Start Survey Survey
PRETRAŽIVANJE:   
Utorak, 27.09.2016.

SLUŽBENE Informacije GRADA
Kraljevica

 

Izdvajamo
 06.06.2016

"Leto va Kraljevici 2016", kalendar događaja

Pročitaj više!

 25.05.2016

POS – konačna lista prvenstva

Nakon obrađenih svih zahtjeva za kupnju stana koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje...

Pročitaj više!

 04.05.2016

Prezentacija Programa POS-a - Kraljevica

Pročitaj više!

 04.05.2016

POS - Prijedlog liste prvenstva

Temeljem članka 29. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva za kupnju stanova koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Kraljevici...

Pročitaj više!

 22.01.2016

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Kraljevici

Pročitaj više!

 23.11.2015

Dani Sv. Nikole 2015.

Program

Pročitaj više!

 24.07.2015

Poziv za upućivanje pisma namjere o kupnji građevinskog zemljišta

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 18/13) i član

Pročitaj više!

 30.06.2015

Leto va Kraljevici 2015.

Program

Pročitaj više!

 29.12.2014

Zelena energija u mom domu

Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje programa poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Pročitaj više!

 22.08.2014

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 01.01. do 30.06.2014.g.

Pročitaj više!

 13.06.2014

Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje programa poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Grad Kraljevica u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Primorsko-goranskom županijom raspisuje natječaj.

Pročitaj više!

 13.03.2014

Porez na kuće za odmor i porez na tvrtku – obavijest

Grad Kraljevica je od 01.01.2014. godine od Porezne uprave preuzeo poslove razreza i naplate poreza na kuće za odmor i poreza na tvrtku.

Pročitaj više!

NOVOSTI
 27.09.2016

Poziv za dostavu ponuda za uslugu ukopa pokojnika na grobljima na području Grada Kraljevice

Temeljem plana Proračuna Grada Kraljevice za 2016. i projekcije za 2017. godinu, a po nalogu Gradonačelnice (KLASA: 406-09/16-02/65, URBROJ: 2170/08-01-16-1), u skladu s Odlukom o provedbi...

Pročitaj više

 26.09.2016

Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Kraljevice u 2016. godini

Temeljem članka 9. Odluke o javnim priznanjima Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 6/15) Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja Grada Kraljevice objavljuje

Pročitaj više

 26.09.2016

Poziv za dostavu ponuda za obnovu poda atrija Dvorca „Nova Kraljevica – Frankopan“ Faza III

Temeljem plana nabave za 2016. godinu (KLASA: 406-09/16-01/1, URBROJ: 2170/08-01-16-3), a po nalogu Gradonačelnice (KLASA: 612-08/14-01/3, URBROJ: 2170/08-03-16-63), u skladu s Odlukom o provedbi...

Pročitaj više

 23.09.2016

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog odluke o izradi urbanističkog plana uređenja UPU 5 ugostiteljsko - turističke zone Javorišće - Podbanj T22

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog odluke o izradi urbanističkog plana uređenja UPU 5 ugostiteljsko - turističke zone Javorišće - Podbanj T22 putem internetskog..

Pročitaj više

 23.09.2016

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog odluke o imenovanju ulice putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Razlog donošenja sadržan je u odredbi članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima (“Narodne novine” broj 54/88)

Pročitaj više

 23.09.2016

27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kraljeviceza četvrtak 29. rujna 2016. godine s početkom u 19:00 sati

Temeljem članka 32. Statuta Grada Kraljevice i članka 56. i 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice sazivam 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kraljevice za četvrtak 29. rujna 2016. godine...

Pročitaj više

 22.09.2016

Obavijest - Hrvatske ceste d.o.o.

Hrvatske ceste d.o.o. pristupaju rekonstrukciji državne ceste D523, dionica od raskrižja „Šmrika“ do uklapanja u dionicu „Sv. Kuzam-Križišće“

Pročitaj više

 22.09.2016

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja čistoće i zelenih površina groblja na području Grada Kraljevice

Poziv za dostavu ponuda za uslugu održavanja čistoće i zelenih površina groblja na području Grada Kraljevice

Pročitaj više

 20.09.2016

Održan sastanak e-Županije u Gradu Kraljevici

Dana 19. rujna 2016. godine u Gradskoj vijećnici Grada Kraljevice održan je sastanak predstavnika e-županije i predstavnika Grada Kraljevice, Grada Crikvenice, Vinodolske Općine, Općine Čavle,..

Pročitaj više

 15.09.2016

Poziv za dostavu ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima „zimska služba“ 2016.-2018.

Poziv za dostavu ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima „zimska služba“ 2016.-2018.

Pročitaj više

 15.09.2016

Natječaj za dodjelu nagrada učenicima

Upravni odjel za financije, opće i pravne poslove Grada Kraljevice temeljem Odluke o nagrađivanju učenika («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 45/09 i 39/12) i Odluke...

Pročitaj više

 15.09.2016

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Upravni odjel za financije, opće i pravne poslove Grada Kraljevice temeljem Odluke o stipendiranju učenika i studenata («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 45/09) i Odluke...

Pročitaj više

 15.09.2016

Grad Kraljevica sufinancira prijevoz učenika srednjih škola i studenata

Grad Kraljevica sufinancirati će trošak mjesečne pokazne karte kod javnog linijskog prijevoznika KD „Autotrolej“ d.o.o., redovitim studentim...

Pročitaj više

 09.09.2016

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor - dostava obavijesti o nemogućnosti pristupa birača biračkom mjestu

Birači s područja Grada Kraljevice koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto radi glasovanja (jer su bolesni, osobe sa invaliditetom...

Pročitaj više

 08.09.2016

Grad Kraljevica postao bogatiji za cestovni poligon u sklopu dječjeg vrtića "Orepčići"

U sklopu projekta “Mladi- snaga zajednice“, koji Grad Kraljevica provodi s Europskom zakladom za filantropiju i društveni razvoj, u srijedu 7. rujna 2016. godine, u Dječjem vrtiću „Orepčić"...

Pročitaj više

 07.09.2016

Prvi dan škole

U ponedjeljak, na prvi dan škole, pripremljen je svečani doček za 43 prvašića...Pročitaj više

 30.08.2016

Izbori 2016.

Riješenje o biračkim mjestima - Kraljevica i Rješenje o posebnim biračkim mjestima

Pročitaj više

 24.08.2016

Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Izvješća o provedenom internetskom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za sljedeće...

Pročitaj više

 22.08.2016

Poziv za dostavu ponuda za izradu urbanističkog plana uređenja uvale Črišnjeva

Temeljem plana nabave za 2016. godinu, a po nalogu Gradonačelnice (KLASA: 350-02/16- 01/1, URBROJ: 2170/08-01-16-27), u skladu s Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti ("Službene...

Pročitaj više

 17.08.2016

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Kraljevice - srijeda 24. kolovoz 2016. godine s početkom u 19:00 sati

Temeljem članka 32. Statuta Grada Kraljevice i članka 56. i 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice sazivam...

Pročitaj više

 17.08.2016

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Pozivamo javnost na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za sljedeće...

Pročitaj više

METEO KRALJEVICA
24°C
Tlak: 1024 hPa
Relativna vlaga: 36%
Vjetar: 2 m/s
Interaktivna karta
Grada Kraljevice


 

Višenamjenska dvorana PraktikUm Kraljevica

 

Časopis Frankopan

Frankopan br. 38

Arhiva

VIDEO KRALJEVICA

Trg Svetog Nikole

Pitanja građana

Česta pitanja i odgovori

  - građevinska zemljišta

  - razne teme

 

Postavite pitanjePOSTAVITE PITANJE
gradskoj upravi!

 

Preuzmite AdriaGUIDE putni vodič
Download your AdriaGUIDE travel guide
iPhone / iPad
Android
Garmin

 

GRAD KRALJEVICA; Adresa: Frankopanska 1a; 51262 Kraljevica; Telefon: 051 282 450;