kontakt podaci Gradskog izbornog povjerenstva Grada Kraljevice

Rješenje o imenovanju članova Gradskog izbornog povjerenstva za Grad Kraljevicu

Pročitaj više!

 15.10.2015

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja dječjeg vrtića

Temeljem članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13). i članka...

Pročitaj više!

 13.10.2015

LAG Vinodol prošao na natječaju iz Mjere 19 – Leader CLLD

LAG „VINODOL“ čiji je član i Grad Kraljevica zaprimio je 28. rujna 2015. godine od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava...

Pročitaj više!

 12.10.2015

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor

Pročitaj više!

 12.10.2015

Otvorena ginekološka ambulanta u Kostreni

U Kostreni se 6. listopada otvorila nova ginekološka ambulanta koja će pacijenticama omogućiti kvalitetnu primarnu zaštitu. Važno je naglasiti kako je ambulanta...

Pročitaj više!

 07.10.2015

Poziv na prezentaciju poticajnih mjera u poduzetništvu - 19.10.2015.

Grad Kraljevica zajedno s Lokalnom akcijskom grupom „VINODOL“ i Poduzetničkim centrom „Vinodol“ d.o.o. organizira prezentaciju poticajnih mjera u poduzetništvu za 2015. godinu i najavu nadolazećih nat

Pročitaj više!

 07.10.2015

OBILJEŽAVANJE DANA NEOVISNOSTI

Povodom obilježavanja Dana neovisnosti 8. listopada, zamjenik gradonačelnice Grada Kraljevice Alan Crnković i predstavnici...

Pročitaj više!

 01.10.2015

Obavijest

Obavještavaju se građani Grada Kraljevice da se počevši od ponedjeljka 05.10.2015. godine privremeno autobusno stajalište

Pročitaj više!

 29.09.2015

Poziv na prezentaciju poticajnih mjera u poduzetništvu

Grad Kraljevica zajedno s Lokalnom akcijskom grupom „VINODOL“ i Poduzetničkim centrom „Vinodol“ d.o.o. organizira prezentaciju poticajnih mjera u poduzetništvu

Pročitaj više!

 25.09.2015

Koncert „Lanterna i prijatelji“

U nedjelju 27.09.2015. u 19,00 sati

Pročitaj više!

 24.09.2015

Obavijest

Gradsko društvo Crvenog križa u suradnji S DVD – om Kraljevica organizira prikupljanje humanitarne pomoći za izbjeglice na području Republike Hrvatske

Pročitaj više!

 22.09.2015

Tjedan cjeloživotnog učenja u STARTUP inkubatoru za mlade u Rijeci

Pozivamo mlade, nezaposlene, studente i sve zainteresirane na besplatnu edukaciju

Pročitaj više!

 22.09.2015

Poziv

Grad Kraljevica poziva sve zainteresirane osobe koje bi svojom uslugom doprinijele održavanju manifestacije „Bela nedilja“

Pročitaj više!

 17.09.2015

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Dana 16. rujna 2015. godine, u Višenamjenskoj dvorani „PraktikUm“ u Domu kulture i sporta u Kraljevici, održana je prva besplatna pravna pomoć.

Pročitaj više!

 15.09.2015

IZMEĐU DVA SVIJETA - Likovna izložba Renate Zoričić

U Narodnoj knjižnici i čitaonici Kraljevica postavljena je likovna izložba Renate Zoričić - “Između dva svijeta”. Može se pogledati u radno vrijeme knjižnice, do 18. rujna 2015.

Pročitaj više!

 10.09.2015

Grad Kraljevica sufinancira prijevoz učenika srednjih škola i studenata

Grad Kraljevica sufinancirati će trošak mjesečne pokazne karte kod javnog linijskog prijevoznika KD „Autotrolej“ d.o.o., redovitim studentima s prebivalištem u Gradu Kraljevici u iznosu od 33% cijene

Pročitaj više!

 09.09.2015

Besplatna pravna pomoć 16.09.2015.

Poziv na besplatnu pravnu pomoć 16. rujna (srijeda) 2015. godine od 10:00 do 14:00 sati, u „Višenamjenskoj dvorani PraktikUm“ u Kraljevici

Pročitaj više!

 04.09.2015

Otvorena invalidska plaža u Kraljevici

U Kraljevici, ispred Centra za rehabilitaciju "Fortica", župan Zlatko Komadina i korisnik Centra Dario Jajčević otvorili su invalidsku plažu, čijim se uređenjem doprinijelo kvaliteti života korisnicim

Pročitaj više!

 04.09.2015

Koncert Joso Butorac, pobjednik MIK-a 2015.

U nedjelju, 6. rujna 2015.g. s početkom u 20:00 sat, u atriju Dvorca „Nova Kraljevica-Frankopan“ u Kraljevici održat će se koncert Josa Butorca.

Pročitaj više!

 02.09.2015

Početak nove školske godine u Dječjem vrtiću "Orepčići" Kraljevica

U utorak, 1. rujna 2015. godine Dječji vrtić „Orepčići“ Kraljevica ugostio je u svojim prostorijama Gradonačelnicu Grada Kraljevice Nadu Turinu Đurić koja ih je posjetila povodom nove pedagoške godin

Pročitaj više!

 01.09.2015

Obavijest

Mobilni šalterski ured 09. rujna 2015.g.

Pročitaj više!

 28.08.2015

Projekt „Šansa je u mojim rukama“

Projekt za unaprjeđenje položaja osoba s invaliditetom, posebice slijepih i slabovidnih na tržištu rada

Pročitaj više!

 27.08.2015

Svečano preimenovanje Gradskog stadiona „Oštro“ u Gradski stadion „Milan Ružić Minta“

U subotu 29. kolovoza 2015. godine održati će se svečano preimenovanje Gradskog stadiona „Oštro“ u Gradski stadion „Milan Ružić Minta“

Pročitaj više!

 27.08.2015

Obavijest

Premještanje autobusnog stajališta od 31.08.2015. godine

Pročitaj više!

 21.08.2015

Koncert na harfi

U petak, 21.08.2015. godine s počekom u 20:30 sati, u atriju kraljevačkog dvorca „Nova Kraljevica-Frankopan“ održati će se koncert

Pročitaj više!

 13.08.2015

Smotra folklornih posebnosti Hrvatske i Crne Gore

utorak, 18.08.2015.g. na rivi u Kraljevici s početkom u 21.00 sat održat će se Smotra folklornih posebnosti Hrvatske i Crne Gore

Pročitaj više!

 13.08.2015

Koncert Joso Butorac , pobjednik MIK-a 2015.

U nedjelju, 16.08.2015.g. s početkom u 21:00 sat, u atriju Dvorca „Nova Kraljevica-Frankopan“ u Kraljevici održat će se koncert Josa Butorca.

Pročitaj više!

 13.08.2015

U petak, 14.08.2015, fešta od tune u Bakarcu

Petak, 14.08.2015. godine, po prvi puta Grad Kraljevica u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Kraljevice i RŠK „Tunera“ Bakarac organizira "Feštu od tune"

Pročitaj više!

 07.08.2015

NATJEČAJ

Temeljem odredbi čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97,107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječji vrtić «Orepčići» Kraljevica raspisuje NATJEČAJ

Pročitaj više!

 04.08.2015

Obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Pročitaj više!

 03.08.2015

Anketiranje građana

Anketiranje građana u sklopu projekta e-Županija od 01.08.2015. – 20.09.2015.

Pročitaj više!

 31.07.2015

Koncert Zagrebačkog kvarteta

U kraljevičkom atriju dvorca Frankopan u nedjelju, 2.08.2015. u 20:30 sati nastupa "Zagrebački kvartet" s repertoarom Haydna i Čajkovskog.

Pročitaj više!

 29.07.2015

Obavijest

Otkazani sportski susreti

Pročitaj više!

 28.07.2015

Najava radova na gradnji vodovodnog ogranka u Ulici Fara u gradu Kraljevici

U ponedjeljak, 27. srpnja 2015. godine, započet će radovi na izgradnji gotovo 690 metara dugog vodovodnog ogranka u Kraljevici

Pročitaj više!

 24.07.2015

Obavijest

Stručnjaci iz tvrtke Geodetski zavod Rijeka d.o.o. započeti će terensku izmjeru

Pročitaj više!

 24.07.2015

Poziv za upućivanje pisma namjere o kupnji građevinskog zemljišta

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 18/13) i član

Pročitaj više!

 23.07.2015

Najava događanja u sklopu Ljeta u Kraljevici 2015.

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na koncerte u sklopu Leta u Kraljevici 2015.

Pročitaj više!

 17.07.2015

Svečano potpisan ugovor o sufinanciranju nastavka radova na uređenju dvorca "Nova Kraljevica - Frankopan"

U petak 17. srpnja 2015. godine potpisan je ugovor između Ministarstva kulture RH i Grada Kraljevice o sufinanciranju nastavka radova na uređenju dvorca „Nova Kraljevica – Frankopan“ vrijedan 200.000

Pročitaj više!

 17.07.2015

Građanima dodijeljeno trideset kompostera

U četvrtak, 16. srpnja 2015. godine u atriju dvorca Frankopan u Kraljevici dodijeljeno je 30 posuda za kompostiranje bio otpada.

Pročitaj više!

 16.07.2015

Potpisivanje ugovora o sufinanciranju programa revitalizacije dvorca "Nova Kraljevica-Frankopan"

U petak, 17. srpnja 2015. godine s početkom u 12:00 sati, u dvorcu „Nova Kraljevica – Frankopan“ u Kraljevici zamjenik Ministra kulture gospodin Alen Kajmović i gradonačelnica Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 14.07.2015

Festival Porto retrock

Petak i subotu, 17. i 18. srpnja po drugi puta u Gradu Kraljevici jedinstveni "Porto retrock" festival retro rock glazbe

Pročitaj više!

 09.07.2015

Najava predstave u sklopu Leta va Kraljevici 2015

U sklopu Leta va Kraljevici 2015 odigrat će se predstava Ri teatra u petak 10. srpnja 2015. s početkom u 21 sat

Pročitaj više!

 08.07.2015

Obavijest - zabrana gradnje

Podsjećamo građane da je od kraja prošle godine na snazi nova Odluka Gradskog vijeća o privremenoj zabrani gradnje u ljetnim mjesecima i to od 1. srpnja do 1. rujna.

Pročitaj više!

 07.07.2015

Redovno održavanje nerazvrstanih cesta i kolnika- asfaltiranje

U ponedjeljak 6. srpnja započeto je asfaltiranje rupa na nerazvrstanim cestama i kolnicima na području Grada Kraljevice.

Pročitaj više!

 06.07.2015

Dječji festival u kraljevici „Dječji dani“

11. i 12.07.2015. s početkom u 18 h na Rivi u Kraljevici održati će se 1. Dječji festival u našem kraju.

Pročitaj više!

 03.07.2015

Koncert HGD Zvijezda Danica MPZ Rijeka i GMH Vardar Skopje i GMH Vardar Skopje

U petak, 03. srpnja 2015.g. s početkom u 20:00 sati u prostorijama HGD „Zvijezda Danica“ u dvorcu „Nova Kraljevica-Frankopan“

Pročitaj više!

 30.06.2015

Leto va Kraljevici 2015.

Program

Pročitaj više!

 26.06.2015

Izložba u sklopu proslave Petrove

Povodom Petrove 2015. biti će postavljena izložba likovnih amatera.

Pročitaj više!

 26.06.2015

Obilježavanje Dana antifašističke borbe i Dana državnosti

Povodom obilježavanja Dana antifašističke borbe u ponedjeljak 22. lipnja 2015. i u srijedu 24. lipnja 2015. godine u 10,00 sati položeni su vijenci i zapaljene svijeće na spomen obilježja i spomenike

Pročitaj više!

 23.06.2015

Šesti ljetni karneval u Kraljevici

U Kraljevici će se subotu, 27. lipnja, održat ljetni karneval. Maškarane grupe će se okupljat od 19 sati na parkiralištu kraj Doma sportova.

Pročitaj više!

 15.06.2015

Obavijest o produženju natječaja „Birajmo najljepše uređenu okućnicu i balkon“

Pozivaju se građani i građanke Grada Kraljevice da se uključe u tradicionalnu akciju „Birajmo najljepše uređenu okućnicu i balkon“

Pročitaj više!

 15.06.2015

Križišće - održana proslava blagdana Presvetog Srca Isusova

Uz potporu Ministarstva kulture, Grada Kraljevice i Turističke zajednice Grada Kraljevice 12. lipnja 2015. godine

Pročitaj više!

 15.06.2015

Otvorenje izložbe dokumentarne fotografije - Razorena Kraljevica i današnji odrazi

Udruga u kulturi „STOL“ Kraljevica poziva Vas 16. lipnja 2015. godine u 20:00 sati u dvoranu PraktikUm u Dom u Kraljevici

Pročitaj više!

 15.06.2015

Obavijest o rezultatima upisa djece u Dječji vrtić "Orepčići" za pedagošku godinu 2015./2016.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Orepčići“ Kraljevica objavljuje rezultate upisa djece u Dječji vrtić kako slijedi

Pročitaj više!

 12.06.2015

Gradonačelnica Nada Turina Đurić najavila novi projekt

U utorak 9. lipnja 2015. godine Gradonačelnica Nada Turina Đurić održala je konferenciju za novinare u Gradskoj vijećnici Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 09.06.2015

Grad Kraljevica postala je članica Lokalne akcijske grupe "Vinodol" – LAG “Vinodol”

Obavještavamo sugrađane da je Grad Kraljevica 22. prosinca 2014. godine donijela odluku, a 27. travnja 2015. i službeno je postala članica Lokalne akcijske grupe „VINODOL“

Pročitaj više!

 09.06.2015

Poziv na tribinu - "Policija - partner građana"

Pozivaju se građani Grada Kraljevice da sudjeluju na tribini koja će se odnositi na prevenciju kriminaliteta i samozaštitu građana

Pročitaj više!

 09.06.2015

Obavijest - mobilni šalterski ured

19. lipnja (petak) 2015.g. od 9:00 do 11:00 sati u prostorijama Udruge umirovljenika u Kraljevici

Pročitaj više!

 08.06.2015

Obavijest - izgradnja kanalizacije

Obavještavaju se građani s područja Grada Kraljevice da su sa danom 02. lipnja 2015. godine započeli radovi na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda

Pročitaj više!

 02.06.2015

Obavijest

Obavještavamo stanovnike naselja Kraljevica, da će stručnjaci Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. započeti obavljati terensku izmjeru tijekom koje će prikupljati podatke ograđevinskim objektima.

Pročitaj više!

 02.06.2015

Plesni klub "Dance Queen" vratio se kući s europskog natjecanja s 18 osvojenih pehara (7 zlata, 7 srebra i 4 bronce)

Plesačice plesnog kluba „DANCE QUEEN“ iz Kraljevice i okolice prisustvovale su na Europskom prvenstvu u show danceu i musiclu

Pročitaj više!

 01.06.2015

Poziv za podnošenje zahtjeva za postavu prodajnih štandova za manifestacije Kraljevački ljetni karneval, "Dječji dani" i "Porto retrock"

Grad Kraljevica poziva sve zainteresirane osobe koje bi svojom uslugom doprinijele održavanju manifestacije „Dječji dani“ te festivala „Porto retrock“

Pročitaj više!

 01.06.2015

Rezultati izbora za predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Kraljevici

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12.), članka 33., 53. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupra

Pročitaj više!

 28.05.2015

Javni poziv za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci

Na temelju članka 117. i 119. Zakona o sudovima (Narodne novine 28/13 i 33/15) pozivaju se zainteresirani kandidati za obavljanje dužnosti suca porotnika za podnošenje prijava

Pročitaj više!

 27.05.2015

Oglas

Grad Kraljevica ima namjeru izgraditi višestambeni objekt u naselju Šmrika putem Programa društveno poticane stanogradnje

Pročitaj više!

 26.05.2015

Obavijest - o prestanku koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika

Danom 07.04.2015. godine, temeljem članka 24. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15) prestala je važiti koncesija za obavljanje prijevoza pokojnika na području Grada Kraljevic

Pročitaj više!

 21.05.2015

Javni poziv za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci

Temeljem članka 117. i 119. Zakona o sudovima (Narodne novine 28/13 i 33/15) pozivaju se zainteresirani kandidati za obavljanje dužnosti suca porotnika

Pročitaj više!

 21.05.2015

Rješenje o određivanju biračkog mjesta

Temeljem članka 136. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12), članka 33. alineja 3. i članka 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne

Pročitaj više!

 14.05.2015

Rješenje - lista kandidata za izbor predstavnice/predstavnika nacionalne manjine

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12.) i članka 33. stavka 1. podstavka 6.

Pročitaj više!

 14.05.2015

Izborne liste za izbor članova vijeća nacionalnih manjina za Grad Kraljevicu

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12.) i članka 33. stavka 1. podstavka 6.

Pročitaj više!

 08.05.2015

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odlukama Vlade Republike Hrvatske od 23. travnja 2015.g. i 30. travnja 2015.g. raspisani su izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) sam

Pročitaj više!

 07.05.2015

Javna rasprava - Urbanistički plan uređenja UPU 8

Temeljem odredbi iz članka 95. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Jedinstveni upravni odjel Grada Kraljevice kao nositelj izrade objavljuje

Pročitaj više!

 06.05.2015

Birajmo najljepše uređenu okućnicu i balkon - javni poziv

Pozivaju se građani i građanke Grada Kraljevice da se uključe u tradicionalnu akciju „BIRAJMO NAJLJEPŠE UREĐENU OKUĆNICU I BALKON“

Pročitaj više!

 06.05.2015

Obavijest - mobilni šalterski ured 13. svibnja 2015. g.

Obavještavaju se građani s područja Grada Kraljevice da će dana 13. svibnja 2015.g. u vremenu od 8:30 do 11:00 sati u prostorijama Udruge umirovljenika u Kraljevici

Pročitaj više!

 30.04.2015

Zelena čistka 2015 Kraljevica

Sada već tradicionalno održana je i Zelena čistka 2015 u Kraljevici 25.04.2015. god u sklopu globalnog pokreta Let’s do it

Pročitaj više!

 29.04.2015

Akcija prodaje ukrasnog, voćnog i sadnog materijala

U okviru akcije " Moja cvjetna Kraljevica " Turistička zajednica grada Kraljevice i grad Kraljevica će u subotu 02.05.20I5.g. održati prodaju ukrasnog i voćnog sadnog materijala...

Pročitaj više!

 17.04.2015

70. obljetnica oslobođenja Grada Kraljevice od fašizma

Grad Kraljevica obilježio je 17. travanj, Dan oslobođenja Grada od fašizma.

Pročitaj više!

 16.04.2015

Zelena čistka 25. travnja 2015.

U subotu 25. travnja 2015. s početkom u 7:30 održat će se akcija Zelena čistka 2015. - jedan dan za čisti okoliš.

Pročitaj više!

 14.04.2015

Mobilni šalterski ured u Kraljevici 16. travnja 2015. g.

Obavještavaju se građani s područja Grada Kraljevice da će dana 16. travnja 2015.g. u vremenu od 8:30 do 11:00 sati u prostorijama Udruge umirovljenika u Kraljevici,

Pročitaj više!

 03.04.2015

Podjeljeni prigodni pokloni paketi povodom uskršnjih blagdana

Podijeljeni prigodni poklon paketi povodom uskršnjih blagdana socijalno ugroženim, starijim i bolesnim građanima

Pročitaj više!

 01.04.2015

Nove mogućnosti" - Poziv nezaposlenim mladim osobama na SMART-ovu besplatnu izobrazbu

SMART i UMKIpozivaju nezaposlene mlade iz Primorsko-goranske županijena besplatan program izobrazbe

Pročitaj više!

 06.03.2015

Javni poziv za podnošenje prijava za radno mjesto - viši referent za komunalna pitanja

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (“Narodne novine” broj 57/12, 120/12) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2015. godinu (KLASA: 100-01/15-01/2; URBROJ: 2

Pročitaj više!

 06.03.2015

Javni poziv za podnošenje prijava za radno mjesto - samostalni upravni referent za komunalna pitanja

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (“Narodne novine” broj 57/12, 120/12) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2015. godinu (KLASA: 100-01/15-01/2; URBROJ: 2

Pročitaj više!

 04.03.2015

Obavijest - mobilni šalterski ured 13. ožujka 2015. g.

Obavještavaju se građani s područja Grada Kraljevice da će dana 13. ožujka 2015.g. u vremenu od 12:00 do 15:00 sati u Domu kulture i sporta

Pročitaj više!

 24.02.2015

UPOZORENJE - Tvrtka D.I.M.Š.O. d.o.o. je ovlašteni koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Kraljevice

Grad Kraljevica zaprimio je prijave da tvrtka SOLLERS d.o.o. protuzakonito obavlja dimnjačarske poslove na području Grada Kraljevice.

Pročitaj više!

 20.02.2015

Obavijest

Obavještavamo Vas da je 19. veljače 2015. godine na internetskoj stranici Hrvatske elektroprivrede

Pročitaj više!

 09.02.2015

Novi obrazac poreza na potrošnju

Od 1. siječnja 2015. godine primjenjuje se novi obrazac poreza na potrošnju PP-MI-PO koji se dostavlja Gradu Kraljevici, do 20. u mjesecu za prethodni mjesec

Pročitaj više!

 06.02.2015

Doček maškaranih grupa i dječja reduta u Kraljevici

Mesopustari Kraljevice u petak, 6. veljače 2015. godine u suradnji s konobom Fran Krsto Frankopan dočekuju goste - maškarane grupe

Pročitaj više!

 04.02.2015

Porez na kuće za odmor i porez na tvrtku – obavijest

Grad Kraljevica je od 01.01.2014. godine od Porezne uprave preuzeo poslove razreza i naplate poreza na kuće za odmor i poreza na tvrtku.

Pročitaj više!

 30.01.2015

Obavijest građanima za oprost duga

Grad Kraljevica je dana 26. siječnja 2015. godine pristupio Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana

Pročitaj više!

 21.01.2015

Antonja va Šmriki

Narodna čitaonica u Šmriki, organizirala je priredbu povodom blagdana Antonje

Pročitaj više!

 21.01.2015

Maškare

Maškare su preuzele vlast na području Grada Kraljevice, plesalo se u Šmriki, Bakarcu, Križišću...

Pročitaj više!

 09.01.2015

Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih Grada Kraljevice

Na temelju članka 13. stavka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Kraljevice (“Službene novine Grada Kraljevice“ broj 5/14) objavljujem

Pročitaj više!

 09.01.2015

Kontakt podaci Gradskog izbornog povjerenstva

Grad Kraljevica, Frankopanska 1a; Tel: 051/282-450 E mail: natasa.ruzic@kraljevica.hr

Pročitaj više!

 30.12.2014

Obavijest biračima za 2. krug izbora za Predsjednika RH

Drugi krug izbora za Predsjednika Republike Hrvatske održat će se 11. siječnja 2015. godine.

Pročitaj više!

 23.12.2014

Humanitarno druženje "Badnjak je svima!"

Veliko humanitarno druženje pod nazivom "Badnjak je svima" u organizaciji konobe Fran Krsto Frankopan pod pokroviteljstvom T.Z. Kraljevice i Grada Kraljevice biti će upriličeno u srijedu 24.12.

Pročitaj više!

 17.12.2014

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Kraljevice

Na temelju članka 23. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11, 128/14), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 11.12.2014

Vesela bućica - radost djeci

U subotu 13. 12. 2014. godine s početkom u 10 sati Mesopustari Kraljevice pozivaju sve ljude dobre volje na akciju kićenja jelke ispred marketa u Kraljevici.

Pročitaj više!

 10.12.2014

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Kraljevice

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o Savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/14) i članka 12. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Kraljevice objavljuju se Rezultati izbora....

Pročitaj više!

 09.12.2014

Obilježen dan Grada Kraljevice

Dan Grada Kraljevice i blagdan njezina sveca zaštitnika obilježen je svečanom sjednicom Gradskog vijeća koja se održala 06. prosinca 2014. godine.

Pročitaj više!

 04.12.2014

Dodijeljene nagrade i stipendije izvrsnim učenicima i studentima

Dana 01. prosinca 2014. godine u Gradskoj vijećnici Grada Kraljevice upriličeno je svečano potpisivanje Ugovora o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 02.12.2014

Objava biračima

Vlada Republike Hrvatske je dana 20. studenoga 2014.g. donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske. Za dan održavanja izbora određena jenedjelja 28. prosinca 2014.g.

Pročitaj više!

 27.11.2014

Dječji zbor HGD "Zvijezda Danica" u Lisinskom

Dječji zbor HGD "Zvijezda Danica" nastupio je u nedjelju, 23.studenog.2014., u Zagrebu, na 21. Hrvatskom dječjem festivalu.

Pročitaj više!

 20.11.2014

Proslava Dana Sv. Nikole

Grad Kraljevica predstavlja program proslave Dana Sv. Nikole

Pročitaj više!

 05.11.2014

Va srcu Šmrike škola i čitaonica - 120 let

Dodjite, bit će nan sin lipo! - prigodan program povodom obilježavanja 120. obljetnice škole i čitaonice

Pročitaj više!

 04.11.2014

Obavijest građanima o preseljennju Matičnog ureda

Matični ured Kraljevica preselio se na adresu Palih Boraca 4, Kraljevica (prostorije bivšeg suda).

Pročitaj više!

 03.11.2014

Obavijest građanima

Zatvorena šetnica Bakarac - Kraljevica, zbog radova u uvali Sansovo.

Pročitaj više!

 29.10.2014

Održan svečani prijem

Svečani prijem za predstavnike HGD „Zvijezda Danica“ i Vokalnog Studia Rijeka te dirigenticu Helgu Dukarić Dangubić upriličen je jučer u Gradskoj vijećnici Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 28.10.2014

Zvijezda Danica i Vokalni Studio Rijeka osvojili srebro najviše desete kategorije

Hrvatsko glazbeno društvo „Zvijezda Danica“ i Vokalni Studio Rijeka, nastupili su na svjetskom natjecanju zborova „Canta al mar 2014.“ u Španjolskoj...

Pročitaj više!

 16.10.2014

Prijava štete nastale u nevremenu

Obavještavaju se građani koji su 15. listopada 2014. godine uslijed jakog nevremena koje je zahvatilo naše područje pretrpjeli materijalnu štetu na svojim objektima da štetu mogu prijaviti...

Pročitaj više!

 07.10.2014

Obilježen Dan neovisnosti

Povodom Dana neovisnosti predstavnici Grada položili su cvijeće na spomenik braniteljima iz Domovinskog rata i spomenik palim borcima NOB-a u Kraljevici.

Pročitaj više!

 12.09.2014

Korištenja prodajnog mjesta za vrijeme proslave blagdana Bele nedilje u Križišću

Obavještavamo sve zainteresirane obrtnike sa štandovima da se jave u Grad Kraljevicu putem maila gradska.uprava@kraljevica.hr ili na telefon 282-450

Pročitaj više!

 11.09.2014

Obavijest o provođenju mjera preventivne dezinsekcije i deratizacije

Obavještavamo Vas da će se jesenja akcija preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Kraljevice provoditi dana 17. i 18. rujna 2014. godine. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaj

Pročitaj više!

 27.08.2014

Izdana pogrešna rješenja o porezu na kuće za odmor

Obavještavaju se obveznici plaćanja poreza na kuće za odmor na području Grada Kraljevice da je Ministarstvo financija – Porezna uprava Rijeka greškom izdala rješenja o porezu na kuće za odmor.

Pročitaj više!

 22.08.2014

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 01.01. do 30.06.2014.g.

Pročitaj više!

 05.08.2014

Obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja Predsjednik Gradskog vijeća Aleksandar Kružić, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Grada Kraljevice..

Pročitaj više!

 16.07.2014

Porto Retrorock

U nedjelju 20.7.2014., s početkom u 21 sat na rivi u Kraljevici održat će se Porto Retrorock koncert

Pročitaj više!

 03.07.2014

Smotra klapa "Frankopanski glasi"

U nedjelju 6.7.2014., u 21 sat, u atriju dvorca Frankopan

Pročitaj više!

 02.07.2014

Prezentacija programa osposobljavanja za dadilje

Dana 9. srpnja održat će se prezentacija programa osposobljavanja za poslove dadilje.

Pročitaj više!

 30.06.2014

Odluka o upisu djece za pedagošku 2014/2015. godinu

Na osnovi članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97) i članka 44.Statuta i članka 21 Pravilnika o upisima Dječjeg vrtića "Orepčići" Kraljevica,Upravno vijeće donosi...

Pročitaj više!

 24.06.2014

Proslava Petrove - Bakarac

Povodom PETROVE 2014., od 26. – 29lipnja 2014. biti će postavljena izložba, a na samu Petrovu, 29. lipnja 2014., misa u 8 sati.

Pročitaj više!

 23.06.2014

Peti letnji karneval va Kraljevici

Peti letnji karneval va Kraljevici

Va Kraljevici će se ovu subotu, 28. lipnja, održat letnji karneval.

Pročitaj više!

 18.06.2014

Odluka o pobjednicima natječaja za najljepše uređenu okućnicu i balkon

Objavljujemo pobjednike natječaja najljepše uređenu okućnicu i balkon

Pročitaj više!

 17.06.2014

Leto va Kraljevici 2014.

Program Leta va Kraljevici 2014.

Pročitaj više!

 09.06.2014

Humanitarni koncert - Kraljevica za poplavljenu Slavoniju

U utorak 10.06.2014. u 20:00 sati, u Domu kulture i sporta Kraljevica, održat će se humanitarni koncert Kraljevica za poplavljenu Slavoniju.

Pročitaj više!

 03.06.2014

Birajmo najljepše uređenu okućnicu i balkon u Kraljevici

Pozivaju se građani i građanke Grada Kraljevice da se uključe u tradicionalnu akciju „BIRAJMO NAJLJEPŠE UREĐENU OKUĆNICU I BALKON“ na području Grada Kraljevice za 2014. godinu.

Pročitaj više!

 27.05.2014

Javna objava upisa djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku 2014./2015. godinu

Zahtjevi se primaju od 02. do 6. 06. 2014. godine za roditelje djece koji su polaznici programa u tekućoj godini, a od 16. do 20. 06. 2014. godine za roditelje koji djecu prijavljuju po prvi puta

Pročitaj više!

 22.05.2014

Obavijest - Izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske koji će se održati 25.05.2014.g.

Pročitaj više!

 21.05.2014

Povijesna šetnja mojim gradom

U ponedjeljak 26. svibnja 2014. godine održat će se kviz natjecanje pod nazivom “Povijesna šetnja mojim gradom”, za učenike 7. razreda.

Pročitaj više!

 21.05.2014

Organizirana humanitarna akcija sakupljanja pomoći za poplavljena područja

Sakupljena pomoć

U organizaciji grada Kraljevice, Crvenog križa Kraljevice i DVD-a Kraljevice u prostorijama vatrogasnog doma u Gradu, 20. svibnja 2014. organizirana je humanitarna akcija sakupljanja pomoći

Pročitaj više!

 09.05.2014

Obavijest

U petak 16. svibnja 2014. godine u Gradu Kraljevici, na parkiralištu kod bivše policijske postaje, nalazit će se šaltersko vozilo MUP-a od 9:00 do 14:00 sati

Pročitaj više!

 29.04.2014

Poziv na predstavljanje LAG-a "Vinodol" i mjera ruralnog razvoja 2014. - 2020.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na predstavljanje Lokalne Akcijske Grupe (LAG-a) „VINODOL“, koja će se održati u ponedjeljak, 5. svibnja 2014. godine u 13 sati, u prostorijama Gradske vijećnice

Pročitaj više!

 24.04.2014

Eko akcija "Zelena čistka"-jedan dan za čisti okoliš

I ove godine Grad Kraljevica u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Kraljevice organizira prigodne eko akcije. Ovoga puta uključili smo se u najveću ekološku kampanju u Hrvatskoj.

Pročitaj više!

 23.04.2014

Zazelenimo naše balkone i okućnice , Kraljevica 26.travnja 2014.

Grad Kraljevica i Mjesni odbor Kraljevica će u subotu 26.04.2014. godine u centru ispred marketa s početkom u 9:00 sati ponuditi građanima Kraljevice ljetnice i sadnice višegodišnjeg bilja.

Pročitaj više!

 17.04.2014

Obilježen dan oslobođenja grada Kraljevice od fašizma

Zamjenik gradonačelnice Alan Crnković, predsjednik Gradskog vijeća Aleksandar Kružić i predstavnica gradske uprave Nataša Tomašić položili su cvijeće na spomenike palim borcima NOB-a...

Pročitaj više!

 16.04.2014

Klub Dance Queen Kraljevica u Osijeku je sudjelovao na državnom prvenstvu u plesu

. Osvojili su 14 prvih mjesta, 2 druga i 4 treća mjesta te specijalnu nagradu za najbolju formaciju s koreografijom „The lion of the Zion)...

Pročitaj više!

 15.04.2014

Rješenje o određivanju biračkog mjesta Grada Kraljevice

Rješenje o određivanju biračkog mjesta Grada Kraljevice možete preuzeti ovdje

Pročitaj više!

 07.04.2014

Gradonačelnica darovala televiziju udruzi umirovljenika

Udruzi umirovljenika grada Kraljevice gradonačelnica Nada Turina Đurić uručila je na dar televiziju za njihov klub...

Pročitaj više!

 04.04.2014

Obavijest - Hrvatske ceste d.o.o.

Hrvatske ceste d.o.o. pristupa rekonstrukciji raskrižja Šmrika na državnoj cesti D-8 u k.o. Kraljevica. Pozivaju se vlasnici preko čijih će nekretnina prelaziti dionica da se jave u Hrvatske ceste

Pročitaj više!

 02.04.2014

Obavijest

Predsjednik Republike Hrvatske dana 18. ožujka 2014.g. donio je Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Pročitaj više!

 13.03.2014

Porez na kuće za odmor i porez na tvrtku – obavijest

Grad Kraljevica je od 01.01.2014. godine od Porezne uprave preuzeo poslove razreza i naplate poreza na kuće za odmor i poreza na tvrtku.

Pročitaj više!

 13.03.2014

Porez na potrošnju - obavijest

Obveznik poreza na potrošnju dužan je obračunavati i uplatiti dužnu svotu ( 3% osnovice)u rokovima koji su propisani za obračun

Pročitaj više!

 19.02.2014

Dječja reduta i maškarano druženje va Kraljevici

Dječja maškarana povorka kroz Kraljevicu krenut će u 15 sati od bivše zgrade policije prema Domu kulture i sporta gdje će se održati dječja reduta.

Pročitaj više!

 06.02.2014

Svečano primanje u gradskoj vijećnici

Glazbenike Andrinu i Frana Frleta te Sandru Ložnik Videčak i Mariju Videčak, voditeljice plesne kluba Dance Queen, ugostila je gradonačelnica Nada Turina Đurić

Pročitaj više!

 23.01.2014

Objavljujemo popis korisnika sponzorstava i donacija

Grad Kraljevica objavljuje popis korisnika sponzorstava i donacija u 2013. godini

Pročitaj više!

 20.01.2014

Svečana primopredaja ključeva Grada kraljevačkim mesopustarima

U subotu, 11.01.2014. upriličena je svečana primopredaja ključeva Grada kraljevačkim mesopustarima na rivi što je označilo početak mesopusta ili "petog godišnjeg doba"

Pročitaj više!

 23.12.2013

Poziv kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti za prijam u službu

Na intervju se pozivaju kandidati koji su na pismenom testiranju ostvarili najmanje 50% bodova, u ponedjeljak 30. prosinca 2013.g. u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 23.12.2013

Badnjak u Kraljevici

Udruga Mesopustara Kraljevice u suradnji s Gradom organizira u utorak 24. prosinca druženje s građanima uz muziku i sardelice.

Pročitaj više!

 19.12.2013

Božićno - novogodišnji koncert

Crkva sv. Nikole, 23. prosinca 2013. u 19 sati

Pročitaj više!

 18.12.2013

Obavijest

Obavještavamo vas da u petak 27. prosinca 2013. godine jedinstveni upravni odjel Grada Kraljevice neće raditi zbog kolektivnog godišnjeg odmora.

Pročitaj više!

 17.12.2013

Lista kandidata za prijam u službu

na određeno vrijeme samostalnog upravnog referenta za društvene djelatnosti

Pročitaj više!

 10.12.2013

Vesela Bućica - radost djeci

Mesopustari pomažu djeci

Pročitaj više!

 04.12.2013

Dodijeljene nagrade i stipendije izvrsnim učenicima i studentima

Godišnje nagrade za ostvaren uspjeh u školskoj godini 2012./2013. dodijeljene su kako slijedi: Lovre Poljičanin, Silvija Vulinović i Lina Mohorić.

Pročitaj više!

 29.11.2013

Koncert - 150 godina orgulja u Kraljevici

U tjednu obilježavanja Dana Grada Kraljevice, 5. prosinca 2013., u 18 sati, u župnoj crkvi Sv. Nikola, HGD "Zvijezda Danica"..

Pročitaj više!

 27.11.2013

Referendum 2013.g.

Državni referendum će se održati dana 01. prosinca 2013.g.

Pročitaj više!

 27.11.2013

Dani Sv. Nikole u Kraljevici 2013.

Dani Sv. Nikole u Kraljevici započinju događanjima u subotu 30. studenoga

Pročitaj više!

 27.11.2013

Peto podvodno hodočašće Svetom Nikoli

će se održati u subotu 30. 11. 2013. godine u Kraljevici

Pročitaj više!

 27.11.2013

Grad Kraljevica sufinancirati će i prijevoz učenika srednjih škola kod prijevoznika „Autotrans“ d.o.o. za akademsku godinu 2013./2014.

Iznos sufinanciranja je 100,00 kuna mjesečno, odnosno umanjenje cijene pokazne karte za navedeni iznos. Navedena Odluka stupa na snagu od 1. prosinca 2013.g.

Pročitaj više!

 19.11.2013

Rješenje o određivanju glasačkih mjesta

Na području GRADA KRALJEVICE određuju se sljedeća glasačka mjest

Pročitaj više!

 14.11.2013

Javni poziv za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje

u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kraljevice u trajanju 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za radno mjesto:samostalni upravni referent za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj

Pročitaj više!

 08.11.2013

Natječaj za financiranje programa Samoorganiziranja mladih u lokalnim zajednicama

Ovaj natječaj jedna je od mogućnosti za aktivno sudjelovanje mladih u lokalnoj zajednici i osnaživanje mladih kroz provedbu projekta od njihova interesa...

Pročitaj više!

 31.10.2013

Obavjest o izradi trećih izmjena i dopuna plana uređenja Grada Kraljevice

O prijedlogu Prostornog plana provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

Pročitaj više!

 29.10.2013

Vrijedna investicija u luke Kraljevica i Bakar

Ugovor vrijedan 4 miliona eura potpisali su Ukrajinski investitor Vadym Arsenyuk, direktor trgovačkog društva Skydeal Marin iz Šibenika i ravnatelj Županijske lučke uprave Berislav Antić

Pročitaj više!

 23.10.2013

Održan 7. memorijalni humanitarni malonogometni turnir "Heroji Kornata"

Turnir je humanitarnog karaktera te je cjelokupni iznos sakupljen od kotizacija natjecateljskih ekipa i sponzora uplaćen potrebitim ustanovama ili pojedincima.

Pročitaj više!

 22.10.2013

Održana obuka postrojbe civilne zaštite Grada Kraljevice

Novoformirana postrojba Civilne zaštite opće namjene za Grad Kraljevicu ovoga je vikenda završila prvi dio obuke za svoje pripadnike.

Pročitaj više!

 17.10.2013

Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Kraljevice u 2013. godini

Javna priznanja dodjeljuju se građanima, ustanovama, udrugama građana, vjerskim zajednicama i sportskim društvima te mjesnim odborima.

Pročitaj više!

 16.10.2013

Poboljšanja voznog reda linije 29 Autotroleja od 21. listopada

Osnovni poticaj za promjenu voznog reda linije 29 bili su zahtjevi građana da se nađe rješenje kojim bi se otklonio problem koji se pojavio s početkom školske godine...

Pročitaj više!

 10.10.2013

Eko akcija u Gradu Kraljevici - 12. listopad 2013. godine

Nakon akcija u Osijeku, Rijeci, Dubrovniku i Velebitu pozivamo sve zainteresirane da poprate i posljednju u nizu primorskih lokacija kojom će se zatvoriti krug i sezona čišćenja primorskih lokacija u

Pročitaj više!

 09.10.2013

Poziv za upućivanje pisma namjere o kupnji građevinskih zemljišta:

Poziv se objavljuje isključivo u cilju ispitivanja zainteresiranosti građana za kupnju navedenih građevinskih zemljišta.

Pročitaj više!

 07.10.2013

Obilježavanje Dana neovisnosti

Povodom obilježavanja Dana neovisnosti 8. listopada, zamjenik gradonačelnice Grada Kraljevice Alan Crnković i predstavnici Grada Kraljevice, 7. listopada 2013. godine u 9 sati postavili su vijence

Pročitaj više!

 01.10.2013

Bela nedilja - Križišće

Program Bele nedilje u Križišću koja će se održati od 4. do 6. listopada 2013. godine

Pročitaj više!

 30.09.2013

Poziv na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti

za kandidate koji su na pisanom testiranju ostvarili najmanje 50 % bodova u ponedjeljak, 07. listopada 2013. godine u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 27.09.2013

Poziv građanima Grada Kraljevice na nastavak javnog savjetovanja

Poziv građanima Grada Kraljevice na nastavak javnog savjetovanja za utvrđivanje projekta društvenog razvoja u našem gradu u utorak 1. listopada 2013. godine od 17:00 do 19:00 sati u gradskoj vijećnici

Pročitaj više!

 25.09.2013

Javna rasprava "Zajedno za bolje"

Natječaj nosi naziv „Zajedno za bolje“ te je koncipiran tako da daje naglasak na sudjelovanju građana u projektu. Odabrani projekt zaklada će financirati s 250.000,00 kuna, odnosno 70 posto...

Pročitaj više!

 24.09.2013

Radionica modelarstva u Nacionalnom centru tehničke kulture

Radionice su namijenjene učenicima osnovnoškolskog uzrasta (od 5. do 7. razreda). Učenici će pod vodstvom mentora u 30 školskih sati, steći znanja i vještine koje nije moguće steći tijekom...

Pročitaj više!

 19.09.2013

Poziv svim građanima Grada Kraljevice na javno savjetovanje

za utvrđivanje projekta društvenog razvoja u našem Gradu u utorak 24. rujna 2013. godine od 17:00-19:00 sati u Nacionalnom centru tehničke kulture

Pročitaj više!

 18.09.2013

Grad Kraljevica sufinancirati će prijevoz redovitih studenata za akademsku godinu 2013/2014.

Grad Kraljevica sufinancirati će trošak mjesečne pokazne karte kod javnog linijskog prijevoznika KD „Autotrolej“ d.o.o za razdoblje rujan-prosinac 2013. redovitim studentima...

Pročitaj više!

 17.09.2013

Natječaj za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području kulture, sporta i tehničke kulture

Obavještavamo Vas da je Primorsko-goranska županija raspisala Natječaj za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području kulture, sporta i tehničke kulture u 2014. godini.

Pročitaj više!

 16.09.2013

Odluka o komunalnom redu

Grad Kraljevica donio je Odluku o komunalnom redu te će ovih dana na adrese građana poslati letak sa sažetim sadržajem.

Pročitaj više!

 16.09.2013

Poziv za podnošenje zahtjeva za postavu štandova povodom održavanja manifestacije „Bela nedilja“ na Križišću

Grad Kraljevica poziva sve zainteresirane osobe koje bi svojom uslugom doprinijele održavanju manifestacije „Bela nedilja“ na Križišću, 4., 5. i 6. listopada 2013.g.,...

Pročitaj više!

 12.09.2013

Ura od vapora 2013.

Udruga u kulturi „Stol“ nastavlja sa svojim programom „Ura od vapora“ u sklopu kojega smo ove godine htjeli slijediti put željeza od tršćanskih rudnika, čabarskih topionica i kovačnica...

Pročitaj više!

 11.09.2013

Obilježen hrvatski Olimpijski dan

U Kraljevici je u Domu kulture i sporta obilježen Hrvatski olimpijski dan.Pred učenicima nižih razreda Osnovne škole Kraljevica, svoje su sportove demonstrirali...

Pročitaj više!

 03.09.2013

Grad Kraljevica darivao svoje prvašiće

Njihovom prvom školskom danu u Osnovnoj školi Kraljevica te područnim školama Šmrika i Križišće, osim roditelja, učitelja i ravnatelja, nazočila je i gradonačelnica Nada Turina Đurić...

Pročitaj više!

 29.08.2013

Održan sastanak gradonačelnice Grada Kraljevice Nade Turine Đurić i predsjednika vijeća mjesnih odbora

Dana, 28. kolovoza 2013. godine u 16,00 sati održan je informativno radni sastanak s predsjednicima Vijeća mjesnih odbora.

Pročitaj više!

 21.08.2013

Duša Zdola Kamika

Udruga u kulturi „Stol“ Kraljevica organizira u petak 23. kolovoza 2013. godine u 20 sati u dvorcu Frankopan u Kraljevici susret čakavskih pjesnika DUŠA ZDOLA KAMIKA.

Pročitaj više!

 20.08.2013

NK Primorac započeo s pripremama za sezonu 2013./14.

Početkom kolovoza mladi nogometaši NK Primorca iz Šmrike započeli su s pripremama za novu sezonu 2013./14. Novina u radu je formiranje pogona mlađih pionira.

Pročitaj više!

 16.08.2013

Koncert Dražena Zečića

Dana 17. kolovoza 2013. godine u večernjim satima na rivi Grada Kraljevice održati će se koncert Dražena Zečića i grupe Aurora.

Pročitaj više!

 09.08.2013

Jelena Rozga u Kraljevici

Pozivamo Vas dana 10. kolovoza 2013. godine da nam se pridruže na rivi Grada Kraljevice na velikom koncertu JELENE ROZGE i AURORE koji će se održati u večernjim satima.

Pročitaj više!

 02.08.2013

Poziv za podnošenje zahtjeva za naplatu poreznog duga

Poziv za podnošenje zahtjeva za naplatu poreznog duga poduzetnika ili duga nastalog iz poduzetničke djelatnosti reprogramiranjem naplate poreznog duga u cijelosti ili djelomično

Pročitaj više!

 01.08.2013

Vikend u dvorcu Nova Kraljevica - Frankopan

S iznimnim zadovoljstvom preporučamo Vam da „rezervirate“ svoje vrijeme u subotu dana 3. kolovoza u 21,00 sat za kazališnu predstavu pod naslovom „Brmbeljača“ pod vodstvom KUD-a Primorka s Krasice

Pročitaj više!

 24.07.2013

Koncert grupe Prljavo kazalište i legendarna sarajevska kazališna predstava „Audicija 4“

Dana 27. srpnja na rivi Grada Kraljevice u večernjim satima održat će se koncert grupe Aurore i Prljavog kazališta za koji ulaznice iznose 30 kuna

Pročitaj više!

 24.07.2013

„Prevoz“ opet vozi

Danas je ponovo počeo voziti „prevoz“ od rive do Lanterne, koji je vrlo uspješno obnovljen prošle godine nakon dvadesetogodišnje stanke. Koncesijsko odobrenje za prijevoz putnika dobio je obrt „Maro“

Pročitaj više!

 18.07.2013

Ljetna škola tehničkih aktivnosti

Prvi termin Ljetne škole tehničkih aktivnosti, održan je u Nacionalnom centru tehničke kulture od 01. do 11. srpnja 2013. U 1. terminu Ljetne škole ukupno je sudjelovalo 70 učenika i 22 voditelja.

Pročitaj više!

 17.07.2013

Poziv fizičkim i pravnim osobama za podnošenje zahtjeva za otpis duga s osnove kamata

Pozivaju se fizičke i pravne osobe za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog i nedospjelog nenaplaćenog odnosno neplaćenog duga s osnove kamata ukoliko se glavnica duga plati u cijelosti jednokratno

Pročitaj više!

 17.07.2013

Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis poreznog duga s osnova kamata uz istodobno reprogramiranje naplate glavnice duga ili zahtjeva za otpis poreznog duga s osnova kamata uz uplatu glavnice duga

Pozivaju se fizičke osobe – građani i fizičke osobe koje su registriranu djelatnost prestale obavljati do 09. svibnja 2013.g. na podnošenje zahtjeva za otpis poreznog duga s osnove kamata...

Pročitaj više!

 17.07.2013

Obavijest o korekciji radnog vremena poštanskih ureda Bakarac i Križišće

Poštanski ured 51261 Bakarac od 08:00 – 10:00. Poštanski ured 51241 Kržišće od 11:00 – 13:00

Pročitaj više!

 17.07.2013

„Leto va Kraljevici“ 2013 nastavlja se uz bogati program

U sklopu bogatog programa Leta va Kraljevici 2013. u dvorcu Nova Kraljevica – Frankopan u petak 19. srpnja u 20,30 sati održati će se kazališna predstava „Rent-a-lufmadrac“ ...

Pročitaj više!

 15.07.2013

Održana tradicionalna Kraljevačka regata za klase optimist i laser 4.7

U akvatoriju iznad rta Oštro u subotu i nedjelju 13. i 14. srpnja u organizaciji jedriličarskog kluba „Ošto“ iz Kraljevice održana je tradicionalna Kraljevačka regata za klase optimist i laser...

Pročitaj više!

 15.07.2013

Prelijepa cesta u prelijepom kraju

Bliži se kraj izgradnje dugo očekivane ceste, odnosno dijela Riječke zaobilaznice od Sv. Kuzma do Križišća. Imali smo prilike provoziti se njenom trasom...

Pročitaj više!

 11.07.2013

Mjeuhur od sapunice

U Kraljevici u dvorcu Nova Kraljevica - Frankopan u petak 12. srpnja u 21,00 sati održat će se kazališna predstava "Mjehur od sapunice" u izvedbi glumačke skupine Histrion.

Pročitaj više!

 09.07.2013

Javna rasprava o izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja turističke zone Uvale Scott

Tijekom javne rasprave organizirat će se javni uvid u prijedlog plana od 18. do 26. srpnja 2013. godine, a moći će se izvršiti u JUO Grada Kraljevice radnim danom od 8 do 14 sati.

Pročitaj više!

 08.07.2013

Poetska večer Va svitlu Ferala

Udruga u kulturi „Stol“ Kraljevica održala je poetsku večer VA SVITLU FERALA, u četvrtak 4 srpnja 2013. god. u dvorcu Frankopan...

Pročitaj više!

 05.07.2013

Danas se održava odgođeni Ljetni karneval u Kraljevici

Ljetni karneval, koji je prošlog petka odgođen zbog loše vremenske prognoze, održat će se ovog petka, 5.. srpnja 2013. Maškarane grupe će se okupljati od 20:00 sati na parkiralištu kraj Doma sportova.

Pročitaj više!

 04.07.2013

Obavijest - prijem stranaka

Obavještavaju se građani Grada Kraljevice da će Služba održivog razvoja Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kraljevice svakim radnim danom zaprimati prijave iz područja komunalnih poslova.

Pročitaj više!

 03.07.2013

Troškovi izbora

Izvješće o visini troškova lokalnih izbora 2013. godine i načinu njihova korištenja

Pročitaj više!

 02.07.2013

Prigodna proslava povodom ulaska u Europsku uniju

Povodom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju Grad Kraljevica je dana 30. lipnja 2013. godine u 12 sati u Kaštelu Grada Kraljevice organizirao prigodnu proslavu

Pročitaj više!

 02.07.2013

Poetska večer “Va svitlu ferala”

U organizaciji Udruge u kulturi “STOL” iz Kraljevice, u četvrtak, 4. srpnja 2013. u 21 sat u dvorcu Frankopan održat će se poetska večer pod nazivom “Va svitlu ferala”

Pročitaj više!

 01.07.2013

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta građevinske zone, označenih kao:

Pročitaj više!

 01.07.2013

Rezultati upisa djece u vrtić Orepčići, Kraljevica

Objavljuju se rezultati upisa djece na listi primljene djece i listi djece na čekanju

Pročitaj više!

 28.06.2013

Poziv na druženje povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju

Grad Kraljevica vas poziva na druženje u Kaštelu koje će se održati 30. lipnja u 12 sati

Pročitaj više!

 28.06.2013

Kraljevačka regata krstaša

Pod pokroviteljstvom Grada Kraljevice i Turističke zajednice Grada Kraljevice te u organizaciji JK Oštro, u subotu 29. lipnja 2013. održati će se 19. kraljevačka regata krstaša.

Pročitaj više!

 26.06.2013

Četvrti letnji karneval va Kraljevici

Va Kraljevici će se ovaj petak, 28. lipnja, održat letnji karneval. . Maškarane grupe će se okupljat od 8 ur večer na parkiralištu kraj Doma sportova...

Pročitaj više!

 24.06.2013

Leto Va Kraljevici 2013.

Program događanja "Leto va Kraljevici 2013." Detaljne informacije: TIC (051) 282 444, info.tic.kraljevica@gmail.com

Pročitaj više!

 24.06.2013

Obilježavanje Dana antifašističke borbr i Dana državnosti

Povodom obilježavanja Dana antifašističke borbe i Dana državnosti u petak 21. lipnja 2013. godine u 9,00 sati predstavnici Grada Kraljevice položili su vijence i zapalili svijeće na spomen obilježja

Pročitaj više!

 24.06.2013

Obilježavanje Dana antifašističke borbr i Dana državnosti

Povodom obilježavanja Dana antifašističke borbe i Dana državnosti u petak 21. lipnja 2013. godine u 9,00 sati predstavnici Grada Kraljevice položili su vijence i zapalili svijeće na spomen obilježja

Pročitaj više!

 19.06.2013

Jadranske igre u Kraljevici: čeka nas sraz 8 zanimljivih domaćih ekipa

Gotovo najidealnije mjesto za ono što nas očekuje u petak 21.6.2013. - posljednje kvalifikacijske Jadranske igre na području Primorja.

Pročitaj više!

 18.06.2013

Konstituirano novo Gradsko vijeće Grada Krlajevice

U Gradskoj vijećnici Grada Kraljevice dana 17. lipnja 2013. godine u 11,00 sati održana je konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 18.06.2013

Popis korisnika sponzorstva i donacija

Popis korisnika sponzorstva i donacija

Pročitaj više!

 11.06.2013

Gerontološka radionica

Radionica će se održati u prostorijama Udruge umirovljenika u Kraljevici u srijedu 12. lipnja 2013.g. s početkom u 9 sati.

Pročitaj više!

 10.06.2013

Primopredaja vlasti

Nova Gradonačelnica Nada Turina Đurić obratila se građanima putem medija i djelatnicima gradske uprave obećavši pošten, predan i djelotvoran rad...

Pročitaj više!

 10.06.2013

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice će se održati u ponedjeljak 17. lipnja 2013. godine u 11 sati

Pročitaj više!

 05.06.2013

Odluka o konačnim rezultatima izbora za gradonačelnika Grada Kraljevice

Odluka o konačnim rezultatima izbora za gradonačelnika Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 03.06.2013

Odluka o upisu djece u vrtić

Ovom odlukom utvrđuje se način i organizacija upisa za radnu 2013./2014. godinu, kao i načini ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “Orepčići” u Kraljevici.

Pročitaj više!

 03.06.2013

Konačni rezultati izbora za gradonačelnika Grada Kraljevice

Od ukupno 3.970 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.996 birača, odnosno 50,28%...

Pročitaj više!

 24.05.2013

Obavijest o dežurstvu gradskog izbornog povjerenstva Grada Kraljevice

Obavijest

Pročitaj više!

 23.05.2013

Rezultati izbora konačni

Utvrđuje se da su sa danom 22. svibnja 2013. godine rezultati izbora za članove Gradskog vijeća grada Kraljevice održanih dana 19. svibnja 2013. godine postali konačni

Pročitaj više!

 21.05.2013

Titule svjetskih prvakinja i vice prvakinja svijeta!!!

23 djevojcice u dobi od 4 do 10 godina su osvojile titulu SVJETSKOG PRVENSTVA sa koreografijom HEART OF THE OCEAN koju su koreografirale Sandra Ložnik Videčak & Marija Videčak.

Pročitaj više!

 20.05.2013

Obavijest o roku za prigovor na odluku kojom se objavljuju rezultati

Obavijest o roku za prigovor na odluku kojom se objavljuju rezultati

Pročitaj više!

 20.05.2013

Odluka o objavi rezultata za izbor gradonačelnika Grada Kraljevice

Odluka o objavi rezultata za izbor gradonačelnika Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 20.05.2013

Odluka o objavi rezultata za izbor članova gradskog vijeća Grada Kraljevice

Odluka o objavi rezultata za izbor članova gradskog vijeća Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 17.05.2013

Dežurstvo gradskog izbornog povjerenstva Grada Kraljevice

U subotu, 18. svibnja 2013. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kraljevice dežurati će u vremenu od 09,00 do 17,00 sati.

Pročitaj više!

 14.05.2013

Dance Queen odlazi na svjetsko prvenstvo u Poreču

Plesni klub DANCE QUEEN iz Kraljevice ide ponosno predstaviti svoj grad na svjetsko prvenstvo u plesu, gdje ce se natjecati brojne države svijeta i preko 5 000 plesača.

Pročitaj više!

 10.05.2013

Tribina Sučeljavanje kandidata za lokalne izbore

Regionalni info-centar za mlade - UMKI i Platforma 112 pozivaju Vas na javnu tribinu „Sučeljavanje kandidata za lokalne izbore“

Pročitaj više!

 10.05.2013

Dežurstvo gradskog izbornog povjerenstva Grada Kraljevice

U subotu, 11. svibnja 2013. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kraljevice dežurati će u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Pročitaj više!

 08.05.2013

Hrvati na Arktiku – izložba u dvorcu Frankopan u subotu 11. svibnja 2013. u 19,00 sati

Pozivamo Vas na otvorenje ove izvanredno zanimljive izložbe o jednoj gotovo posve zaboravljenoj temi.

Pročitaj više!

 06.05.2013

Izdavanje potvrda za glasovanje

Potvrde za glasovanje izdavat će se biračima s prebivalištem u Gradu Kraljevici u Matičnom uredu Kraljevica.

Pročitaj više!

 03.05.2013

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Na temelju članka 52., 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kraljevice donosi

Pročitaj više!

 03.05.2013

OBJAVA KANDIDACIJSKIH LISTA I KANDIDATURA - LOKALNI IZBORI 2013.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kraljevice objavljuje:

Pročitaj više!

 26.04.2013

Plesni spektakl u Domu Kraljevica

U subotu 27. travnja s početkom u 19,00 sati u Domu Kraljevica će se održati plesni spektakl kraljevačkog pelsnog kluba "DANCE QUEEN" na kojem će klub predstaviti svoje velike uspjehe...

Pročitaj više!

 26.04.2013

Obavijest

Vvjera očitovanja o prihvaćanju kandidature za članove Gradskog vijeća te Gradonačelnika i njegove zamjenike, rok: 2. svibnja o.g....

Pročitaj više!

 23.04.2013

Kučanska prenka 2013

U subotu, 20. travnja održana je osma tradicionalna eko akcija povodom Dana planeta Zemlja.

Pročitaj više!

 22.04.2013

Lokalni izbori 2013.

Vlada Republike Hrvatske 11. travnja 2013. godine donijela je Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane...

Pročitaj više!

 16.04.2013

Eko akcija - Kučanska Prenka 2013.

Bakarac, subota 20.travnja 2013. (u slučaju lošeg vremena 27. travnja) Od 7:15 do 14:00 sati

Pročitaj više!

 15.04.2013

Dani otvorenih vrata udruga 2013

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge najavljuje Dane otvorenih vrata udruga 2013. koji će se održati od 12. do 15. lipnja 2013.

Pročitaj više!

 02.04.2013

Izbori za članove Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske 14. travnja 2013.

Predsjednik Republike Hrvatske 1. ožujka 2013. godine donio je Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Pročitaj više!

 02.04.2013

Obavijest o provođenju mjera preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Kraljevice

Obavještavamo Vas da će se proljetna akcija preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Kraljevice provoditi od 03. do 04. 04. 2013. godine.

Pročitaj više!

 27.03.2013

Grad Kraljevica povodom uskrsnih blagdana daruje Crveni križ i umirovljenike

Povodom Uskrsnih blagdana Grad Kraljevica izdvojio je 5.000,00 kuna Gradskom društvu Crvenog križa za darivanje starih i bolesnih te socijalno ugroženih osoba i 12.000,00 kuna za umirovljenike

Pročitaj više!

 15.03.2013

Interaktivna karta Grada Kraljevice

U svrhu boljeg informiranja stanovnika Grada Kraljevice, ali i svih ostalih posjetitelja ove internetske stranice, izrađena je interaktivna karta u vidu geoinformacijskog sustava...

Pročitaj više!

 13.03.2013

Tijelo svetog Ivana Bosca u Kraljevici

Tijelo svetog Ivana Bosca došlo je u Hrvatsku, a u župu sv. Nikole u Kraljevici stići će u četvrtak, 14. 3. 2013. u 10 sati

Pročitaj više!

 21.02.2013

PK Dance Queen osvojio 13 zlata i 6 srebra

...14 kvalifikacija za svjetsko natjecanje te specijalnu nagradu i nominaciju Karle Horvat za najbolju plesačicu natjecanja

Pročitaj više!

 30.01.2013

Uređeno igralište za djecu u dvorištu dječjeg vrtića Orepčići

Povodom blagdana koji su prethodili Novoj godini, kojima se najmlađi najviše vesele, uređeno je igralište za djecu u dvorištu dječjeg vrtića „Orepčić“.

Pročitaj više!

 28.01.2013

Logoped u Kraljevici

Logoped obavlja tretmane u prostorijama Osnovne škole Kraljevica, a sve uz prethodnu najavu i dogovor s roditeljima.

Pročitaj više!

 24.01.2013

PRODUKCIJA PK Dance Queen

U subotu u 19h održava se produkcija plesnog kluba Dance Queen

Pročitaj više!

 18.01.2013

Antonja va Šmriki

Program

Pročitaj više!

 05.12.2012

Dodijeljene nagrade i stipendije izvrsnim učenicima i studentima

Dana 4. prosinca 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Kraljevice upriličeno je svečano potpisivanje Ugovora o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Kraljevice...

Pročitaj više!

 21.11.2012

Mikuljina 2012.

Program obilježavanja Dana Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 21.11.2012

Izvješće o provedenoj anketi o kreditnom zaduživanju Grada Kraljevice za izgradnju trga s kipom sv. Nikole

Na dnevnom redu 28. sjednice Gradskog vijeća grada Kraljevice održanoj 4. listopada pod točkom 2. bio je prijedlog Zaključka o nastavku aktivnosti za dobivanje kredita za trg s kipom Sv. Nikole.

Pročitaj više!

 05.11.2012

Održan 6. međunarodni malonogometni turnir Heroji Kornata

U organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljevica te uz pokroviteljstvo Primorsko-goranske županije, Grada Kraljevice, VZ Primorsko-goranske županije, TZ Grada Kraljevice te niza sponzora...

Pročitaj više!

 12.10.2012

Kreativne radionice za učenike OŠ Kraljevica

Hrvatska zajednica tehničke kulture i Grad Kraljevica pozivaju učenike u dobi od 4. do 8. razreda da se uključe u program kreativnih radionica u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici.

Pročitaj više!

 10.10.2012

Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Kraljevice u 2012. godini

Javna priznanja u smislu ove Odluke su: Nagrada za životno djelo, Nagrada za stvaralački rad, Godišnja nagrada, Nagrada Grada Kraljevice za sport, Povelja počasnog građanina Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 26.09.2012

Koncert - Sjećanje na maestra Ivicu Frletu

Koncert će se održati u dvorcu Frankopan - Nova Kraljevica 30. rujna 2012. u 19. sati

Pročitaj više!

 26.09.2012

Preventivna dezinsekcija i derratizacija

Obavijest o provođenju mjera preventivne dezinsekcije i deratizacije na području GRADA KRALJEVICE

Pročitaj više!

 19.09.2012

Trg sv. Nikole - rekapitulacija

Priredio: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA KRALJEVICE

Pročitaj više!

 20.08.2012

Prigodni poklon paketi prvašićima na području Grada Kraljevice

Grad Kraljevica će, kao i svake godine, prvog dana nastupajuće školske godine poželjeti dobrodošlicu prvašićima s poklon paketima koji sadrže školski pribor.

Pročitaj više!

 17.08.2012

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene zgrade

Temeljem članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12.) koji je stupio na snagu 6. kolovoza 2012. godine Grad Kraljevica objavljuje

Pročitaj više!

 14.08.2012

Tigrasti komarci

Tigrasti se komarac razlikuje od naših autohtonih vrsta; crne je boje, s izrazitim bijelim prugama na člancima nogu i pipala, te s upadljivom bijelom prugom na stražnjem dijelu prsa.

Pročitaj više!

 09.08.2012

Rasterećenje ceste kroz Oštro

Ponukani gužvama koje se godinama događaju ljeti na cesti kroz Oštro, a zbog kojih je onemogućen pristup interventnim vozilima, posebice vikendom, Grad već godinama razmišlja o paralelnoj cesti...

Pročitaj više!

 07.08.2012

Svečano obilježen 5. kolovoz, Dan domovinske zahvalnosti, Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja

U petak 3. kolovoza predstavnici Grada i Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata su polaganjem cvijeća i paljenjem svijeće na spomenik palim braniteljima Domovinskog rata...

Pročitaj više!

 20.07.2012

Obavijest o sufinanciranju produženog boravka

Grad Kraljevica će i ove školske godine 2012./2013. sufinancirati produženi boravak učenika prvog do četvrtog razreda Osnovne škole Kraljevica.

Pročitaj više!

 05.07.2012

Petrova 2012

Grad Kraljevica i MO Bakarac organizirao je proslavu Petrove, u sklopu koje je otvorena izložba radova likovnih amatera s područja Grada.

Pročitaj više!

 29.06.2012

Izložba u sklopu proslave Petrove

U sklopu proslave Petrove na Bakarcu 28. lipnja 2012. u 19,00 sati otvara se izložba likovnih amatera. Izložba će biti otvorena od 18 – 20 sati i može se pogledati sve do subote, 30. lipnja 2012.

Pročitaj više!

 26.06.2012

Najavljujemo 18. kraljevačku regata krstaša.

U subotu, 30.lipnja 2012, održati će se 18. kraljevačka regata krstaša. Regata se tradicionalno održava u akvatoriju Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 21.06.2012

Treći letnji karneval va Kraljevici

Va Kraljevici će se i ovo leto, točnije 30. lipnja, održat letnji karneval.

Pročitaj više!

 12.06.2012

Kraljevički vatrogasci organizirali prezentaciju u centru Kraljevice

U sklopu obilježavanja proslave 60 godina osnivanja i kontinuiranog rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljevica, kraljevički su vatrogasci u centru grada organizirali prezentaciju...

Pročitaj više!

 08.06.2012

Peta ljetna škola tehničkih aktivnosti

Hrvatska zajednica tehničke kulture poziva učenike viših razreda osnovnih škola da se uključe u desetodnevnu 5. ljetnu školu tehničkih aktivnosti u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici.

Pročitaj više!

 05.06.2012

Susret pjevačkih zborova Naš kanat je lip

Združeni zborovi Hrvatsko glazbeno društvo „Zvijezda Danica“ i Studentski vokalni studio Rijeka, s dirigenticom Helgom Dukarić Dangubić, nastupili su na 40. susretu zborova „Naš kanat je lip“ u Poreču

Pročitaj više!

 29.05.2012

Prijave za malonogometni turnir

NK „Primorac“iz Šmrike organizator je MALONOGOMETNOG TURNIRA koji će se održati od 3. do 9. lipnja u Kraljevici.

Pročitaj više!

 28.05.2012

Članovi operative i vatrogasne mladeži DVD-a Kraljevica posjetili Dom za djecu Oštro

Članovi operative i vatrogasne mladeži DVD-a Kraljevica posjetili su povodom mjeseca zaštite od požara Dom za djecu Oštro.

Pročitaj više!

 25.05.2012

Upisi u programe vrtića i jaslica za 2012./13.

Upisi u programe vrtića i jaslica za 2012./13.

Pročitaj više!

 24.05.2012

Plesna skupina Dance Queen osvojila nagrade u Poreču

Svjetsko prvenstvo u plesu pod nazivom WORLD DANCE MASTER (ESDU) održalo se ove godine u Poreču, od 16. do 20. svibnja.

Pročitaj više!

 24.05.2012

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća

Obavješćujemo da u skladu s poslovnikom Gradskog vijeća predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća...

Pročitaj više!

 22.05.2012

Obavijest građanima

Obaviještavam građane slijedeće: s obzirom da su potpisani građani izabrali način rješenja ovog problema dostojno našem Gradu, a i meni osobno, donio sam Odluku

Pročitaj više!

 18.05.2012

Održan prvi koncert polaznika glazbenog tečaja "Novi ritam"

U srijedu, 16. svibnja 2012. u 19,30 sati u dvorcu Frankopan, održan je prvi koncert polaznika glazbenog tečaja "Novi ritam" koji se odvija već godinu dana u prostorijama HGD "Zvijezda Danica".

Pročitaj više!

 16.05.2012

Promjena voznog reda Autotrolejeve linije 29

Od ponedjeljka, 21. svibnja 2012. godine na snazi je izmijenjeni vozni red Autotrolejeve linije 29

Pročitaj više!

 11.05.2012

Reagiranje gradonačelnika na netočne informacije objavljene u medijima

Nažalost najnovija događanja u našem Gradu su nas prislila da reagiramo na netočne informacije, paniku, laži i blaćenja koje se protiv Grada Kraljevice iznose

Pročitaj više!

 24.04.2012

Koncert Vazmeni misterij - 2012

HGD “Zvijezda Danica” održati će koncert pod nazivom “Vazmeni misterij”, 28. travnja 2012. u 19,00 sati, u župnoj crkvi “Sv. Nikola” u Kraljevici.

Pročitaj više!

 23.04.2012

Održana eko akcija Gradac 2012

U subotu 21. travnja, povodom Dana planeta Zemlje, održana je sedma po redu eko-akcija, ove godine u Bakarcu, na lokaciji Gradac.

Pročitaj više!

 04.04.2012

Eko akcija Gradac 2012

Krčit ćemo i čistiti plato i šumicu, popravljati put, bojati klupe, zidati škale i zidiće i još puno raznih radova.

Pročitaj više!

 02.04.2012

Eko akcija Gradac 2012

Krčit ćemo i čistiti plato i šumicu, popravljati put, bojati klupe, zidati škale i zidiće i još puno raznih radova.Radovi će se odvijati prema skici na poleđini letka.

Pročitaj više!

 02.04.2012

Pismo gradonačelnika

Ova nam je godina počela s problemima. Mnogo naših građana koji rade u Dina-petrokemiji već su šest mjeseci bez plaće pa smo to osjetili i na gradskom proračunu.

Pročitaj više!

 02.04.2012

Obavijest o provođenju mjera preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Kraljevice

Obavještavamo Vas da će se proljetna akcija preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Kraljevice provoditi u periodu od 04. do 06. 04. 2012. godine.

Pročitaj više!

 27.03.2012

Mala proljetna škola tehničkih aktivnosti

Učenici će u 24 školska sata izrađivati različite ukrasne i praktične predmete i konstrukcije, kroz radionice obrade materijala, modelarstva, kreativnog modelarstva i robotike

Pročitaj više!

 06.03.2012

Javni poziv za iskaz interesa za uređenje i dugogodišnje upravljanje dijelom prostora dvorca "Nova Kraljevica - Frankopan" za "Hrvatsku kuću vina"

Grad Kraljevica u suradnji i uz potporu Primorsko-goranske županije i Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ pokreće projekt „HRVATSKA KUĆA VINA“.

Pročitaj više!

 01.03.2012

Plesni klub ''DANCE QUEEN'' osvojio 7 zlatnih i 3 srebrne medalje

Državno prvenstvo Hrvatske se održavalo u Hrvatskom Narodnom kazalištu u Splitu; 25 i 26. veljače 2012 godine.

Pročitaj više!

 23.02.2012

Obavjest o nastavku geotehničkih istražnih radova

Obavještavamo stanovnike da će se tijekom veljače 2012. nastaviti izvoditi geotehnički istražni radovi na AUTOCESTI A7 RUPA – ŽUTA LOKVA, DIONICA: KRIŽIŠĆE – NOVI VINODOLSKI

Pročitaj više!

 17.02.2012

Obavjest građanima o otvaranju zemljišne knjige K. O. Šmrika

Odlukom Ministarstva pravosuđa okončan je postupak obnove zemljišne knjige za k.o. Šmrika koju je proveo Općinski sud u Rijeci te stavljen u primjenu novi katastarski operat.

Pročitaj više!

 18.01.2012

Rješenje o određivanju mjesta za provedbu državnog referenduma

Za provedbu državnog referenduma određenog za 22. siječnja 2012.g. na području Grada Kraljevice određuju se slijedeća mjesta:

Pročitaj više!

 16.01.2012

125 let maškaranja va Kraljevici

Mesopustari Kraljevice započeli su svoje aktivnosti z povorkun po Kraljevici 7. siječnja va sklopu ke su od gradonačelnika preuzeli gradski ključ

Pročitaj više!

 13.01.2012

Ispravak objavljene informacije

Objava ispravka informacije koja je objavljena u izdanju Novog lista od 12.siječnja 2011. u rubrici “Rijeka” na stranici 15. pod naslovom “Plati li 1,2 milijuna kuna, Kraljevica će bankroti"

Pročitaj više!

 28.12.2011

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Korisnik ima pravo na traženje i dobivanje informacija i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji odnosno da objavljuje informacije kojima raspolaže bez posebnog zahtjeva.

Pročitaj više!

 20.12.2011

Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada

Pozivaju se svi vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Kraljevice da podnesu zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju

Pročitaj više!

 09.12.2011

Javni uvid o Prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga Programa.

Pročitaj više!

 03.12.2011

Dodijeljene nagrade i stipendije izvrsnim učenicima i studentima

Dana 2. prosinca 2011. godine u Gradskoj vijećnici Grada Kraljevice upriličeno je svečano potpisivanje Ugovora o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 02.12.2011

Pioniri NK Kraljevica kod gradonačelnika

2. prosinca 2011. u sklopu programa Dana Grada, na primanje kod Gradonačelnika stigli su pioniri NK „Kraljevica“ u pratnji uprave kluba.

Pročitaj više!

 30.11.2011

Orepčići u posjetu gradinačelniku

Dana 30. studenog 2011., povodom proslave dana Grada Kraljevice i blagdana Sv. Nikole, u posjet Gradonačelniku Josipu Turini stigla su djeca iz dječjeg vrtića „Orepčići“ Kraljevica u pratnji tri tete.

Pročitaj više!

 22.11.2011

Rješenje o određenju biračkih mjesta

Rješenje za područje VIII. Izborne jedinice i XII Izborne jedinice (za birače koji glasuju na području VIII Izborne jedinice) od

Pročitaj više!

 20.11.2011

Dan Grada Kraljevice i župe Sv. Nikola - Mikuljina 2011.

Program proslave

Pročitaj više!

 20.11.2011

Liturgijski program proslave blagdana Mikuljine

Blagdan Mikuljne u svetištu svetog Nikole u Kraljevici, najstarijem i jedinom u Hrvatskom primorju ujedno je i dan Grada Kraljevice...

Pročitaj više!

 16.11.2011

Obavijest o terenskim izmjerama

Geodetski zavod Rijeka d.o.o. obavlja terensku izmjeru tijekom koje prikupljaju podatke o građevinskim objektima u sklopu Pilot projekta izmjere kuća za usporedbu s postojećim evidencijama

Pročitaj više!

 27.10.2011

Održan 5. humanitarni malonogometni turnir - Heroji Kornata

U Kraljevici je u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljevica održan 5. humanitarni malonogometni turnir -Heroji Kornata.

Pročitaj više!

 10.10.2011

Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Kraljevice u 2011. godini

Javna priznanja u smislu ove Odluke su: Nagrada za životno djelo, Nagrada za stvaralački rad, Godišnja nagrada, Povelja počasnog građanina Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 22.09.2011

Javna rasprava za urbanistički plan uređenja UPU 1 Kraljevica - središte

koji obuhvaća građevinska područja naselja NA 5, NA 6 i NA 7 zajedno s građevinskim područjem za namjenu groblje izvan naselja G2, građevinskim područjem ugostiteljsko – turističke namjene...

Pročitaj više!

 11.09.2011

26 novih prvašića u Kraljevici

Grad Kraljevica je obdario prvašiće s prigodnim poklonima – školskim priborom.

Pročitaj više!

 11.09.2011

Jesenske aktivnosti Udruge „Mali i veliki“

Psihološko Savjetovalište „Mali i veliki“ nakon ljetne stanke nastavlja s radom početkom rujna.

Pročitaj više!

 24.08.2011

Udruga Stol dobila je prostoriju za rad

Grad Kraljevica dodjelio je Udruzi prostoriju u prizemlju dvorca Nova Kraljevica – Frankopan i to dio adaptiranog ureda Turističke zajednice Grada Kraljevice.

Pročitaj više!

 19.08.2011

Grad Kraljevica u suradnji s udrugom Ad natura, poziva vas na 9. po redu pustolovnu utrku Ki Challenge 2011

Udruga Ad natura ove je godine odabrala Naš Grad za cilj svoje 9. po redu pustolovne utrke KI Challenge 2011.

Pročitaj više!

 09.08.2011

Obavijest proizvođačima alkoholnih pića za vlastite potrebe

Carinska uprava Republike Hrvatske, Carinarnica Rijeka, dodatno informira sve fizičke osobe - proizvođače jakih alkoholnih pića za vlastite potrebe

Pročitaj više!

 14.07.2011

Održana tradicionalna regata za klase Optimist i Laser 4.7.

I ove godine je u akvatoriju ispred poluotoka Oštro u organizaciji jedriličarskog kluba „Oštro“ održana tradicionalna regata za klase Optimist i Laser 4.7.

Pročitaj više!

 07.07.2011

Istraživanje dostupnog sadržaja na gradskim portalima i građanske uključenosti na web portalima gradova

S razvojem komunikacijske tehnologije, razvijale su se i usluge na gradskim portalima kao i tendencija gradova da iskoriste potencijal interneta za učinkovito vođenje grada...

Pročitaj više!

 04.07.2011

Sanacija kule dvorca Nova Kraljevica – Frankopan

Radovi na konstruktivnoj sanaciji istočne kule dvorca „Nova Kraljevica – Frankopan“ se bliže kraju. Otučena je cjelokupna stara žbuka, fugirani i injektirani zidovi...

Pročitaj više!

 30.06.2011

Blagdan Presvetog srca Isusova

U Križišću će se 1. srpnja 2011. godine proslaviti blagdan Presvetog srca Isusova. Detaljniji program pogledajte ovdje

Pročitaj više!

 30.06.2011

Izbori za vijeća nacionalnih manjina

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina na izbore za vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pročitaj više!

 29.06.2011

Koncesija za djelatnosti dimnjačarskih poslova

Obavjest o namjeri davanja koncesije za za stjecanje prava obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 14.06.2011

Dino Halepović državni prvak

Na Hrvatskom kickboxing prvenstvu u light contactu za starije kadete, održanom 11.lipnja, 2011. u Splitu, član Kickboxing kluba «Draga», DINO HALEPOVIĆ je u kategoriji -57 kg osvojio naslov državnog p

Pročitaj više!

 06.06.2011

Deponiranje građevinskog otpada – obavijest

Grad Kraljevica je za svoje građane dogovorio mogućnost deponiranja građevinskog otpada od iskopa terena, adaptacije-sanacije objekata i sl.

Pročitaj više!

 03.06.2011

Čišćenje septičkih jama – obavijest

Od 1. lipnja 2011.g. uslugu čišćenja septičkih i sabirnih jama na području Grada Kraljevice po cijeni od 62,37 nk/m bez PDV-a obavljat će KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka.

Pročitaj više!

 01.06.2011

Dance Queen na svjetskom natjecanju u plesu

Plesačice plesnog kluba "DANCE QUEEN" iz Kraljevice sudjelovale su na svjetskom natjecanju u plesu ESDU World Dance Masters 2011, koji se održao u Poreču od 18. do 22. svibnja.

Pročitaj više!

 30.05.2011

Natječaj za dva djelatnika u Turističko informativnom centru

Raspisan je natječaj za dva djelatnika u Turističko informativnom centru te da se natječaj može naći na stranicama turističke zajednice

Pročitaj više!

 30.05.2011

Započela konstruktivna sanacija istočne kule dvorca „Nova Kraljevica – Frankopan“

Kompletno se otuca stara žbuka, fugiraju i injektiraju zidovi materijalima na vapnenoj osnovi, učvršćuje kula pletivom od karbonskih vlakana, te nanovo žbuka vapnenim mortom.

Pročitaj više!

 27.05.2011

Tečaj Microsoft Worda i Microsoft Power Pointa

Hrvatska zajednica tehničke kulture organizira tečaj za sve srednjoškolce, ali i za sve one kojima je to potrebno...

Pročitaj više!

 27.05.2011

Ljetna škola tehničkih aktivnosti

Hrvatska zajednica tehničke kulture poziva djecu osnovnoškolskog uzrasta, zainteresirane za tehničko stvaralaštvo, da se uključe u 4. ljetnu školu tehničkih aktivnosti

Pročitaj više!

 26.05.2011

Obavjest o dežurstvu radi izbora za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina

Obavještavaju se nacionalne manjine na području Grada Kraljevice da će Izborno povjerenstvo Grada Kraljevice za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u 2011. godini dežurati na adresi Frankopan

Pročitaj više!

 16.05.2011

Upis djece u vrtić za 2011./2012. godinu

Ovom odlukom utvrđuje se način i organizacija upisa za radnu 2011./2012. godinu, kao i načini ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “Orepčići” u Kraljevici.

Pročitaj više!

 26.04.2011

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2010. godini

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2010. godinisukladno Zaključku Vlade RH od 17. ožujka 2011.g. („Narodne novine“ broj 32/11)

Pročitaj više!

 13.04.2011

Homo si teć 2011

U nedjelju 17. travnja Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija, Riječki sportski savez i Novi list i ove godine, petnaesti put za redom, pokreću akciju “Homo si teć 2011”

Pročitaj više!

 07.04.2011

Eko akcija Sitnik 2011

U subotu 7. svibnja, povodom dana zemlje krčit ćemo puteve, čistiti i kositi zelene površine, očistiti potok od smeća i sitnim građevinskim radovima oplemeniti izletište

Pročitaj više!

 06.04.2011

Radionica Digitalna fotografija u interijeru

Radionica Digitalna fotografija u interijeru će se održati od 15. do 17. travnja 2011. (petak od 17.30 do nedjelje do 14 sati) u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici

Pročitaj više!

 31.03.2011

Sanacije skalade u luci Kraljevica

U sklopu pripreme za sezonu Županijska lučka uprava Bakar – Kraljevica počela je s uređenjem svojih luka. Prvi u nizu radova je sanacije “skalade” u luci Kraljevica.

Pročitaj više!

 31.03.2011

Veliki uspjeh kreljevičkih djevojčica na Državnom prvenstvu

Plesni klub ''Dance Queen'' iz Kraljevice započeo je s aktivnim radom pred 4 godine, te sudjeluje na raznim nastupima i manifestacijama.

Pročitaj više!

 31.03.2011

Umirovljenici zakoračili u Globalno selo

Članovi Udruge Umirovljenika Grada Kraljevice su krajem 2010. ipočetkom 2011. pohađali informatički tečaj Putokaz u Globalno selo u Nacionalnom centru tehničke kulture

Pročitaj više!

 30.03.2011

Info dani 2011

o natječajima za potporu projektima i programima organizacijama civilnoga društva iz državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću u 2011

Pročitaj više!

 25.03.2011

Obavjest o održavanju obuke za popisivače u gradu Kraljevici

Obavještavamo sve popisivače da će se obuka za Popis stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine održati od ponedjeljka, 28. ožujka do četvrtka 31. ožujka 2011. godine

Pročitaj više!

 17.03.2011

Izvještaj o kvaliteti vode

Objedinjenae su informacije rezultata ispitivanja o zdravstvenoj o ispravnosti vode za piće, kvaliteti pročišćene otpadne vode te kakvoći mora za kupanje u 2010, godini.

Pročitaj više!

 10.03.2011

Predstava Zijaha Sokolovića „Međuigre 0-24“ u "Zvijezdi Danici"

Predstava Zijaha Sokolovića „Međuigre 0-24“ u petak 25. ožujka 2011.g. u prostorijama „Zvijezde Danice“ u dvorcu Frankopan u Kraljevici s početkom u 16,30 sati – ulaz slobodan.

Pročitaj više!

 08.03.2011

Obavijest kandidatima za sudionike popisa 2011. na području grada Rijeke, grada Bakra, Kastva, Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo.

Osobe koje će sudjelovazi u Popisu stanovništva - popisivači nakon uspješno završene obuke te položenog testa za popisivače, biti će imenove od strane županijskih popisnih povjerenstva...

Pročitaj više!

 03.03.2011

Mesopustari Kraljevice na HTV-u

Mesopustare Kraljevice možete vidjeti već ovog petka, 4. ožujka na 1. programu Hrvatske televizije oko 15:20 sati u emisiji pučke i predajne kulture

Pročitaj više!

 21.02.2011

Javni poziv za suce portnike

Za suca porotnika može biti imenovan punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika, a mandat traje četiri godine...

Pročitaj više!

 17.02.2011

Poziv kandidatima za sudjelovanje u Popisu stanovništva

Javni poziv svim zainteresiranim kandidatima za sudjelovanje u Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine za područje Primorsko-goranske županije

Pročitaj više!

 17.02.2011

Okoliš trgovine GM u Kraljevici

Pogledajte fotografije okoliša trgovine GM u Kraljevici

Pročitaj više!

 17.02.2011

Okoliš trgovine Ivan u Kraljevici

Pogledajte fotografije okolša trgovine Ivan u Kraljevici

Pročitaj više!

 10.02.2011

Objavljen je javni natječaj za dodjelu sredstava iz IPARD programa

Na temelju članka 41. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere 101 i Mjere 103 unutar IPARD programa Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje:

Pročitaj više!

 01.02.2011

Započinju geotehnički istražni radovi na dionici Križišće - Novi Vinodolski

Tijekom veljače 2011. započeti geotehnički istražni radovi (inženjerskogeološko kartiranje i geotehničko istražno bušenje), na AUTOCESTI A7 RUPA - ŽUTA LOKVA, DIONICA: KRIŽIŠĆE - NOVI VINODOLSKI

Pročitaj više!

 18.01.2011

Održavanje radionice na temu - Pisanje prijedloga projekta

Sudjelovanje na radionici za sve zainteresirane predstavnike i predstavnice udruga građana je besplatna, a održat će se u Gradskoj vijećnici u Crikvenici, u četvrtak, 20. siječnja, od 10 do 15 sati.

Pročitaj više!

 11.01.2011

Veliki uspjesi našeg šahista Igora Pejića

Petnaestogodišnji član šahovskog kluba Kraljevica Igor Pejić prošlogodišnji je dvostruki prvak Hrvatske u ekipnom šahu.

Pročitaj više!

 27.12.2010

Božićno-novogodišnji koncert

Hrvatsko glazbeno društvo "Zvijezda Danica" Vas poziva na koncert će se održati u crkvi sv. Nikole u srijedu 29. prosinca u 19 sati

Pročitaj više!

 23.12.2010

Sretan Božić i Nova godina

Grad Kraljevica

Pročitaj više!

 10.12.2010

Otvoren TIC

U dvorcu Nova Kraljevica – Frankopan je otvoren turističko informativni centar koji zamišljen kao mjesto na kome će svaki putnik i posjetitelj moći dobiti cjelovitu informaciju o Kraljevici i Kvarneru

Pročitaj više!

 10.12.2010

Platforma za osobe sa smanjenom pokretljivosti

Povodom Dana Grada, u ponedjeljak 6. prosinca u zgradi Grada puštena je u rad podizna platforma za osobe sa smanjenom pokretljivosti.

Pročitaj više!

 08.12.2010

Održan koncert Svome gradu

U sklopu obilježavanja Dana Grada Kraljevice, 5.12.2010. održan je koncert "Svome gradu" na kojem su nastupali HGD "Zvijezda Danica" i Mali zbor HGD "Zvijezda Danica".

Pročitaj više!

 07.12.2010

Održano hodočašće Svetom Nikoli u podmorju Kraljevice

U organizaciji kluba podvodnih aktivnosti Adria i Grada Kraljevice, na sada već tradicionalnom hodočašću sudjelovalo je 52 ronioca iz Italije, Slovenije i Hrvatske, što je najviše do sada.

Pročitaj više!

 06.12.2010

Održana predstava "Drvo ima srce"

U petak je u dvorcu Frankopan održana dobro posjećena dječja predstava Drvo ima srce

Pročitaj više!

 22.11.2010

Mikuljna

Događanja u gradu povodom dana Grada Kraljevice od 28. studenoga do 6. prosinca 2010.

Pročitaj više!

 15.11.2010

Održan turnir "Heroji Kornata"

Četvrti put za redom u organizaciji DVD-a Kraljevica održan je humanitarni malonogometni trunir “Heroji Kornata” u spomen na stradale vatrogasce na otoku Kornatu

Pročitaj više!

 05.11.2010

Gradonačelnikov demanti Novom Listu

Ispravak se odnosi na pogrešno naveden podatak o visini predloženog povećanja komunalne naknade za Brodogradilište i niz drugih nepreciznosti, čime se unosi zabuna i pogrešno informira javnost.

Pročitaj više!

 22.10.2010

Preregulacija prometa

Zbog radova u Strossmayerovoj ulici ulica se od ponedjeljka 25.10.2010. zatvara za promet na dionici od kućnog broja 60. do raskršća sa cestom za Krk. Promet će se odvijati zaobilazno ulicama...

Pročitaj više!

 14.10.2010

Košarkaši „Kraljevice“ pobjedom započeli novu sezonu

KK „Kraljevica“ – KK „Crikvenica“ 84:62 (25:23, 16:15, 22:13, 21:11)

Pročitaj više!

 11.10.2010

Prezentacija: Trg sv. Nikole

"na pola puta od sna do ostvarenja..." Prezentacija novog Trga sv. Nikole će se održati u srijedu 20. 10. 2010.

Pročitaj više!

 11.10.2010

Odluku o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete

Gradsko vijeće Grada Kraljevice je donijelo odluku o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete trgovačkom društvu Trgovinsko-tehnički servis d.o.o.

Pročitaj više!

 06.10.2010

Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Kraljevice u 2010. godini

Javna priznanja u smislu ove Odluke su: nagrada za životno djelo, nagrada za stvaralački rad, godišnja nagrada, povelja počasnog građanina Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 05.10.2010

Dezinsekcija i deratizacija u Gradu Kraljevici

Obavještavamo Vas da će se jesenska akcija obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Kraljevice provoditi od 06. do 07. 10. 2010. godine.

Pročitaj više!

 30.09.2010

Ponovljena javna rasprava za DPU 6 Šmrika

Javni uvid u prijedlog plana traje od 11. do 19. listopada 2010. godine, a moći će se izvršiti u JUO Grada Kraljevice radnim danom od 8 do 14 sati.

Pročitaj više!

 28.09.2010

Psihološko savjetovalište nastavlja s radiom

Zahvaljujući financijskoj podršci svoga Grada, građani Kraljevice i dalje mogu dobiti besplatnu psihološku podršku i pomoć u rješavanju različitih problema...

Pročitaj više!

 15.09.2010

Obnovljen parket Doma športova

Zbog novih pravila FIBE obnovljen je parket Doma športova u Kraljevici

Pročitaj više!

 15.09.2010

Joga u Kraljevici

Vježbe će se održavati svaki utorak i četvrtak od 18,00 sati u dvorcu Frankopan u Kraljevici.

Pročitaj više!

 15.09.2010

Nova pedagoška godina u Dječjem vrtiću Orepčići

Za svu djecu na području Grada Kraljevice značajna je informacija da su u tijeku prijave za kraće programe: ritmike i učenja engleskog jezika kroz igru i pjesmu.

Pročitaj više!

 02.09.2010

Poklon paketi za prvašiće

Grad Kraljevica će, kao i svake godine, prvog dana nastupajuće školske godine obdariti prvašiće s poklon paketima...

Pročitaj više!

 27.08.2010

Gradonačelnik ugostio mladu košarkašicu Andrijanu Cvitković

Gradonačelnik Josip Turina primio je našu mladu sugrađanku Andrijanu Cvitković koja je sa ženskom košarkaškom reprezentacijom U16 na Prvenstvu Europe u Grčkoj osvojila srebrno odličje.

Pročitaj više!

 28.07.2010

Riječka zaobilaznica sve bliže Kraljevici

Iako s velikim kašnjenjem riječka zaobilaznica u profilu autoputa sve je bliže Kraljevici.

Pročitaj više!

 28.07.2010

Započeta gradnja hale tvrtke Neograf u Žlibini

U poslovnoj zoni Žlibina, uz punu podršku Grada, niče nova, impresivna hala tvrtke „Neograf“.

Pročitaj više!

 28.07.2010

Obnova krova Domu u Šmriki

Nastavljaju se radovi na obnovi krova u Domu „Ivica Turina“ u Šmriki, započeti prošle godine.

Pročitaj više!

 28.07.2010

Rekonstrukcija Burićeve

I ove godine nastavlja se rekonstrukcija glavne šmričke ulice, ulice Ljudevita Burića

Pročitaj više!

 28.07.2010

Izlazak Zepterove jahte iz doka

Gradski vijećnici, vodstvo Grada i većina građana željela bi još puno puta gledati ovakav prizor u našem škveru.

Pročitaj više!

 22.07.2010

Javna rasprava

u postupku za Urbanistički plan uređenja UPU 6

Pročitaj više!

 06.07.2010

Natječaj za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete

Grad Kraljevica objavljuje javni natječaj za izbor izvoditelja kojem će se povjeriti obavljanja komunalne djelatnosti održavanje objekata i uređaja javne rasvjete

Pročitaj više!

 01.07.2010

Prvi letnji karneval va Kraljevici

Udruga “Mesopustari Kraljevice” proslavit će 15 let od svoga osnivanja i 40 let pjesme “Kartulina z Kraljevice” na letnjen karnevalu ki će se održat va Kraljevici 10. srpnja 2010.

Pročitaj više!

 30.06.2010

Kraljevačko kulturno leto 2010

U petak 9. srpnja je otvorenje Kraljevačkog kulturnog leta 2010. u dvorcu Frankopan u Kraljevici.

Pročitaj više!

 28.06.2010

Kraljevačka regata krstaša

Sa 77 brodova učesnika i četiristotinjak jedriličara i dalje se potvrđuje kao treća najbrojnija na Jadranu.

Pročitaj više!

 28.06.2010

Kulturnim programom obilježen kraj školske godine

U četvrtak 24. lipnja održana je u dvorcu Frankopan završna svečanost Osnovne škole Kraljevica povodom kraja školske godine

Pročitaj više!

 24.06.2010

Proslava Petrove u Bakarcu

Povodom proslave Petrove u 18,00 održat će se misa u župnoj crkvi Svetog Petra apostola, koju predvodi msgr. Mijo Liković...

Pročitaj više!

 24.06.2010

16. Kraljevačka regata krstaša

U subotu 26. lipnja 2010. održava se tradicioonalna 16. regata krstaša.

Pročitaj više!

 09.06.2010

Rano otkrivanje osteoporoze kod žena u dobi od 50 do 69 godina

0800 200 041 - je besplatni telefon za dogovor o prijavi termina za žene u dobi od 50 do 69 godina starosti

Pročitaj više!

 24.05.2010

Ponovljena javna rasprava

Temeljem odredbi iz članka 86. Zakona o prostornom uređenju i građenju (nn 76/07), Jedinstveni upravni odjel Grada Kraljevice kao nositelj izrade objavljuje

Pročitaj više!

 12.05.2010

Održana eko akcija "Na Vrtači"

Unatoč nepovoljnom vremenu akciji se odazvalo oko 150 građana, školaraca, pripadnika raznih udruga i poslovnih partnera Grada Kraljevice.

Pročitaj više!

 29.04.2010

Sufinanciranje sportskih programa

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH raspisalo Natječaj za sufinanciranje sportskih programa tijekom ljetnih i zimskih praznika

Pročitaj više!

 20.04.2010

Objava prethodnoj raspravi

Temeljem odredbi iz članka 83. Zakona o prostornom uređenju i građenju , Jedinstveni upravni odjel Grada Kraljevice objavljuje prethodnu raspravu za urbanistički plan uređenja UPU 6

Pročitaj više!

 20.04.2010

Obavijest o provođenju mjera obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije

Obavještavamo Vas da će se proljetna akcija obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Kraljevice provoditi od 21. do 22.04.2010. godine.

Pročitaj više!

 16.04.2010

Vraćamo se na vrtaču

I ove godine, u subotu 8. svibnja s početkom u 7.30 sati, povodom Dana planete Zemlje Grad Kraljevica tradicionalno organizira eko akciju...

Pročitaj više!

 19.03.2010

Kreditiranje poduzetnika i obrtnika

Primorsko-goranska županija je u suradnji s MINGORP i poslovnim bankama krenula u realizaciju kreditnih programa

Pročitaj više!

 17.03.2010

Predavanje za građane „Kako sigurno koristiti Internet i mobitel?“

U srijedu 24. ožujka s početkom u 18.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kraljevice održati će se predavanje na temu „Internet, mobitel i vaše dijete - kako sigurno koristiti Internet i mobitel?“

Pročitaj više!

 15.03.2010

Dvd Kraljevica ponovno darovao Dječju bolnicu Kantrida

Zahvaljujući inicijativi DVD-a Kraljevica, Odjelu za hematoonkologiju Dječje bolnice Kantrida doniran je vrijedan uređaj - monitor za praćenje vitalnih životnih funkcija malih bolesnika...

Pročitaj više!

 15.02.2010

Novoizabrani Predsjednik dr. Ivo Josipović posjetio Kraljevicu

U petak 12. Veljače u posjetu Gradu Kraljevici je boravio novoizabrani Predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović sa svojim suradnicima.

Pročitaj više!

 19.01.2010

Psihološko savjetovalište i u 2010.godini

Psihološko savjetovalište „Mali i veliki“nastavlja sa radom i u 2010. godini u Gradu Kraljevici.

Pročitaj više!

 15.01.2010

Obavjest o promjenama voznog reda KD "Autotrolej" na području grada Kraljevice

Grad Kraljevica je u dogovoru s Komunalnim društvom “Autotrolej” d.o.o. iz Rijeke, našim linijskim prijevoznikom, napravio izmjene voznog reda, koje su stupile na snagu 1. siječnja 2010.g.

Pročitaj više!

 04.01.2010

Obavijest gradonačelnika

Briga o svsishodnom urbanom razvoju Grada, o zaštiti prostora, a napose morske obale i zelenih površina Grad može provesti samo u suradnji sa svim svojim građanima.

Pročitaj više!

 31.12.2009

Obavjest o testiranju kandidata

Svi kandidati koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na provjeri znanja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Kraljevice, uputit će se na dodatno testiranje...

Pročitaj više!

 15.12.2009

Obavijest kandidatima za prijam u Jedinstvenu upravni odjel

Obavijest kandidatima za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radna mjesta: vježbenik VSS pravne struke i VSS građevinske struke

Pročitaj više!

 30.11.2009

Natječaj za vježbenike

Objavljujemo natječaj za prijam u službu u Grad Kraljevicu, Jedinstveni upravni odjel...

Pročitaj više!

 27.11.2009

NE koksari na Urinju!

Grad Kraljevica se oštro suprostavio izgradnji koksare na Urinju te je u sklopu Javne rasprave o «Studiji o utjecaju na okoliš za postrojenje za proizvodnju i preradu nafte – koking kompleks u Rafi

Pročitaj više!

 27.11.2009

Taekwon-do tradicionalni 10. Kup Kvarnera

U subotu 21. studenog u Domu kulture i sporta u Kraljevici, a u organizaciji taekwon-do kluba «Kraljevica» održan je tradicionalni 10. «Kup Kvarnera» za mlađe i starije kadete i kadetkinje.

Pročitaj više!

 25.11.2009

Proslava Dana Grada Kraljevice i blagdan župe Sv. Nikole

Proslava Dana Grada Kraljevice i blagdan župe Sv. Nikole u Kraljevici počinje 11. tradicionalnim hodočašćem pomoraca u nedjelju, 29. studenog...

Pročitaj više!

 19.11.2009

Javna rasprava

o detaljnom planu uređenja infrastrukturne površine luke otvorene za javni promet lokalnog značaja is1 uvale črišnjeva

Pročitaj više!

 19.10.2009

Poziv za učešće na priredbi za blagdan Sv. Nikole

Pozivamo roditelje predškolske djece s područja Grada Kraljevica da se jave u gradsku upravu radi ažuriranja spiska djece koja će sudjelovati u priredbi povodom blagdana Sv. Nikole.

Pročitaj više!

 14.10.2009

Održan 3. Humanitarni malonogometni turnir Heroji Kornata

U Kraljevici je 10. i 11. listopada 2009.g. u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljevica i MNK Gutman&Zele održan 3. Humanitarni malonogometni turnir "Heroji Kornata".

Pročitaj više!

 06.10.2009

Poziv za podnošenje prijedlogaza dodjelu javnih priznanja Grada Kraljevice

Javna priznanja u smislu ove Odluke su: nagrada za životno djelo, nagrada za stvaralački rad, godišnja nagrada, povelja počasnog građanina Grada Kraljevice

Pročitaj više!

 25.09.2009

Natječaj za stručnog suradnika za prostorno planiranje

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta,dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama...

Pročitaj više!

 20.09.2009

Urbanistički plan uređenja UPU 16 zone ugostiteljsko turističke namjene Šmrika

Javni uvid u prijedlog plana traje od 30. rujna do 30. listopada 2009. godine, a može se izvršiti u JUO Grada Kraljevice radnim danom od 8 do 14 sati

Pročitaj više!

 16.09.2009

Nastavlja se projekt "Da učenje ne bude mučenje"

Projekt se nastavlja i ove jeseni kako bi se učenici viših razreda osnovne škole, kroz edukativne radionice i brošuru o učenju, upoznali s osnovama učenja.

Pročitaj više!

 11.09.2009

Psihološko savjetovalište u gradu Kraljevici

Udruga Mali i veliki uz financijsku potporu Grada Kraljevica otvara vrata Psihološkog savjetovališta.

Pročitaj više!

 28.08.2009

Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja sporta

Obavještavamo Vas da je Primorsko-goranska županija objavila Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja sporta Primorsko-goranske županije...

Pročitaj više!

 14.08.2009

Sufinanciranje udžbenika za osnovnu i srednju školu

Grad Kraljevica će sufinancirati nabavku udžbenika za osnovnu i srednju školu s novčanim iznosom od 200,00 kn svim učenicima s područja Grada čija su ukupna obiteljska primanja u okviru limita...

Pročitaj više!

 21.07.2009

Prethodna rasprava

Temeljem odredbi iz članka 83. Zakona o prostornom uređenju i građenju (nn 76/07), Jedinstveni upravni odjel Grada Kraljevice kao nositelj izrade objavljuje

Pročitaj više!

 07.07.2009

Kraljevačko kulturno leto započinje u petak, 10. srpnja

Pod pokroviteljstvom Grada Kraljevice u petak, 10. srpnja 2009.g. započinje devetnaesto po redu Kraljevačko kulturno leto.

Pročitaj više!

 30.06.2009

Održana regata krstaša!

Pod pokroviteljstvom Grada Kraljevica u subotu 27. lipnja održana je još jedna uspješna regata krstaša.

Pročitaj više!

 26.06.2009

Petrova na Bakarcu

Povodom blagdana Petrove 29. lipnja 2009.g. u 21,00 sati na Bakarcu, na Placi održat će se koncert Mirjane Bobuš i kumpanije "Tramontana".

Pročitaj više!

 23.06.2009

18. lipnja 2009. godine konstituirano je Gradsko vijeće Grada Kraljevice

Temeljem Odluke o objavi izbornih rezultata za članove gradskog vijeća Grada Kraljevice i izvješća Mandatnog odbora na konstituirajućoj sjednici novoizabrani vijećnici Gradskog vijeća su:

Pročitaj više!

 18.06.2009

15. Kraljevačka regata krstaša

U subotu, 27. lipnja 2009. će se održati 15. Kraljevačka regata krstaša

Pročitaj više!

 17.06.2009

Izložba radova Likovne radionice Ana Katarina u subotu, 20. lipnja 2009. g. u 12 sati

Ideja razvijanja lijepoga, kreativnoga, plemenitoga i dobroga potakla je Grad Kraljevicu da pozove umjetnike iz Hrvatske i drugih zemalja na stvaranje i druženje u Likovnoj radionici Ana Katarina.

Pročitaj više!

 10.06.2009

Od 10. lipnja gradonačelnik Josip Turina, zamjenik Rastko Davila

Od 10. lipnja 2009.g. izvršnu vlast u Gradu Kraljevica obnašaju gradonačelnik Josip Turina i njegov zamjenik Rastko Davila.

Pročitaj više!

 01.06.2009

Josip Turina ponovno izabran za gradonačelnika

Gradsko izborno povjerenstvo utvrđuje da Grad Kraljevica ima ukupno 4218 birača i da je glasovalo 1908 birača, odnosno 45,23 %...

Pročitaj više!

 18.05.2009

Drugi krug izbora u Kraljevici

Mladen Blažina i Josip Turina sudjeluju u drugom krugu izbora za gradonačelnika Grada Kraljevice koji će se održati u nedjelju 31. svibnja 2009. godine.

Pročitaj više!

 18.05.2009

Rezultati izbora za gradonačelnika Grada Kraljevice

Od ukupno 4218 birača je glasovalo 2074 birača, odnosno 49,17 % od čega je bilo 2012 ili 97,01 % važećih glasova...

Pročitaj više!

 18.05.2009

Rezultati izbora za članove gradskog vijeća Grada Kraljevice

Od ukupno 4218 birača glasovalo je 2074, odnosno 49,17 %, od čega je bilo 2006 ili 96,72 % važećih glasova

Pročitaj više!

 15.05.2009

Klubsko takmičenjeudičarenju s obale i brodice

Održano je 1. klubsko takmičenje RŠK-a Jastog, Šmrika u udičarenju s obale i brodice.

Pročitaj više!

 06.05.2009

Prezentacija plesnog kluba DANCE QUEEN

Prezentacija plesnog kluba DANCE QUEEN će se održati u nedjelju, 10. svibnja s početkom u 20 h u Domu sporta i kulture u Kraljevici

Pročitaj više!

 05.05.2009

Edukativne radionice za mlade - izvješće za proljeće 2009.

Uz financijsku potporu PGŽ i Grada Kraljevica već četvrtu godinu se održavaju edukativne radionice za mlade.

Pročitaj više!

 05.05.2009

Vodič kroz lokalne izbore

U okviru projekta „Upoznavanje s novim sustavom izvršne vlasti na lokalnoj razini“ Udruga općina, u suradnji s udrugom GONG, je tiskala informativni letak za građane. Svrha je letka da prije lokalni

Pročitaj više!

 05.05.2009

Obavijest o provođenju mjera obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije

Proljetna akcija obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Kraljevice će se provoditi od 6. do 8. svibnja 2009. godine. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Pročitaj više!

 27.04.2009

Rezultati ispitivanja vode za piće, mora za kupnje i otpadnih voda

Dobili smo izvješća o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, kvaliteti pročišćenih otpadnih voda i kakvoći mora za kupanje u 2008. godini

Pročitaj više!

 25.04.2009

Čišćenje podmorja u Črišnjevoj

U subotu 25. travnja 2009. je održana velika radna akcija čišćenja podmorja u Črišnjevoj.

Pročitaj više!

 18.04.2009

Uspješna eko akcija

U subotu, 18. travnja građani Grada Kraljevice okupili su se u jutarnjim satima kako bi dali svoj doprinos ovogodišnjoj eko akciji „Eko – etno Sitovica 2009“

Pročitaj više!

 16.04.2009

Otvorenje izložbe u dvorcu Frankopan

Povodom 280. obljetnice Brodogradilišta Kraljevica u srijedu 22. travnja 2009. godine s početkom u 18,00 sati u dvorcu Frankopan otvara se izložba keramičkih radova Edith Merle

Pročitaj više!

 08.04.2009

Sitovica 2009

Eko - etno akcija povodom dana planeta zemlje

Pročitaj više!

 06.04.2009

Pročitajte novi Frankopan

Frankopan broj 21 možete pročitati u PDF formatu na ovom linku

Pročitaj više!

 01.04.2009

Izložba "Maske Šmričkih mačkar"

Izložbu morete pogljedat do srede, 1. travnja., a si oni ki nisu bili. moru pogljedat ča je se bilo na...

Pročitaj više!

 26.03.2009

Prezentacija kraljevačkih dvoraca u petak, 27. ožujka 2009. godine na Trsatu

U sklopu projekta "Susret frankopanskih gradova", u Hrvatskoj narodnoj čitaonici Trsat u Rijeci u petak, 27. ožujka 2009. godine s početkom u 19,00 sati predstavit će se Grad Kraljevica.

Pročitaj više!

 19.03.2009

Jedriličarski klub Oštro iz Kraljevice nabavio prvu jedrilicu klase Laser 4.7

Mladi jedriličari sa prvom jedrilicom klase Laser

Klub raspolaže solidnim jedrilicama klase Optimist i s ponekom jedrilicom klase Europa. Međutim...

Pročitaj više!

 19.03.2009

Radna akcija "Eko etno Sitovica" 2009.

U šipražju zaraslih oranica i izvan svakoga puta sakrio se mali razrušeni zaselak Sitovica...

Pročitaj više!

 17.03.2009

Grad Kraljevica će sufinancirati cijepljenja djevojčica protiv HPV-a

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kraljevice za 2009. godinu osigurana sredstva u visini 35.000 kn za sufinanciranje cijepljenja protiv HPV-a jedne generacije djevojčica.

Pročitaj više!

 11.03.2009

Uređena je šetnica između Bakarca i Kraljevice

Dugo smo je načimali, vrijednim rukama ravnali, kosili, širili, podzidavali i onda u samo par dana tuda je prošao mali stroj i ono što smo stvarali godinama postalo je ono pravo.

Pročitaj više!

 04.03.2009

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš magistralnog plinovoda Zlobin – Omišalj

Javni uvid za mještane područja Grada Kraljevice omogućen je u razdoblju od 2. do 31. ožujka 2009.g. u gradskoj vijećnici...

Pročitaj više!

 26.02.2009

"Orepčići" iz Kraljevice na riječkom karnevalu

Na poticaj i u suradnji s roditeljima oblikovana je maska – veseli orepčić koji uz naziv ustanove simbolizira i živahnost i nestašnost predškolske djece.

Pročitaj više!

 25.02.2009

Novi ciklus edukativnih radionica za mlade

Edukativne radionice za mlade organizira Udruga „Mali i veliki“ iz Kraljevice

Pročitaj više!

 19.01.2009

Počelo mesopusno ludilo

Gradonačelnik je svečano predao ključeve Grada predsjedniku Udruge „Mesopustara“ i time je otpočelo maškarano ludilo.

Pročitaj više!

 15.01.2009

Otvorenje trgovine prehrambenim proizvodima u Križišću

Mještani Križišća su dočekali dan otvaranja trgovine prehrambenim proizvodima.

Pročitaj više!

 09.12.2008

Prvo podmorsko hodočašće u Hrvatskoj

U tjednu raznih događanja povodom Dana Grada Kraljevice, u subotu 6. prosinca postavljen je brončani kip Svetog Nikole u podmorje na rtu Lipica na poluotoku Oštro.

Pročitaj više!

 08.12.2008

Frankopan broj 20 online

Od sada ćete moći svaki broj našeg lista Frankopan čitati online. Broj 20 možete pronaći ovdje

Pročitaj više!

 05.12.2008

Prstenovani labud u Kraljevici

Crvenokljuni labud, koji je odabrao Kraljevicu kao odredište svog dugog boravka, nedavno je dobio vratni prsten s oznakom 80PA.

Pročitaj više!

 03.12.2008

Odluka o izvršavanju proračuna za 2009. godinu

Na temelju odredbi Zakona o proračunu i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice na 29. sjednici održanoj 26. studenog 2008. godine, donosi odluku

Pročitaj više!

 28.11.2008

Postavljen kip Sv. Nikole.

Uoči jubilarnog 10. hodočašća u Kraljevicu, u najstarije u nas posvećeno svetište Sv. Nikole, pred crkvu je postavljen kip Sv. Nikole.

Pročitaj više!

 25.11.2008

Donacija DVD-a Kraljevica Odjelu za hematoonkologiju Dječje bolnice Kantrida

Donirane su dvije volumetrijske infuzijske pumpe, koje imaju za cilj olakšati kemoterapiju malim bolesnicima oboljelim od malignih bolesti...

Pročitaj više!

 20.11.2008

Pripreme za postavljanje kipa Sv. Nikole u podmorje

U sklopu svečanosti koja će se ove godine prirediti za Dan Grada Kraljevice, centralno događanje biti će postavljanje brončanog kipa Svetog Nikole u podmorje na rtu Lipica na poluotoku Oštro.

Pročitaj više!

 14.11.2008

Dodijeljene nagrade i stipendije izvrsnim učenicima i studentima

Gradsko poglavarstvo je temeljem provedenog natječaja donijelo odluku o dodjeli godišnjih nagrada za ostvareni uspjeh u školskoj godini 2007/2008 godini.

Pročitaj više!

 06.11.2008

Sv. Nikola daruje djecu

Odlukom Gradskog poglavarstva pristupilo se nabavki ukupno 400 poklon paketa za djecu predškolskog uzrasta i učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole.

Pročitaj više!

 04.11.2008

Nova igrališta za badminton

Nakon što je prošle godine uređen lijevi podest dvorane Doma kulture i sporta u Kraljevici, ove godine je uređen i desni podest istim tipom epoxi podnog sustava.

Pročitaj više!

 29.10.2008

Česta pitanja građana

Iskoristite portal grada Kraljevice da postavite pitanja gradskoj upravi.

Pročitaj više!

 27.10.2008

Prikupljanje ponuda za sanaciju lukobrana na kupalištu Oštro u Kraljevici

Gradsko poglavarstvo je raspisalo javni natječaj za prikupljanje ponuda za sanaciju oštećenja glave lukobrana na kupalištu Oštro u Kraljevici.

Pročitaj više!

 20.10.2008

Radionice o učenju

Cijeli obrazovni sustav temelji se na učenju, a pri tome se učenike nigdje ne poučava toj vještini...

Pročitaj više!

 13.10.2008

Uspjeh naših podvodnih fotografa

Danijel Frka, Ratko Petričić i Andrea Tosi iz ronilačkog kluba Adria iz Kraljevice su na otvorenom prvenstvu Hrvatske u podvodnoj fotografiji ostvarili zapažen uspjeh

Pročitaj više!

 11.10.2008

Održan taekwon-do turnir "Kup Kvarnera"

Najuspješniji su bili klubovi «Ogrc» iz Novske, «Orka as» i «Dubrava» iz Zagreba, «Zaprešić», «Gacka» iz Otočca i «Grobnik» iz Čavala.

Pročitaj više!

 03.10.2008

Održana 147. sjednica Gradskog poglavarstva

Na održanoj 147. sjednici Gradskog poglavarstva usvojeni su slijedeći zaključci:

Pročitaj više!

 20.09.2008

Malonogometni turnir "Heroji Kornata"

U organizaciji DVD-a Kraljevica, a u suradnji s malonogometnim klubom „Gutman & Zele“, proteklog vikenda uspješno je održan humanitarni malonogometni turnir „Heroji Kornata“.

Pročitaj više!

 18.09.2008

144 sjednica gradskog poglavarstva

Na 144. sjednici Gradskog poglavarstva održanoj 18. rujna 2008. godine doneseni su slijedeći zaključci

Pročitaj više!

 11.09.2008

143. sjednica Gradskog poglavarstva

11. rujna 2008. godine je održana 143. sjednica Gradskog poglavarstva

Pročitaj više!

 07.09.2008

Naši koncesionari

Dimnjačarski poslovi, prijevoz pokojnika, crpljenje i odvoz fekalija, naplata parkiranja, opskrba plinom

Pročitaj više!

 04.09.2008

Uređenje groblja

Na blagdan Svi sveti groblje u Kraljevici dočekat će posjetitelje uređeno...

Pročitaj više!

 01.09.2008

Dječji vrtić "Orepčići" Kraljevica od 1. rujna otvara novu odgojnu skupinu

Dječji vrtić «Orepčići» u Kraljevici ove jeseni započinje desetu godinu rada otvaranjem jedne nove mješovite skupine predškolske djece.

Pročitaj više!

 29.08.2008

Dobro došli u školu

Dobro došli u školu

Kao i svake godine Grad Kraljevica svojim prvašićima uljepšat će početak njihova školovanja darivanjem prigodnih poklon paketa...

Pročitaj više!

 05.08.2008

Otkriveno spomen obilježje poginulim braniteljima

04. kolovoza 2008. godine svečano je otkriveno spomen obilježje poginulim braniteljima Domovinskog rata s područja Grada Kraljevice...

Pročitaj više!

 01.03.2008

Nova katastarska izmjera i sređenje zemljišne knjige za nekretnine u katastarskoj općini Šmrika

Područni ured za katastar Rijeka i Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci, započeli su s radom na postupku nove katastarske izmjere i sređivanja zemljišno-knjižnog stanja

Pročitaj više!

 29.11.2016

Uoči proslave Dana Grada Kraljevice dodijeljene gradske Zahvalnice


U Gradskoj vijećnici Grada Kraljevice, dana 28. studenog 2016. godine održana je svečana podjela zahvalnica. Zahvalnice Grad Kraljevica dodjeljuje kao javno priznanje fizičkoj ili pravnoj osobi, udruzi, ustanovi ili instituciji neovisno o prebivalištu odnosno sjedištu, za postignuti jednokratni uspjeh, doprinos promidžbi i ugledu Grada Kraljevice, zbog dane donacije, za uspješnu suradnju i druge osobite zasluge.

Za sjajne sportske rezultate zahvalnicu je dobila Ema Hajdinić, sedmogodišnja je djevojčica i učenica 2. razreda Osnovne škole Kraljevica koja je šah počela trenirati početkom 2016. godine kao članica Šahovskog kluba Kraljevica. Košarkaški klub „Kraljevica“ zahvalnicu je dobio za 45 godina neprekinutog sportskog djelovanja na zadovoljstvo mnogih generacija i zajednice uopće.

Zahvalnicu za humanitaran rad zaslužili su Društvo dragovoljnih darivatelja krvi Grada i Brodogradilišta Kraljevica, Gradsko društvo Crvenog križa Kraljevica i Udruga umirovljenika Grada Kraljevice. Društvo dragovoljnih darivatelja krvi Grada i Brodogradilišta Kraljevica za nesebičan humanitaran rad i organizaciju akcija dobrovoljnog darivanja krvi te promicanje plemenitosti davanja kod novih naraštaja, Gradsko društvo Crvenog križa Kraljevica za nesebičan humanitaran rad na području Grada Kraljevice i doprinos razvoju civilnog društva te Udruga umirovljenika Grada Kraljevice za organizaciju i sudjelovanje u nizu aktivnosti na području Grada Kraljevice i doprinos razvoju civilnog društva. Centru za rehabilitaciju Fortica – Kraljevica za izniman doprinos u unapređenju zdravlja i otvorenosti prema lokalnoj zajednici novim projektima.

U području kulture zahvalnice su uručene Kulturno umjetničkom društvu „Lanterna“ Kraljevica za izuzetan doprinos u očuvanju kulturne baštine i njegovanju starih napjeva, Mesopustarima Kraljevice radi osmišljenih programa koji su poboljšali kvalitetu života najmlađih, promoviranja Grada među susjednim gradovima i očuvanja kulturne baštine te Radmili Toić za izuzetan doprinos u očuvanju kulturne baštine i promociji posebnosti Grada Kraljevice u zajednici i šire.

Radi osmišljenih programa koji su poboljšali kvalitetu života mladih i sudjelovanju u pilot projektu „Mladi su snaga zajednice“ koordinatorici projektnog tima za projekt - Cestovni poligon Tini Močilac i koordinatoru projektnog tima za projekt - Park Križišće Davoru Mavrincu uručene su zahvalnice.

Gradonačelnica Grada Kraljevice čestitala je svim dobitnicima ističući kako joj je iznimno zadovoljstvo uručiti nagrade svim dobitnicima. Veliki broj ljudi na razne načine doprinosi našoj zajednici te smo željeli zahvaliti onima koji su tijekom godine doprinijeli tome. Ove zahvalnice su dodatni poticaj za Vaš daljnji uspješan rad.“ poručila je gradonačelnica Grada Kraljevice Nada Turina Đurić.

 

METEO KRALJEVICA
29°C
Tlak: 1015 hPa
Relativna vlaga: 43%
Vjetar: 3 m/s
Interaktivna karta
Grada Kraljevice


 

Javna rasprava

Višenamjenska dvorana PraktikUm Kraljevica

 

Časopis Frankopan

Frankopan br. 48

Arhiva

VIDEO KRALJEVICA

Trg Svetog Nikole

Pitanja građana

Česta pitanja i odgovori

  - građevinska zemljišta

  - razne teme

 

Postavite pitanjePOSTAVITE PITANJE
gradskoj upravi!

 

Preuzmite AdriaGUIDE putni vodič
Download your AdriaGUIDE travel guide
iPhone / iPad
Android
Garmin

 

GRAD KRALJEVICA; Adresa: Frankopanska 1a; 51262 Kraljevica; Telefon: 051 282 450;