PRETRAŽIVANJE:   
Utorak, 19.11.2019.
PRODAJA - ZADNJE VIJESTI
 21.02.2018

Natječaj o prodaji nekretnina

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima...

Pročitaj više!

 31.10.2017

NATJEČAJ O PRODAJI NEKRETNINA

Grad Kraljevica te Polić Hulda, Polić Boris, Polić Tamara, Polić Brano i Polić Branka objavljuju zajedničku prodaju jedinstvenog građevinskog zemljišta kojeg čine:

Pročitaj više!

 23.11.2016

Natječaj o prodaji nekretnine

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima...

Pročitaj više!

 29.04.2016

Natječaj o prodaji nekretnina

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima...

Pročitaj više!

 29.04.2016

Natječaj o prodaji nekretnina

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima...

Pročitaj više!

 05.11.2015

Natječaj o prodaji nekretnine

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta označenog kao: 1)građevinsko zemljište na Vršini - Kraljevica, u 1/1 vlasništvu Grada Kraljevice...

Pročitaj više!

 24.07.2015

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta označenih kao:

Pročitaj više!

 17.03.2015

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta građevinske zone u 1/1 vlasništvu Grada Kraljevice:

Pročitaj više!

 18.07.2014

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta građevinske zone u 1/1 vlasništvu Grada Kraljevice, označenih kao: građevinsko zemljište u Šmriki, pašnjak Gornje selo, označeno kao k.č.br. , građevinsko

Pročitaj više!

 25.03.2014

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta građevinske zone u 1/1 vlasništvu Grada Kraljevice, označenih kao:

Pročitaj više!

 23.12.2013

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta građevinske zone u 1/1 vlasništvu Grada Kraljevice, označenih kao:

Pročitaj više!

 22.04.2013

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta

Idealni dio od 17/18 dijela k.č.br.470/2, upisane u z.k.ul.2182, k.o. Kraljevica, na kojoj je zabilježeno postojanje spora, ukupne površine 106 m2, u naravi 100 m2 po početnoj cijeni od 460,00 kn/m2,

Pročitaj više!

 29.03.2013

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta građevinske zone, označenih kao:

Pročitaj više!

 18.01.2013

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta građevinske zone, označenih kao:

Pročitaj više!

 29.10.2012

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta izvan građevinske zone, označenih kao:

Pročitaj više!

 15.10.2012

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta - gradilišta

Pročitaj više!

 25.08.2012

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta - gradilišta označenog kao:

Pročitaj više!

 20.06.2012

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta - gradilišta označenog kao:

Pročitaj više!

 21.05.2012

Natječaj o prodaji nekretnina

zemljište u Kraljevici, pašnjak Pod Banj, označeno kao k.č.br. 3238/25 z.k.ul. 1856 k.o. Kraljevica, površine 368 m2 po početnoj cijeni od 560 kn/m2 odnosno 206.080,00 kn.

Pročitaj više!

 16.02.2012

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju građevinskog zemljišta - gradilišta

Pročitaj više!

 05.12.2011

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju građevinskog zemljišta - gradilišta...

Pročitaj više!

 28.10.2011

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju građevinskog zemljišta - gradilišta označenog kao: -K.č.br. 752/2 z.k.ul. 1649 k.o. Kraljevica i -K.č.br. 3028/28 k.o. Šmrika

Pročitaj više!

 10.10.2011

Natječaj o prodaji nekretnina

Na oglasnoj ploči Grada Kraljevice i na web stranicama Grada, objavljuje se natječaj za prodaju građevinskih zemljišta, slijedećeg sadržaja:

Pročitaj više!

 11.05.2011

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta radi formiranja okućnice označenih kao:

Pročitaj više!

 10.11.2010

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta radi formiranja okućnica

Pročitaj više!

 14.05.2009

Natječaj o prodaji građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni Uvala Scott

Grad Kraljevica objavljuje prodaju nekretnina – građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni Uvala Scott (zona turističke namjene)...

Pročitaj više!

 22.04.2009

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju nekretnina – građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni Uvala Scott (zona turističke namjene T13A i/ili T23)...

Pročitaj više!

 20.10.2008

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju nekretnina – građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni Uvala Scott...

Pročitaj više!

 18.09.2008

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju nekretnina – građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni Uvala Scott (zona turističke namjene T13A i/ili T23),

Pročitaj više!

 23.10.2014

Natječaj o prodaji nekretnina - zemljišta građevinske zone

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD KRALJEVICA
Gradonačelnik
51262 KRALJEVICA, p.p. 31
tel. 282-450, fax. 281-419

KLASA: 943-01/14-01/11
URBROJ: 2170/08-01-14-2
Kraljevica, 22. listopada 2014.g.

NATJEČAJ O PRODAJI NEKRETNINA

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta građevinske zone u 1/1 vlasništvu Grada Kraljevice, označenih kao:

1. građevinsko zemljište u Šmriki, pašnjak Gornje selo, označeno kao k.č.br. 606/4 z.k.ul. 1560 k.o. Šmrika, površine 497 m2 i pašnjak Gornje selo označeno kao k.č.br. 605/1 z.k.ul. 561 k.o. Šmrika, površine 212 m2 (kao jedinstveno gradilište ukupne površine 709 m2), po početnoj cijeni od 302,80 kn/m2, ukupno 214.685,20 kn

2. građevinsko zemljište na Vršini - Kraljevica, označeno kao k.č.br. 752/2 z.k.ul. 1649 k.o. Kraljevica, pašnjak i šuma od 818 m2, po početnoj cijeni od 287,66 kn/m2, ukupno 235.305,88 kn

3. građevinsko zemljište u Kraljevici, šuma Dražina, označeno kao k.č.br. 1543 z.k.ul. 1647 k.o. Kraljevica, površine 590 m2, po početnoj cijeni od 264,95 kn/m2, ukupno 156.320,50 kn.

Kupac snosi troškove prijenosa i uknjižbe nekretnina te porez na promet nekretnina.
Na natječaju mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe.

Ponuda mora sadržavati:

1. ime i prezime, OIB i adresu natjecatelja ili naziv i sjedište te MBS i OIB pravne osobe

2. dokaz da je natjecatelj državljanin Republike Hrvatske (preslika domovnice ili osobne iskaznice), a za pravne osobe rješenje o registraciji s dokazom o osobi ovlaštenoj za zastupanje

3. dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od 10% od početne prodajne cijene na žiro račun Grada Kraljevice HR3424020061820900003, poziv na broj 68 7706-OIB.

4. iznos ponuđene cijene po četvornom metru

5. broj računa natjecatelja radi eventualnog povrata jamčevine.

Ponude se dostavljaju do 24. studenoga 2014. godine na adresu: na adresu: Grad Kraljevica, 51262 Kraljevica, Frankopanska 1a (p.p. 31) ili na urudžbeni zapisnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada, u zatvorenoj omotnici s obveznom naznakom “ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA - NE OTVARATI”.

Ponuđači će biti izvješteni o najpovoljnijoj ponudi u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Gradonačelnika o prihvatu najpovoljnije ponude.

Kupac je dužan u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Gradonačelnika o prihvatu ponude, sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnina. Ako iz neopravdanih razloga kupac ne sklopi ugovor u predviđenom roku, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine. Pravo na povrat jamčevine gubi se i u slučaju kada kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 45 dana, u kom slučaju Grad ima pravo raskinuti ugovor.

Gradonačelnica
Nada Turina Đurić, dipl. polit.

 

METEO KRALJEVICA
29°C
Tlak: 1015 hPa
Relativna vlaga: 43%
Vjetar: 3 m/s
Interaktivna karta
Grada Kraljevice


 

Javna rasprava

Višenamjenska dvorana PraktikUm Kraljevica

 

Časopis Frankopan

Frankopan br. 47

Arhiva

VIDEO KRALJEVICA

Trg Svetog Nikole

Pitanja građana

Česta pitanja i odgovori

  - građevinska zemljišta

  - razne teme

 

Postavite pitanjePOSTAVITE PITANJE
gradskoj upravi!

 

Preuzmite AdriaGUIDE putni vodič
Download your AdriaGUIDE travel guide
iPhone / iPad
Android
Garmin

 

GRAD KRALJEVICA; Adresa: Frankopanska 1a; 51262 Kraljevica; Telefon: 051 282 450;