PRETRAŽIVANJE:   
Petak, 13.12.2019.
PROJEKTI - ZADNJE VIJESTI
 17.07.2018

Projekti

Projekti

Pročitaj više!

 18.05.2010

Turistička zona Šmrika

Planira se izgradnja hotelskog kompleksa s brojnim zabavnim, rekreativnim, trgovačkim i ugostiteljskim sadržajima.

Pročitaj više!

 21.07.2009

Sociološka studija Grada Kraljevice

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba izradio je sociološku studiju Grada Kraljevica.

Pročitaj više!

 13.07.2009

Javna rasprava

Javna rasprava o izmjenama i dopunama prostornog plana i izmjene i dopune detaljnog plana uređenja poslovne zone K1 Žlibina

Pročitaj više!

 28.05.2009

Prethodana rasprava...

...o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Grada Kraljevice i izmjenama i dopunama detaljnog plana uređenja poslovne zone K1 Žlibina

Pročitaj više!

 13.05.2009

Koncept integralnog urbanog razvoja Grada Kraljevice

Poziv na otvoreni okrugli stol u četvrtak 14. svibnja u 18 sati u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici s temom: „Razvojna vizija Grada Kraljevice i kako ju ostvariti“

Pročitaj više!

 24.04.2009

Obavijest o izradi urbanističkih planova uređenja

Temeljem odredbi iz članka 82. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji Grad Kraljevica daje...

Pročitaj više!

 24.04.2009

Obavijest o izradi urbanističkog plana uređenja UPU turističke zone Šmrika

Temeljem odredbi iz članka 82. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07) Grad Kraljevica daje...

Pročitaj više!

 08.04.2009

Obavjest o izradi urbanističkih planova uređenja

Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone K-1 Žlibina i izradi Drugih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice pokrenuta je izrada:

Pročitaj više!

 19.03.2009

Poslovne zone


Dugačak i mukotrpan je put ka realizaciji našeg opredjeljenja o razvoju poduzetničkih zona. No napokon se stvari kreću s mrtve točke. Prostornim planom grada predviđene su poslovne zone Žlibina, Briljeva i Vrtača te zone ostale namjene (mješovite, pretežito poslovne) Briljeva i Bobuši. U Žlibini su izgrađene dvije nove hale, treća je pred gradnjom, a još dvije čekaju izmjenu detaljnog plana koji je u tijeku. Infrastrukturno je zona već poprilično opremljena, a svake godine se izvajaju značajna sredstva za njeno daljnje opremanje. Za poslovnu i ostalu zonu Briljeva izrađeni su detaljnji planovi koji će biti usvojeni čim se dobije suglasnost Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva na socio-ekonomsku studiju (obavezna za trgovine veće od 3000 m2). Istovremeno se priprema dokumentacija za lokacijsku dozvolu za prvi objekt kao i za infrastrukturu. Nedavno je Gradsko vijeće donijelo odluku o izradi urbanističkog plana uređenja ostale zone Bobuši pa je izrada o u tijeku. Jedina poslovna zona čija realizacija je u zastoju je Vrtača, iako postoji veliki interes poduzetnika za izgradnjom. Razlozi su u činjenici da je teren proveden kao poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, pa je za privođenju zemljišta ciljanoj namjeni potrebna suglasnost Ministarstva na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, koji je izrađen, ali nedostaju još neki dokumenti prije izdavanja suglasnosti.

Kraljevica, 19. ožujka 2009.
Vladimir Dročić, dipl. ing. arh.
Član Poglavarstva zadužen za održivi razvoj, urbanizam, gospodarstvo i zaštitu okoliša

 

METEO KRALJEVICA
29°C
Tlak: 1015 hPa
Relativna vlaga: 43%
Vjetar: 3 m/s
Interaktivna karta
Grada Kraljevice


 

Javna rasprava

Višenamjenska dvorana PraktikUm Kraljevica

 

Časopis Frankopan

Frankopan br. 48

Arhiva

VIDEO KRALJEVICA

Trg Svetog Nikole

Pitanja građana

Česta pitanja i odgovori

  - građevinska zemljišta

  - razne teme

 

Postavite pitanjePOSTAVITE PITANJE
gradskoj upravi!

 

Preuzmite AdriaGUIDE putni vodič
Download your AdriaGUIDE travel guide
iPhone / iPad
Android
Garmin

 

GRAD KRALJEVICA; Adresa: Frankopanska 1a; 51262 Kraljevica; Telefon: 051 282 450;