PRETRAŽIVANJE:   
Petak, 13.12.2019.
PRODAJA - ZADNJE VIJESTI
 21.02.2018

Natječaj o prodaji nekretnina

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima...

Pročitaj više!

 31.10.2017

NATJEČAJ O PRODAJI NEKRETNINA

Grad Kraljevica te Polić Hulda, Polić Boris, Polić Tamara, Polić Brano i Polić Branka objavljuju zajedničku prodaju jedinstvenog građevinskog zemljišta kojeg čine:

Pročitaj više!

 23.11.2016

Natječaj o prodaji nekretnine

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima...

Pročitaj više!

 29.04.2016

Natječaj o prodaji nekretnina

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima...

Pročitaj više!

 29.04.2016

Natječaj o prodaji nekretnina

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima...

Pročitaj više!

 05.11.2015

Natječaj o prodaji nekretnine

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta označenog kao: 1)građevinsko zemljište na Vršini - Kraljevica, u 1/1 vlasništvu Grada Kraljevice...

Pročitaj više!

 24.07.2015

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta označenih kao:

Pročitaj više!

 17.03.2015

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta građevinske zone u 1/1 vlasništvu Grada Kraljevice:

Pročitaj više!

 23.10.2014

Natječaj o prodaji nekretnina - zemljišta građevinske zone

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta građevinske zone u 1/1 vlasništvu Grada

Pročitaj više!

 18.07.2014

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta građevinske zone u 1/1 vlasništvu Grada Kraljevice, označenih kao: građevinsko zemljište u Šmriki, pašnjak Gornje selo, označeno kao k.č.br. , građevinsko

Pročitaj više!

 25.03.2014

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta građevinske zone u 1/1 vlasništvu Grada Kraljevice, označenih kao:

Pročitaj više!

 23.12.2013

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta građevinske zone u 1/1 vlasništvu Grada Kraljevice, označenih kao:

Pročitaj više!

 22.04.2013

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta

Idealni dio od 17/18 dijela k.č.br.470/2, upisane u z.k.ul.2182, k.o. Kraljevica, na kojoj je zabilježeno postojanje spora, ukupne površine 106 m2, u naravi 100 m2 po početnoj cijeni od 460,00 kn/m2,

Pročitaj više!

 29.03.2013

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta građevinske zone, označenih kao:

Pročitaj više!

 18.01.2013

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta građevinske zone, označenih kao:

Pročitaj više!

 29.10.2012

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta izvan građevinske zone, označenih kao:

Pročitaj više!

 15.10.2012

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta - gradilišta

Pročitaj više!

 25.08.2012

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta - gradilišta označenog kao:

Pročitaj više!

 20.06.2012

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta - gradilišta označenog kao:

Pročitaj više!

 21.05.2012

Natječaj o prodaji nekretnina

zemljište u Kraljevici, pašnjak Pod Banj, označeno kao k.č.br. 3238/25 z.k.ul. 1856 k.o. Kraljevica, površine 368 m2 po početnoj cijeni od 560 kn/m2 odnosno 206.080,00 kn.

Pročitaj više!

 16.02.2012

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju građevinskog zemljišta - gradilišta

Pročitaj više!

 05.12.2011

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju građevinskog zemljišta - gradilišta...

Pročitaj više!

 10.10.2011

Natječaj o prodaji nekretnina

Na oglasnoj ploči Grada Kraljevice i na web stranicama Grada, objavljuje se natječaj za prodaju građevinskih zemljišta, slijedećeg sadržaja:

Pročitaj više!

 11.05.2011

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta radi formiranja okućnice označenih kao:

Pročitaj više!

 10.11.2010

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju zemljišta radi formiranja okućnica

Pročitaj više!

 14.05.2009

Natječaj o prodaji građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni Uvala Scott

Grad Kraljevica objavljuje prodaju nekretnina – građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni Uvala Scott (zona turističke namjene)...

Pročitaj više!

 22.04.2009

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju nekretnina – građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni Uvala Scott (zona turističke namjene T13A i/ili T23)...

Pročitaj više!

 20.10.2008

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju nekretnina – građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni Uvala Scott...

Pročitaj više!

 18.09.2008

Natječaj o prodaji nekretnina

Grad Kraljevica objavljuje prodaju nekretnina – građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni Uvala Scott (zona turističke namjene T13A i/ili T23),

Pročitaj više!

 28.10.2011

Natječaj o prodaji nekretnina

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članaka 9. i 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Kraljevice („Službene novine PGŽ“ br. 41/09) i članka 32. Statuta Grada Kraljevice („Službene novine PGŽ“ broj 29/09,) te Odluke Gradskog vijeća Grada Kraljevice od 4. listopada 2011.g., Grad Kraljevica objavljuje

NATJEČAJ
o prodaji nekretnina


Grad Kraljevica objavljuje prodaju građevinskog zemljišta - gradilišta označenog kao:
-K.č.br. 752/2 z.k.ul. 1649 k.o. Kraljevica, pašnjak i šuma od 818 m², po početnoj cijeni od 480,00 kn/m², odnosno 392.640,00 kuna;
-K.č.br. 3028/28 k.o. Šmrika po novoj izmjeri (k.č.br. 4118/20) k.o. Šmrika, površine 451 m², po početnoj cijeni od 530,00 kn/m², odnosno 239.030,00 kuna.

Kupac snosi troškove prijenosa i uknjižbe nekretnina, te porez na promet nekretnina.
Na natječaju mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe.

Ponuda mora sadržavati:
1.ime i prezime, OIB i adresu natjecatelja ili naziv i sjedište, te MBS i OIB pravne osobe
2.dokaz da je natjecatelj državljanin Republike Hrvatske (preslika domovnice ili osobne iskaznice), a za pravne osobe rješenje o registraciji s dokazom o osobi ovlaštenoj za zastupanje
3.dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od 10% od početne prodajne cijene na žiro račun Grad Kraljevica 2402006-1820900003, poziv na broj 68 7706-OIB
4.iznos ponuđene cijene po četvornom metru
5.broj računa natjecatelja radi eventualnog povrata jamčevine.

Kupac je dužan, u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća o prihvatu ponude, sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnina. Ako iz neopravdanih razloga kupac ne sklopi ugovor u predviđenom roku, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Ugovor o kupoprodaji nekretnine biti će raskinut ukoliko kupac ne uplati ugovorenu cijenu u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.
Ponude se dostavljaju do 14. studenog 2011.g. na adresu: Grad Kraljevica, 51262 Kraljevica, Frankopanska 1a ili na urudžbeni zapisnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada, s naznakom “ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA - NE OTVARATI”.
Ponuđači će biti izvješteni o najpovoljnijoj ponudi u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća o prihvatu najpovoljnije ponude.

Gradonačelnik Josip Turina v.r.

 

METEO KRALJEVICA
29°C
Tlak: 1015 hPa
Relativna vlaga: 43%
Vjetar: 3 m/s
Interaktivna karta
Grada Kraljevice


 

Javna rasprava

Višenamjenska dvorana PraktikUm Kraljevica

 

Časopis Frankopan

Frankopan br. 48

Arhiva

VIDEO KRALJEVICA

Trg Svetog Nikole

Pitanja građana

Česta pitanja i odgovori

  - građevinska zemljišta

  - razne teme

 

Postavite pitanjePOSTAVITE PITANJE
gradskoj upravi!

 

Preuzmite AdriaGUIDE putni vodič
Download your AdriaGUIDE travel guide
iPhone / iPad
Android
Garmin

 

GRAD KRALJEVICA; Adresa: Frankopanska 1a; 51262 Kraljevica; Telefon: 051 282 450;